Mestské správy

19.01.2018 - 11:05 | Mestské správy
V Dunajskej Strede od februára 2018 dôjde ku zmenám v mestských častiach s rodinými domami ohľadne zberu a odvozu plastového odpadu. Mestský úrad týmto oznamuje občanom, že separovaný zber a odvoz PET-fliaš  a ostatného, presne vymedzeného...
18.01.2018 - 15:04 | Mestské správy
Počet obyvateľov Dunajskej Stredy k 31. 12. 2017 dosiahol 22 756 - vyplýva z údajov Evidencie obyvateľstva MsÚ. Trend klesania počtu obyvateľov pokračoval aj v roku 2017. Počet obyvateľov okresného sídla klesol o 99. Dvadsaťtri tisíc hranicu...
15.01.2018 - 11:11 | Mestské správy
Prezident SR Andrej Kiska prijal minulú stredu v Prezidentskom paláci na novoročnom stretnutí predstaviteľov rady združenia ZMOS a vedúcich predstaviteľov komunálnej sféry, medzi nimi aj primátora Dunajskej Stredy, Zoltána Hájosa.  Okrem...
15.01.2018 - 11:02 | Mestské správy
Obchodný reťazec Lidl aj v roku 2017 vyhlásil internetovú súťaž Žihadielko. V piatich kategóriach prvé dve mestá, alebo obce s najvyšším počtom hlasov môžu byť bohatšie o nové destské ihrisko. Moderné ihrisko bude vybavené hojdačkami, hracím...
11.01.2018 - 13:11 | Mestské správy
Samospráva mesta usporiada 20. januára 2018 tradičnú spoločenskú udalosť, ples mesta Dunajská Streda. Miestom bálu bude aj tento rok mestská športová hala. Gurmánske menu, výborná hudba a vynikajúci program sú garantované. Organizátori sľubujú...
10.01.2018 - 11:49 | Mestské správy
Mestská samospráva v Dunajskej Strede hospodári v roku 2018 s rozpočtom 23,5 milióna eur, čo je o 2 milióny eur viac než v roku 2017. Mesto až štvrtinu rozpočtu vyčlenilo na investície, ktorými chce vytvoriť podmienky pre ďalší hospodársky a...
10.01.2018 - 09:04 | Mestské správy
Samospráva mesta Dunajská Streda aj tento rok zabezpečí zber a odvoz vianočných stromčekov z verejných priestranstiev, ktorý budú vykonávať pracovníci spoločnosti Municipal Real Estate spol. s. r. o."Žiadame občanov, aby vyhodené stromčeky ukladali...
02.01.2018 - 10:21 | Mestské správy
Na novembrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede na základe pripomienok riaditeľov škôl a školských zariadení a Centra sociálnej starostlivosti bol prijatý nárvh na zmenu Zásad vydávania a používania Vernostnej karty mesta...
21.12.2017 - 08:20 | Mestské správy
Mestský úrad v Dunajskej Strede oznamuje občanom, že vzhľadom na vianočné sviatky harmonogram prijímania stránok v kancelárii prvého kontaktu bude nasledovný: 22. decembra /piatok/ do 12.00 hodiny a medzi sviatkami  podľa obvyklého harmonogramu. V...
20.12.2017 - 14:09 | Mestské správy
Mestskú ľadovú plochu otvorili 16. decembra. Zariadenie očakáva milovníkov korčuľovania vlaňajšou otváracou dobou, vlaňajšími službami a vstupnými. Mierna zima spôsobuje ťažkosti prevádzkovateľom umelých ľadových plôch, s týmto problémom zápasia aj...
20.12.2017 - 09:55 | Mestské správy
Samospráva mesta Dunajská Streda sa opätovne obracia na verejnosť s výzvou na predloženie návrhov na udelenie mestských ocenení 2018. Mestské ceny budú slávnostne odovzdané v  apríli pri príležitosti dňa sv. Juraja.   Návrhy na udelenie ocenení za...
20.12.2017 - 08:18 | Mestské správy
Komisia pre šport a telesnú kultúru pri MsZ 18. decembra slávnostne odovzdala Ceny športovec roka 2017 v Mestskom kultúrnom stredisku Benedeka Csaplára. Prítomných pozdravili primátor Zoltán Hájos a predseda komisie Roland Hakszer. Rečníci vyzdvihli...
20.12.2017 - 08:16 | Mestské správy
V roku 1977 v Dunajskej Strede odovzdali do užívania budovu kultúrneho domu, kde vtedy začalo pôsobiť mestské kultúrne stredisko. Jubileum si MsKS Benedeka Csaplára pripomenulo 16. decembra galaprogramom. Inštitúcia dodnes významne určuje kultúrny...
15.12.2017 - 09:07 | Mestské správy
  Výzva mesta Dunajská Streda na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2018“   Mesto Dunajská Streda zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Dunajská...
13.12.2017 - 08:33 | Mestské správy
Odbor sociálnych vecí MsÚ každoročne organizuje vianočné mestské stretnutie seniorov-dôchodcov nad 75 rokov. Prítomných seniorov v MsKS privítal primátor Zoltán Hájos. Informoval príslušníkov striebornej generácie o mestských investíciach v roku...
06.12.2017 - 08:06 | Mestské správy
Primátor Zoltán Hájos 29. novembra uviedol do úradu novú študentskú primátorku, ktorú zvolil 22. novembra Študentský parlament mesta. Študentská primátorka navštevuje hotelovú akadémiu Strednej odbornej školy rozvoja vidieka v Dunajskej Strede....
06.12.2017 - 08:03 | Mestské správy
Ktoré rozvojové investície sa pripravujú v Malom Blahove v budúcom roku? – kládli otázku účastníci fóra obyvateľov, ktoré sa uskutočnilo z iniciatívy OZ Sikabony v Spoločenskom dome mestskej časti. Stretnutia sa zúčastnili primátor Zoltán Hájos,...
06.12.2017 - 07:51 | Mestské správy
Daňové nedoplatky  sa dajú vyrovnať až do konca roka                         Oddelenie daní a poplatkov na Mestskom úrade v Dunajskej Strede upozorňuje  občanov mesta na dôležitú zmenu, týkajúcu sa termínu zaplatenia nedoplatkov na mestských daniach...
30.11.2017 - 10:48 | Mestské správy
V  Dunajskej Strede tradičné vianočné trhy otvoria brány piatok, 1. decembra o 14. hodine. Miestom adventného podujatia bude aj už po šiestykrát  námestie pred Mestským kultúrnym strediskom. Adventný veniec umiestnia aj tento rok na tunajšej fontáne...
24.11.2017 - 09:43 | Mestské správy
Pracovníci mestskej spoločnosti na správu verejných priestranstiev Municipal v týchto dňoch vysadili ďalšie ruže v mestskom parku ruží, ktorý otvorili tento rok v Ružovom háji. Doteraz ružovú záhradu skrášlilo 300 ružových kríkov 100 druhov od...

Stránky