Mestské správy

22.12.2016 - 10:21 | Mestské správy
Privítajme Nový rok 2016 na námestí pred Mestským kultúrnym strediskom Benedeka Csaplára! Program sa začína o 18.00 ekumenickou svätou omšou. O 19.00 sa začína pouličná veselica. O polnoci odznejú hymná a primátor JUDr. Zoltán Hájos prednesie...
22.12.2016 - 09:59 | Mestské správy
Mesto Dunajská Streda zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Dunajská Streda, ktorú poskytnú v roku 2017 na financovanie projektov realizovaných v rámci aktivít s názvom: „Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít...
19.12.2016 - 08:01 | Mestské správy
Dunajskostredská organizácia Slovenskej katolíckej charity, rímsko-katolícka cirkevná obec a obchodná sieť Tesco aj tento rok koncom novembra uskutočnili tradičnú zbierku trvanlivých potravín. Dobrovoľníci za tri dni nazbierali vyše 3 tisíc kg...
16.12.2016 - 07:50 | Mestské správy
Mesto Dunajská Streda vyzýva všetkých žiadateľov, ktorým mesto Dunajská Streda v zmysle Všeobecne záväzného  nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2015 poskytlo dotáciu z rozpočtu mesta, na odovzdanie povinných vyúčtovacích dokladov v podateľni na...
15.12.2016 - 11:39 | Mestské správy
Samospráva mesta Dunajská Streda sa opätovne obracia na verejnosť s výzvou na predloženie návrhov na udelenie mestských ocenení 2017. Mestské ceny budú slávnostne odovzdané v  apríli pri príležitosti dňa sv. Juraja. Návrhy na udelenie ocenení za...
09.12.2016 - 10:22 | Mestské správy
V nedeľu, 11. decembra o 10.00 hodine sa začína korčuliarska sezóna, kedy mestská umelá ľadová plocha otvorí svoje brány. V zariadení v uplynulých týždňoch vykonali potrebné údržbárske a rekonštrukčné práce, čím zabezpečili podmienky pre výrobu...
05.12.2016 - 07:39 | Mestské správy
V Mestskom kultúrnom stredisku 1. decembra slávnostne ukončili Pamätný rok Benedeka Csaplára. Rodák Dunajskej Stredy, folklorista a akademik, najvýznamnejší znalec žitnoostrovskej mytológie a ľudových zvykov zomrel pred 110 rokmi. Pri príležitosti...
02.12.2016 - 07:35 | Mestské správy
Otvorte plesovú sezónu na plese mesta Dunajská Streda! 8. ples mesta usporiada mestská samospráva 14. januára 2017 v mestskej športovej hale. Ples slávnostne otvorí formácia Opera Trió, slávnostný príhovor prednesie primátor Dunajskej Stredy Zoltán...
01.12.2016 - 09:32 | Mestské správy
Počnúc dňom 5. decembra 2016 Galéria súčasných maďarských umelcov vo Vermesovej vile bude na dva mesiace zatvorená. Dôvodom sú rekonštrukčné práce. V kultúrnom zariadení vymaľujú výstavné miestnosti, opravia poškodenia na stenách a obnovia aj...
30.11.2016 - 08:37 | Mestské správy
Jubilantov mestského klubu dôchodcov, ktorý dovŕšili 60, 65, 70, 75, 80, 85 rokov svojho života privítala vedúca klubu Mária Lepi, následne študenti slovenského gymnázia im odovzdali skromnú pozornosť. Tridsiatich oslávencov okrúhleho jubilea v mene...
25.11.2016 - 12:01 | Mestské správy
Rozširujú maloblahovský cintorín Začali sa práce súvisiace s rozšírením maloblahovského cintorína. Okrem iného aj o tom informovali účastníkov fóra obyvateľov mestskej časti Malé Blahovo v spoločenskom dome. Stretnutia sa zúčastnili poslanci MsZ za...
25.11.2016 - 11:58 | Mestské správy
Vianočné trhy a zapálenie adventnej sviečky 27. novembra V Dunajskej Strede aj tento rok usporiadajú už tradičné a čoraz viac návštevníkov priťahujúce Vianočné trhy. Podujatie v čase adventu bude trvať od 27. novembra do 22. decembra. Tak ako v...
16.11.2016 - 07:46 | Mestské správy
Mestská umelá ľadová plocha sa intenzívne pripravuje na zimnú sezónu. Väčšina prác sa vykonáva v strojovni. Vyčistia kondenzátory; z potrubia, ktoré pozostáva z 650 trubíc, odstránia vodný kameň, ďalej  v motoroch kompresorov vymenia olej. Cieľom...
16.11.2016 - 07:40 | Mestské správy
Jubilejný, 25. medzinárodný akordeónový festival v Dunajskej Strede usporiadajú v dňoch 17.–20. novembra. Obecenstvo sa môže tešiť počas troch dní na vynikajúce akordeónové koncerty aj tento rok. Na otváracom koncerte, 17. novembra, vo štvrtok...
16.11.2016 - 07:34 | Mestské správy
Mestská charita v Dunajskej Strede v mesiaci november takmer 180 odkázaným rodinám a jednotlivcom rozdala 300 potravinových balíčkov, ďalej hygienické potreby v počte približne 150. Ide o druhú vlnu štátnej pomoci sociálne slabším obyvateľom s...
08.11.2016 - 10:41 | Mestské správy
Zahájili modernizáciu hotelovej budovy termálneho kúpaliska v Dunajskej Strede. Prebieha kompletná obnova prízemnej časti hotela. Hotel kúpaliska rozšíria prístavbou ďalšieho podlažia, čím sa kapacita zvýši na trojnásobok. Nadstavbou ďalšieho...
02.11.2016 - 13:15 | Mestské správy
Mestská samospráva Dunajskej Stredy vyhlásila rok 2016 za Pamätný rok Benedeka Csaplára. V rámci roka sa 27. októbra vo Vermesovej vile uskutočnil Pamätný deň Benedeka Csaplára, kde si zároveň pripomenuli aj 760. výročie prvej písomnej zmienky o...
31.10.2016 - 09:50 | Mestské správy
Mesto Dunajská Streda zverejňuje výzvu na predkladanie návrhov na ocenenie v nasledovných kategóriách.   Kategórie: jednotlivci - mládež do 15 rokov vrátane, jednotlivci - mládež 15-20 rokov vrátane, jednotlivci - dospelí, kolektív,...
27.10.2016 - 11:28 | Mestské správy
Úcta k starším v mestskom zariadení pre senirov Pri príležitosti mesiaca úcty k starším 25. októbra takmer 150 obyvateľov mestského zariadenia pre seniorov na ulici Gen. Svobodu a Námestí priateľstva pozdravili primátor Zoltán Hájos a viceprimátor...

Stránky