Mestské správy

28.02.2017 - 12:07 | Mestské správy
Projekt na sanáciu ilegálnych skládok   Mestská samospráva Dunajskej Stredy sa uchádza o zabezpečenie finančných prostriedkov na likvidáciu nelegálnych skládok odpadov na  Letištnej ulici a na ulici Júliusa Lőrincza. S podaním žiadosti súhlasilo aj...
28.02.2017 - 12:05 | Mestské správy
Farská charita organizuje dobročinnú zbierku Dunajskostredská katolická farská charita prijíma dary od obyvateľov 3. marca (piatok) od 14-tej do 18-tej hodiny, dňa 4. marca (sobota) od ôsmej do 12-tej hodiny v novom charitnom centre na Bacsákovej...
28.02.2017 - 12:02 | Mestské správy
Rozhodli o mestských oceneniach   Mestské zastupiteľstvo Dunajskej Stredy na svojom poslednom zasadnutí 14. februára rozhodla o návrhoch na mestské ocenenia za rok 2017.  Čestné občianstvo Mesta Dunajská Streda za mimoriadne zásluhy v oblasti...
22.02.2017 - 08:07 | Mestské správy
Pomníky svetových vojen: čakajú na mená vojakov-hrdinov Samospráva Mesta Dunajská Streda zamýšľa postaviť dôstojný pomník padlým vojakom-hrdinom 1. a 2. svetovej vojny. Mestské zastupiteľstvo pred rokmi vyhlásilo 1. november za pamätný deň mesta. V...
22.02.2017 - 08:04 | Mestské správy
Desať rokov vernostnej karty v Dunajskej Strede Samospráva mesta spustila pred 10 rokmi program vernostnej karty s cieľom zvýšiť platobnú disciplínu na úseku miestnych daní a poplatkov. O vernostnú kartu môžu totiž požiadať iba právnické a fyzické...
14.02.2017 - 08:33 | Mestské správy
Použitý kuchynský olej je vedľajší produkt, ktorý nie je určený pre ďalšiu ľudskú potrebu. Nepatrí však ani do odpadového kontajnéru, či výlevky. Technický a investičný odbor MsÚ v Dunajskej Strede na začiatku februára dal umiestniť zberné nádoby v...
06.02.2017 - 18:56 | Mestské správy
  Samospráva mesta Dunajská Streda upozorňuje terajších a bývalých obyvateľov Malého Blahova, že pomníky a náhrobné kríže v starom cintoríne, ktoré sú ešte v dobrom stave, určila na revitalizáciu a po nej ich umiestnia v jednej na to...
30.01.2017 - 10:04 | Mestské správy
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU DUNAJSKÁ STREDA, a. s.   oznamuje ctenej verejnosti, že z dôvodu chrípkovej epidémie až do odvolania platí   ZÁKAZ NÁVŠTEV NA VŠETKÝCH ODDELENIACH.
26.01.2017 - 11:33 | Mestské správy
Mestské investície v roku 2017 Mestská samospráva Dunajskej Stredy má pre rok 2017 k dispozícii rozpočet v hodnote 19 miliónov 431 tisíc eur. Mestské zastupiteľstvo schválilo v roku 2016 prijatie rozvojového úveru 3,2 milióna eur. Samospráva plánuje...
25.01.2017 - 13:37 | Mestské správy
Pamiatku obetí autobusovej nehody pri Verone si uctili aj v Dunajskej Strede Združenie Pázmaneum organizovalo 23. januára, v deň národného smútku Maďarska tiché sviečkové zhromaždenie a spomienku na pamiatku obetí nehody maďarského autubusu. Pred...
25.01.2017 - 13:33 | Mestské správy
Palivové drevo ako sociálna pomoc odkázaným   Z iniciatívy primátora Zoltána Hájosa v roku 2017 mestská samospráva aj v Dunajskej Strede rozbehla sociálny program poskytnutia palivového dreva odkázaným osobám. Mestská spoločnosť Municipal Real...
23.01.2017 - 15:37 | Mestské správy
Obchodný reťazec Lidl aj v roku 2017 vyhlásil internetovú súťaž Žihadielko. V piatich kategóriach prvé dve mestá, alebo obce s najvyšším počtom hlasov budú bohatšie o nové destské ihrisko. Moderné ihrisko bude vybavené hojdačkami, pieskoviskom a...
18.01.2017 - 15:04 | Mestské správy
Mestská samospráva v Dunajskej Strede zvoláva fórum obyvateľov v utorok, 24. januára 2017 o 18 hodine v konferenčnej sále Obchodného a informačného centra (bývalá budova Perfects, oproti hotela Bonbon). Témou fóra bude reorganizácia stravovania v ZŠ...
16.01.2017 - 10:02 | Mestské správy
Evidencia obyvateľstva Mestského úradu v prvých dňoch roku 2017 pripravila štatistiku obyvateľov mesta. Počet prihlásených obyvateľov Dunajskej Stredy v roku 2016 dosiahol 22 855. Oproti roku 2015 počet obyvateľov okresného sídla teda klesol o 72....
13.01.2017 - 08:09 | Mestské správy
V Dunajskej Strede sa v súčasnosti nachádza 1 737 zaevidovaných psov, z toho  539 psov  chovajú majitelia v bytových domoch. Uvedené údaje sú z evidencie oddelenia daní a poplatkov Mestského úradu v Dunajskej Strede. Z tejto  štatistiky vyplýva, že...
11.01.2017 - 11:06 | Mestské správy
Samospráva mesta Dunajská Streda aj tento rok zabezpečí zber a odvoz vianočných stromčekov z verejných priestranstiev, ktorý budú vykonávať pracovníci spoločnosti Municipal Real Estate spol. s. r. o. Mestská firma žiada obyvateľov, aby vyhodené...
10.01.2017 - 12:13 | Mestské správy
Mestský úrad v Dunajskej Strede upozorňuje  občanov, že každý vlastník, ktorý v roku 2016 nadobudol alebo predal nehnuteľnosť, je povinný do 31. januára  2017 podať daňové priznanie.  Týka sa to tých vlastníkov, ktorí v roku 2016 kúpili alebo...
04.01.2017 - 12:49 | Mestské správy
V Dunajskej Strede v roku 2017 výška miestneho poplatku za komunálny odpad a rôzne zľavy ostávajú nezmenené. Ale ako je známe, poplatok pred rokom sa znížil o 6 percent v porovnaní s rokom 2015. Výšku poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné...
22.12.2016 - 13:16 | Mestské správy
Komisia pre šport a telesnú kultúru pri MsZ 19. decembra slávnostne odovzdala Ceny športovec roka 2016 v Mestskom kultúrnom stredisku Benedeka Csaplára. Prítomných pozdravili primátor Zoltán Hájos a predseda komisie Roland Hakszer. Rečníci vyzdvihli...
22.12.2016 - 13:03 | Mestské správy
V Dunajskej Strede aj tento rok usporiadajú v posledný deň roka Silvestrovský beh vo voľnom parku. Od roku 2011 organizátorom silvestrovského behu je Marathon club Žitný ostrov. Podľa predsedu klubu Rolanda Vajasa aj teraz majú k dispozícii...

Stránky