Mestské správy

23.08.2016 - 10:02 | Mestské správy
    Rad podujatí osláv dňa sv. Štefana ponúkal pre Dunajskostredčanov bohatý program, ktorý zahájilo hornozemské rockové divadlo predstavením historickej rockovej opery 19. augusta pred MsKS. Program pokračoval 20. augusta slávnostnou svätou omšou,...
22.08.2016 - 07:38 | Mestské správy
Koncom augusta pre fyzické osoby vyprší posledný termín na zaplatenie poslednej splátky miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2016. Referát daní a poplatkov Mestského úradu v Dunajskej Strede upozorňuje daňovníkov na...
16.08.2016 - 12:42 | Mestské správy
Mestský športový deň V piatok, 19. augusta od 16-tej hodiny sa v parku voľného času koná mestský športový deň detí a mládeže Pripraviť sa, pozor, štart! Organizátori týmto podujatím šikovnostných hier propagujú šport, telesný pohyb a miestne...
16.08.2016 - 12:41 | Mestské správy
Nové parkovacie automaty v meste Staré, často nefungujúce automaty na výdaj parkovacích lístkov v našom meste postupne nahradia novými. Nové parkovacie automaty fungujú podobne, ako bývalé, treba vhodiť mincu, parkovací lístok je možné získať aj SMS...
15.08.2016 - 13:02 | Mestské správy
Výsledok súťaže návrhov - Dom smútku Dunajská Streda
09.08.2016 - 16:09 | Mestské správy
19. august 2016 /piatok 16.00 –  Mestský športový deň (Park voľného času) 20.00 –  Szűts István -Virág László - Somogyi Zoltán - Kormorán,               Rockové divadlo – Felvidéki Rockszínpad:              URUNK LÁSZLÓ! TÉGED ÁLDUNK!...
25.07.2016 - 12:41 | Mestské správy
Potravinová pomoc odkázaným Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s mimovládnymi organizáciami (Slovenský červený kríž, Slovenská katolícka charita a Charita sv. Alžbety) začalo rozdávať potravinové balíčky odkázaným jednotlivcom a...
25.07.2016 - 09:13 | Mestské správy
Kosenie buriny - služba majiteľom pozemkov V Dunajskej Strede sa z roka na rok opakuje problém, že vzhľad mesta vo viacerých lokalitách špatia zaburinené, zanedbané pozemky. Kompetentný odbor MsÚ ročne rozpošle 70 výziev na kosenie zanedbaných plôch...
14.07.2016 - 07:50 | Mestské správy
Partnerská zmluva s českým mestom Jindřichův Hradec V našom meste 12. júla podpísali zmluvu o partnerstve Dunajskej Stredy a českého mesta Jindřichův Hradec. Dohodu dvoch miest signovali primátor Dunajskej Stredy Zoltán Hájos a primátor Jindřichůvho...
12.07.2016 - 12:09 | Mestské správy
Prvý úsek cyklistického pruhu v Dunajskej Strede Vyznačenie cyklistického pruhu v Dunajskej Strede je pred dokončením. Od tzv. ypsilinovej križovatky Veľkoblahovskej cesty a ulice Gy. Szabóa na obidvoch krajoch Hlavnej ulice v dĺžke 2 km sa tiahne 1...
11.07.2016 - 08:02 | Mestské správy
Materské školy s právnou subjektivitou   Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta od 1. januára 2017 získajú právnu subjektivitu. Zriadia sa štyri centrálne MŠ: MŠ Rybný trh, MŠ na Nám. SNP, MŠ na Októbrovej ulici a MŠ na Komenského ulici...
11.07.2016 - 07:58 | Mestské správy
Termálne kúpalisko ponúka leto plné zážitkov Letná sezóna 2016 na dunajskostredskom kúpalisku je v plnom prúde. Pri príprave na letnú sezónu vedenie termalparku zlepšilo úroveň služieb, kde zaznamenali nedostatky. Rozšírili ponuku reštaurácie a...
29.06.2016 - 11:35 | Mestské správy
Vyznamenali detské osobnosti V Dunajskej Strede v poradí deviatykrát ocenili školské detské osobnosti roka. Na slávnostnom stretnutí vo veľkej sále radnice vyznamenali tridsať vynikajúcich žiakov z 5 ZŠ v zriadení mesta a Základnej umeleckej školy....
28.06.2016 - 10:58 | Mestské správy
Víťazom II. Žitnoostrovského galopu sa stal jazdec Nových Zámkov Dunajská Streda ako hostiteľ a organizátor usporiadala II. Žitnoostrovský galop. Do jazdeckej súťaže sa prihlásilo 11 obcí a miest, z týchto 9 štartovali v rozjazdoch galopu: Horné...
27.06.2016 - 12:50 | Mestské správy
Podobne, ako v uplynulých rokoch, aj teraz cez leto dôjde ku zmene úradných hodín kancelárie prvého kontaktu na Mestskom úrade v Dunajskej Strede. Od 1. júla kancelária prvého kontaktu vybavuje stránky podľa nasledovného harmonogramu: Pondelok...
24.06.2016 - 10:33 | Mestské správy
Letná prevádzka MŠ   Mestská samospráva aj tento rok zabezpečí letnú službu v materských školách. Počas dvoch mesiacov budú otvorené celkom 4 MŠ. Umiestnenie dieťaťa v prázdninách mnohým rodičom spôsobuje problémy. Letná prevádzka MŠ sa začína 1....
22.06.2016 - 09:58 | Mestské správy
II. Žitnoostvovský galop s bohatým progamom Druhý Žitnoostrovský galop usporiadajú 25. júna v Dunajskej Strede. Podujatie patrí medzi rozjazdy Národného galopu. Najlepší jazdci získajú právo štartovať v septembri vo finále v Budapešti.   Do súťaže...
17.06.2016 - 12:38 | Mestské správy
Dunajskostredská hudba na nádvorí 2016 Vo štvrtok, 7. júla 2016 o 19.00 sa začína populárne podujatie Dunajskostredská hudba na nádvorí v átriu mestskej radnice (Hlavná ulica 50/16). Hudobné kultúrne podujatie sa tento rok uskutoční v poradí...
17.06.2016 - 12:34 | Mestské správy
Konrolujú držiteľov psa V poslednom čase sa množia oznámenia, že držitelia psov v mnohých prípadoch porušujú pravidlá držania psa a pravidlá občianskeho spolunažívania. Problémy sa vyskytujú hlavne u občanov, bývajúcich v mestských nájomných bytoch...
14.06.2016 - 11:38 | Mestské správy
Noc vo Vermesovej vile V piatok, 24. júna v Galérii súčasných maďarských umelcov usporiadajú v poradí 9. podujatie pod názvom Noc vo Vermesovej vile. V rámci podujatia GSMU a OZ Pázmaneum spoločne organizujú spomienkovú akciu pri príležitosti...

Stránky