Mestské správy

02.12.2016 - 07:35 | Mestské správy
Otvorte plesovú sezónu na plese mesta Dunajská Streda! 8. ples mesta usporiada mestská samospráva 14. januára 2017 v mestskej športovej hale. Ples slávnostne otvorí formácia Opera Trió, slávnostný príhovor prednesie primátor Dunajskej Stredy Zoltán...
01.12.2016 - 09:32 | Mestské správy
Počnúc dňom 5. decembra 2016 Galéria súčasných maďarských umelcov vo Vermesovej vile bude na dva mesiace zatvorená. Dôvodom sú rekonštrukčné práce. V kultúrnom zariadení vymaľujú výstavné miestnosti, opravia poškodenia na stenách a obnovia aj...
30.11.2016 - 08:37 | Mestské správy
Jubilantov mestského klubu dôchodcov, ktorý dovŕšili 60, 65, 70, 75, 80, 85 rokov svojho života privítala vedúca klubu Mária Lepi, následne študenti slovenského gymnázia im odovzdali skromnú pozornosť. Tridsiatich oslávencov okrúhleho jubilea v mene...
25.11.2016 - 12:01 | Mestské správy
Rozširujú maloblahovský cintorín Začali sa práce súvisiace s rozšírením maloblahovského cintorína. Okrem iného aj o tom informovali účastníkov fóra obyvateľov mestskej časti Malé Blahovo v spoločenskom dome. Stretnutia sa zúčastnili poslanci MsZ za...
25.11.2016 - 11:58 | Mestské správy
Vianočné trhy a zapálenie adventnej sviečky 27. novembra V Dunajskej Strede aj tento rok usporiadajú už tradičné a čoraz viac návštevníkov priťahujúce Vianočné trhy. Podujatie v čase adventu bude trvať od 27. novembra do 22. decembra. Tak ako v...
16.11.2016 - 07:46 | Mestské správy
Mestská umelá ľadová plocha sa intenzívne pripravuje na zimnú sezónu. Väčšina prác sa vykonáva v strojovni. Vyčistia kondenzátory; z potrubia, ktoré pozostáva z 650 trubíc, odstránia vodný kameň, ďalej  v motoroch kompresorov vymenia olej. Cieľom...
16.11.2016 - 07:40 | Mestské správy
Jubilejný, 25. medzinárodný akordeónový festival v Dunajskej Strede usporiadajú v dňoch 17.–20. novembra. Obecenstvo sa môže tešiť počas troch dní na vynikajúce akordeónové koncerty aj tento rok. Na otváracom koncerte, 17. novembra, vo štvrtok...
16.11.2016 - 07:34 | Mestské správy
Mestská charita v Dunajskej Strede v mesiaci november takmer 180 odkázaným rodinám a jednotlivcom rozdala 300 potravinových balíčkov, ďalej hygienické potreby v počte približne 150. Ide o druhú vlnu štátnej pomoci sociálne slabším obyvateľom s...
08.11.2016 - 10:41 | Mestské správy
Zahájili modernizáciu hotelovej budovy termálneho kúpaliska v Dunajskej Strede. Prebieha kompletná obnova prízemnej časti hotela. Hotel kúpaliska rozšíria prístavbou ďalšieho podlažia, čím sa kapacita zvýši na trojnásobok. Nadstavbou ďalšieho...
02.11.2016 - 13:15 | Mestské správy
Mestská samospráva Dunajskej Stredy vyhlásila rok 2016 za Pamätný rok Benedeka Csaplára. V rámci roka sa 27. októbra vo Vermesovej vile uskutočnil Pamätný deň Benedeka Csaplára, kde si zároveň pripomenuli aj 760. výročie prvej písomnej zmienky o...
31.10.2016 - 09:50 | Mestské správy
Mesto Dunajská Streda zverejňuje výzvu na predkladanie návrhov na ocenenie v nasledovných kategóriách.   Kategórie: jednotlivci - mládež do 15 rokov vrátane, jednotlivci - mládež 15-20 rokov vrátane, jednotlivci - dospelí, kolektív,...
27.10.2016 - 11:28 | Mestské správy
Úcta k starším v mestskom zariadení pre senirov Pri príležitosti mesiaca úcty k starším 25. októbra takmer 150 obyvateľov mestského zariadenia pre seniorov na ulici Gen. Svobodu a Námestí priateľstva pozdravili primátor Zoltán Hájos a viceprimátor...
27.10.2016 - 11:21 | Mestské správy
Sviatok všetkých svätých, Pamiatka zosnulých – dni piety V Sviatok všetkých svätých a Deň zosnulých spomíname na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Cintoríny sa skrášľujú kvetinovou výzdobou, na hroboch zahoria kahance spomienok. Pozostalí...
21.10.2016 - 07:51 | Mestské správy
Verejnoprospešnú kampaň na propagovanie selektovania odpadu ukončili 18. októbra na mestskej radnici tlačovou besedou a slávnostným odovzdaním cien. V rámci kampane vyhlásili súťaž v zbere papiera pre základné školy, do ktorej sa žiaci zapojili so...
21.10.2016 - 07:49 | Mestské správy
Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede na poslednom zasadnutí schválilo Pravidlá podmienok usporiadania kultúrnych podujatí spojených s poskytovaním služieb a predaja výrobkov. Tzv. festivalové nariadnie sa vzťahuje na kultúrne podujatia...
18.10.2016 - 14:34 | Mestské správy
Vedenie mestskej charity v Dunajskej Strede oznamuje obyvateľom, že z dôvodu reorganizácie bude charitné centrum na Ádorskej ulici do marca 2017 zatvorené. Do tej doby centrum donácie neprijíma. Požiadavky odkázaných ľudí sa však naďalej snaží...
18.10.2016 - 08:06 | Mestské správy
MsZ v Dunajskej Strede na svojom poslednom zasadnutí prijalo uznesenie na vylúčenie nákladných vozidiel nad 12 ton z niektorých častí mesta a na zmenu trasy tranzitnej nákladnej dopravy. Medzi inými je zakázaný prechod z Lehnickej cesty cez...
13.10.2016 - 08:24 | Mestské správy
Zmena dopravy na sídlisku Boriny Od 11. októbra sa zmení smer dopravy na úseku miestnej komunikácie na sídlisku Boriny pred obytným domom č. 1384. Určenie jednosmernej premávky žiadali miestni obyvatelia, nakoľko tento úsek je úzky a na kraji...
05.10.2016 - 13:01 | Mestské správy
Mesto Dunajská Streda v rámci svojej verejnoprospešnej kampane, zameranej na selektívny zber odpadu, začalo v pondelok 3. októbra zber papiera na všetkých základných školách na území mesta. Školy majú možnosť vyhrať nie len mimoriadne lákavé výhry,...

Stránky