Mestské správy

14.07.2017 - 07:42 | Mestské správy
Podstatou zmeny je, že zakúpený jednohodinový parkovací lístok od leta bude platiť na ktoromkoľvek parkovisku v celej parkovacej zóne. Doteraz vodič, ktorý nevyužil čas platnosti parkovacieho lístka na danom mieste a prešiel na iné parkovisko, tam...
14.07.2017 - 07:40 | Mestské správy
Spoločnosť odpadového hospodárstva FCC Environment Slovakia v každom školskom roku vyhlasuje ekologický program pre ZŠ a MŠ Súťaž s pánom Smietkom. Cieľom programu je výchova detí k ekologickému cíteniu a ochrane životného prostredia. Spoločnosť v...
03.07.2017 - 15:24 | Mestské správy
Technický a investičný odbor Mestského úradu v Dunajskej Strede začiatkom februára dal umiestniť zberné nádoby v základných školách a materských školách mesta. Do týchto nádob mohli dávať školáci a v škôlkach rodičia detí doma pozbieraný použitý...
03.07.2017 - 14:34 | Mestské správy
Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 27. júna za odvahu a poskytnutie pomoci v kritickej situácii boli ocenení dvaja príslušníci Mestskej polície v Dunajskej Strede. Primátor mesta Zoltán Hájos odovzdal ďakovný list a peňažnú odmenu...
29.06.2017 - 08:44 | Mestské správy
Na Mestskom úrade v Dunajskej Strede  cez leto  dôjde ku zmene úradných hodín kancelárie prvého kontaktu. Od 1. júla vybavujú stránky podľa nasledovného harmonogramu:   Pondelok:     7.30   - 15.30 Utorok :        7.30   - 15.30 Streda:          7....
29.06.2017 - 08:36 | Mestské správy
Dunajská Streda v dňoch 23.–24. júna bola tretíkrát hostiteľom Žitnoostrovského galopu, oficiálneho rozbehu Národného galopu v Budapešti. Na tohtoročnom podujatí malo svoje zastúpenie 11 obcí. Z toho deväť v rozjazdoch Žitnoostrovského galopu. Na...
29.06.2017 - 08:33 | Mestské správy
V Dunajskej Strede v poradí jedenástykrát ocenili školské detské osobnosti roka. Na slávnostnom stretnutí vo veľkej sále radnice vyznamenali tridsať vynikajúcich žiakov z 5 ZŠ v zriadení mesta a Základnej umeleckej školy. Zúčastnili sa viacerých...
27.06.2017 - 11:58 | Mestské správy
Vo veľkej zasadačke radnice v Dunajskej Strede 27. júna o 14. 00 sa koná 20. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Rokovanie zvolal primátor mesta Zoltán Hájos podľa článku 8 bodu 3. písm. a) Štatútu mesta Dunajská Streda v nadväznosti na...
21.06.2017 - 12:44 | Mestské správy
V Dunajskej Strede v priestoroch maloblahovského letiska sa už 24. júna odštartujú rozbehy Žitnoostrovského galopu, ktoré sa tu organizujú už po tretíkrát. Na rozdiel od predošlých dvoch ročníkov tento rok bude program podujatia dvojdňový s večerným...
15.06.2017 - 15:27 | Mestské správy
Mesto Dunajská Streda sa tento rok po prvýkrát prihlásila do 4. ročníka celoslovenskej súťaže Do práce na bicykli, ktorej vyhlasovateľom bolo Ministerstvo dopravy a výstavby SR.  Celkovo sa zapojilo 74 obcí, z nich sa naše mesto umiestnilo na 21....
12.06.2017 - 12:28 | Mestské správy
Vo štvrtok, 8. júna vo štvrti Ružový háj slávnostne sprístupnili prvý ružový park Dunajskej Stredy. Rečníkom otvorenia bol viceprimátor Zoltán Horváth. S radosťou zdôraznil, že v parku sídliska, ktoré je pomenované po ružiach, opäť rozvoniavajú ruže...
07.06.2017 - 13:34 | Mestské správy
V tohtoročné leto obecenstvo opäť čakajú vynikajúce koncerty na nádvorí Mestského úradu v Dunajskej Strede. Radom hudobných koncertov pod názvom Dunajskostredská hudba na nádvorí si mestská samospráva pripomenie 500. výročie reformácie, ktoré v roku...
05.06.2017 - 09:25 | Mestské správy
V Dunajskej Strede sa zápisy do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta konali v zmysle príslušného všeobecne záväzného mestského nariadenia už druhý rok v mesiaci apríl. Počas terajších zápisov slávnostný zápis  usporiadal iba v dvoch...
01.06.2017 - 11:37 | Mestské správy
V dunajskostredskom Thermalparku je od 1. júna už v prevádzke   zrekonštruovaná a rozšírená hotelová časť, ktorú slávnostne predstavili verejnosti koncom minulého týždňa. V rámci jej prestavby, ktorá sa začala v septembri minulého roka, predtým...
01.06.2017 - 11:22 | Mestské správy
Mesto Dunajská Streda zverejňuje   výzvu   na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Dunajská Streda na financovanie projektov realizovaných v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2017“.     I. Všeobecné...
30.05.2017 - 15:32 | Mestské správy
Pobočka colného úradu v Dunajskej Strede mení odo dňa 01.06.2017 svoje sídlo. Od uvedeného dňa bude možné pobočku navštíviť už na novej adrese Povodská cesta 169/14, Dunajská Streda. Z dôvodu sťahovania bude dňa 31.05.2017 jej výkon na adrese...
29.05.2017 - 08:08 | Mestské správy
Katolícka farnosť v Dunajskej Strede vyhlásila dobročinnú zbierku za účelom vybudovania chóra v kostole Všetkých svätých v Malom Blahove. Vybudovaním chóra sledujú zlepšenie komfortu pre veriacich, lebo sa vytvorí 30-40 nových miest v kostolíku....
16.05.2017 - 12:14 | Mestské správy
Vyznamenali ošetrovateľky a sestry  V Medzinárodný deň zdravotných sestier, 12. mája Občianske združenie Spoločne pre zajtrajšok a poslanecký klub SMK Trnavského samosprávneho kraja už 4-krát ocenili prácu sestier a opatrovateliek. Cieľom...
16.05.2017 - 12:06 | Mestské správy
Medzinárodná charitatívna organizácia Humana v spolupráci s Mestským úradom v Dunajskej Strede umiestní v meste tri kontajnery na zber ošatenia. Dva kontajnery sú vonku, jeden pri budove Zariadenia pre seniorov na Námestí priateľstva, druhý pri...
15.05.2017 - 10:00 | Mestské správy
Vo veľkej zasadačke radnice v Dunajskej Strede 16. mája o 13,00 hodine sa koná 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Rokovanie zvolal primátor mesta Zoltán Hájos podľa článku 8 bodu 3. písm. a) Štatútu mesta Dunajská Streda v nadväznosti na...

Stránky