Mestské správy

24.11.2017 - 09:41 | Mestské správy
Mestská spoločnosť na správu verejných priestranstiev od apríla do konca novembra odváža zelený odpad od rodinných domov tri dni v týždni. V poslednom novembrovom týždni v dňoch 27., 28. a 29. popri zelenom odpade tentokrát pozbiera a odvezie aj...
16.11.2017 - 12:57 | Mestské správy
V Dunajskej Strede vo Vermesovej vile usporiadajú v dňoch 16–18. novembra 26. medzinárodný akordeónový festival Franka Marocca, pri účasti talianskych, rakúskych, fínskych, bieloruských, poľských, českých, maďarských a domácich umelcov. Séria...
15.11.2017 - 09:31 | Mestské správy
Maloblahovský cintorín sa v súčasnosti rozkladá na ploche 1 hektára. Dnešná plocha je už nedostatočná, preto sa vedenie mesta musí postarať o rozšírenie. Projektovanie zväčšenia aktuálne prebieha, na cintoríne v Malom Blahove pribudne plochy 6000...
15.11.2017 - 09:16 | Mestské správy
Prvé dunajskostredské jasle majú 55 rokov. Pri príležitosti jubilea sa bývalé a dnešné pracovníčky výchovného zariadenia sa zúčastnili slávnostného stretnutia v mestskom klube dôchodcov. Zaspomínali si jednak na začiatky, jednak na uplynulých 5 a...
10.11.2017 - 10:45 | Mestské správy
Mesto Dunajská Streda vyzýva všetkých žiadateľov, ktorým mesto Dunajská Streda v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2015 poskytlo dotáciu z rozpočtu mesta na financovanie projektov realizovaných v rámci projektu s...
10.11.2017 - 10:33 | Mestské správy
 V zmysle Zásad vyhlasovania ocenenia Športovec roka mesta Dunajská Streda, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda dňa 23.6.2015, mesto Dunajská Streda zverejňuje výzvu na predkladanie návrhov na ocenenie v nasledovných kategóriách...
07.11.2017 - 10:08 | Mestské správy
Pri príležitosti vzácneho jubilea dunajskostredskej Strednej odbornej školy rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským sa nedávno konalo  slávnostné podujatie. Táto stredná škola už 60 rokov poskytuje fundované odborné vzdelania žiakom, ktorý sa...
31.10.2017 - 14:01 | Mestské správy
Mestské zastupiteľstvo tento rok na jar schválilo VZN o znížení počtu volebných obvodov v meste z 5 na 4. Na základe toho niekoľko ulíc preradili do iného volebného obvodu. Volebné okrsky zostávajú v pôvodných budovách, avšak jednotliví voliči môžu...
31.10.2017 - 09:33 | Mestské správy
V piatok 3. novembra sa o 18. h bude v MOL Aréne konať futbalový zápas  DAC - Slovan. V tejto súvislosti Mestský úrad  žiada majiteľov vozidiel, aby v čase od 15. h do 22. h neparkovali na Táborskej, Štúrovej a Športovej ulici. Zároveň oznamujú tým...
30.10.2017 - 14:55 | Mestské správy
Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú na Slovensku v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 hodiny. Volíme predsedu Trnavského samosprávneho kraja a poslancov kraja. Volič môže voliť len v obci svojho trvalého bydliska, volebné preukazy...
30.10.2017 - 14:50 | Mestské správy
V dňoch sviatku Všetkých svätých a Spomienky na zosnulých zaznamenávame zvýšený pohyb ľudí na cintorínoch a v okolí. Pred sviatkami rodiny a príbuzní skrášľujú hroby svojich blízkych, no cintorínom venuje zvýšenú pozornosť aj mestská spoločnosť...
30.10.2017 - 14:48 | Mestské správy
Na historickej budove Žltého kaštiela, ktorá slúži ako sídlo Žitnoostrovského múzea, sa začali rozsiahle  rekonštrukčné práce. Z dôvodu modernizácie je stála expozícia múzea v Žltom kaštieli od 27. októbra neprístupná, výstavná sieň je však otvorená...
30.10.2017 - 10:13 | Mestské správy
Týmto oznamujeme  občanom, že vzhľadom na snahu zlepšiť separovanie odpadu, budú na zberný dvor zeleného odpadu v areáli Municipal Real Estate s.r.o. na Bratislavskej ceste umiestnené dva kontajnery určené na stavebný odpad (vznikajúci pri renovácii...
24.10.2017 - 07:50 | Mestské správy
Súhlasíte s tým, aby za účelom zabezpečenia plynulosti cestnej premávky a bezpečnejšieho prechodu chodcov cez cestu pri pošte na Hlavnej ulici bola zriadená svetelná signalizácia? - Túto otázku položil Mestský úrad v Dunajskej Strede obyvateľom...
24.10.2017 - 07:43 | Mestské správy
Samospráva dala odviesť odpad, ktorý roky nazhromaždili tam bývajúci Rómovia. Chatrče, v ktorých bývali neprispôsobiví občania, sú už zbúrané. Sutina stojí na súkromnom pozemku, majiteľ sa zaviazal, že ju odstráni. Vedúci technického a investičného...
10.10.2017 - 11:35 | Mestské správy
Do pozornosti podnikateľov: finančná podpora dvojjazyčnosti! Zväz Rákócziho vyhlásila výzvu na prekladanie žiadostí v rámci projektu Za zrozumiteľné južné Slovensko pre podnikateľov a mimovládne organizácie na podporu používania maďarského jazyka v...
09.10.2017 - 13:52 | Mestské správy
Pri rozhodovaní o vylúčení kamiónov z centra vedenie mesta sledovalo cieľ odbremeniť centrum Dunajskej Stredy od dopravy. Zákaz vjazdu platí pre nákladné motorové vozidlá nad 12 ton od 1. októbra 2017.   Vylúčenie sa vzťahuje na Hlavnú ulicu,...
29.09.2017 - 09:39 | Mestské správy
V rámci programu rekonštrukcie mestských komunikácií sa v týchto dňoch začala modernizácia troch ciest a chodníkov vo vlastníctve mestskej samosprávy. Obnova ciest sa uskutoční na dvoch uliciach sídliska Západ, a to na Októbrovej ulici a Jantárovej...
20.09.2017 - 15:34 | Mestské správy
Mesto Dunajská Streda v júni 2017 už po tretíkrát bolo hostiteľkou Žitnoostrovského galopu. Najlepší jazdci domáceho galopu sa mohli zúčastniť aj Národného galupu v Budapešti, ktorý sa konal cez uplynulý víkend. Mesto Dunajská Streda, ako...
18.09.2017 - 13:32 | Mestské správy
Tradičný Žitnoostrovský jarmok v  Dunajskej Strede tento rok usporiadajú od  21. do 24. septembra už po tridsiaty siedmykrát. Štvordňový jarmok podľa očakávaní navštívi zrejme päťdesiattisíc návštevníkov nielen z okolitých obcí, ale aj zo susedných...

Stránky