Mestské správy

02.03.2016 - 07:35 | Mestské správy
  Hlasovancie preukazy ešte vydávajú   Ak sa volič dlhodobo zdržuje v zahraničí, je mu umožnené hlasovanie poštou aj v nadchádzajúcicch parlamentných voľbách 5. marca.  Lehota na podanie žiadosti o voľbu poštou vypršala 15. januára 2016. Do...
26.02.2016 - 09:57 | Mestské správy
Infolinka k voľbám S otázkami, ktoré sa týkajú  nadchádzajúcich parlamentných volieb 5. marca 2016, sa budú môcť voliči obracať na informačnú linku. Zamestnanci ministerstva vnútra SR na nej budú poskytovať informácie, ktoré sa týkajú voličov, ich...
22.02.2016 - 12:52 | Mestské správy
Prvé dvojjazyčné informatívne smerové značky na Slovensku postavili v Dunajskej Strede V Dunajskej Strede mestská samospráva umiestnila na niektorých miestach dvojjazyčné informatívne a smerové značky. Spolu je ich v meste 15 kusov, náklady sú...
16.02.2016 - 10:35 | Mestské správy
Vernostná karta pre občanov Mestská samospráva v týchto týždňoch doručila novým majiteľom vernostné karty. Občania, ktorí v čase doručenia neboli doma, dostali oznámenie do poštovej schránky, že karty môžu osobne prevziať v kancelárii prvého...
16.02.2016 - 10:25 | Mestské správy
Nový termín: 19. február    V Dunajskej Strede aj osoby v hmotnej núdzi majú nárok na zníženú 50 percentnú zľavnenú sadzbu poplatku za odpad. V zmysle príslušného mestského nariadenia tieto osoby pôvodne mali podať žiadosť o zľavu do 31. januára...
03.02.2016 - 09:08 | Mestské správy
Možnosť dotácií z rozpočtu TTSK Trnavský samosprávny kraj zverejnil výzvy na predkladanie žiadostí o poskytovaní dotácií z rozpočtu kraja, ktoré budú poskytnuté na financovanie projektov v roku 2016. V rámci týchto výziev si môžu uplatniť žiadosť o...
29.01.2016 - 13:07 | Mestské správy
    Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h. Volič môže voliť na území Slovenskej republiky vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Ak však volič, ktorý má trvalý pobyt na...
25.01.2016 - 11:16 | Mestské správy
(Zdroj: Webstránka mesta Dunajská Streda) - Na webovej stránke mesta je zverejnené úplné znenie VZN č. 12/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda, ktorého znenie bolo novelizované mestským...
25.01.2016 - 11:10 | Mestské správy
Počet obyvateľov mesta Dunajská Streda sa v roku 2015 v porovnaní s rokom  2014  zvýšil o 126 osôb. K 31. decembru 2015  podľa údajov evidencie obyvateľstva Mestského úradu v Dunajskej Strede celkový počet obyvateľov mesta dosiahol počet 22 927....
21.01.2016 - 07:43 | Mestské správy
Žitnoostrovné múzeum onedlho opäť otvorené   Stála expozícia Žitnoostrovného múzea v Žltom kaštieli bude 2. februára 2016 pre verejnosť opäť sprístupnená. Múzeum čaká svojich návštevníkov novými výstavnými priestormi a skrášleným prostredím....
15.01.2016 - 12:34 | Mestské správy
Zápis prváčikov do základnej školy bude neskôr   Pre novelu školského zákona sa zmenil termín zápisu detí do školy: od tohto roku sa zápis prvákov nekoná v období od 15. januára do 15. februára, ale až v apríli.    Psychológovia a pedagógovia sa...
14.01.2016 - 12:44 | Mestské správy
Mesto má viac obyvateľov   Počet obyvateľov mesta Dunajská Streda sa v roku 2015 v porovnaní s rokom  2014  zvýšil o 126 osôb. K 31. decembru 2015  podľa údajov evidencie obyvateľstva Mestského úradu v Dunajskej Strede celkový počet obyvateľov mesta...
12.01.2016 - 14:35 | Mestské správy
Pri ZŠ Vámbéryho a v okolitých uliciach sa zmenil dopravný poriadok. Rodičov, ktorí svoje deti nosia do školy autom, sa to týka od 11. januára. V uliciach Ferenca Liszta, Lajosa Kossutha a Imre Madácha sa doprava zmenila na jednosmernú. Vedenie...
12.01.2016 - 12:54 | Mestské správy
Mesto Dunajská Streda v jednotlivých mestských častiach aj tento rok zabezpečí zber a odvoz vianočných stromčekov z verejných priestranstiev. Príslušné oddelenie Mestského úradu žiada občanov, aby na sídliskách stromčeky uložili ku klietkam na...
11.01.2016 - 15:08 | Mestské správy
„Domov je miesto, kde ťa čakajú.“ (Albert Vass) Vážení Dunajskostredčania, roztrúsení po svete! Na svete je mnoho miest, kde sa človek môže cítiť dobre, no skutočný pocit domova ponúka len jeho rodné mesto. To je dôvodom, prečo Vás, niekdajší...
11.01.2016 - 15:08 | Mestské správy
„Domov je miesto, kde ťa čakajú.“ (Albert Vass) Vážení Dunajskostredčania, roztrúsení po svete! Na svete je mnoho miest, kde sa človek môže cítiť dobre, no skutočný pocit domova ponúka len jeho rodné mesto. To je dôvodom, prečo Vás, niekdajší...
08.01.2016 - 12:24 | Mestské správy
Mestský úrad v Dunajskej Strede upozorňuje  občanov, že každý vlastník, ktorý nadobudol alebo predal nehnuteľnosť v roku 2015, je povinný do 31. januára  2016 podať daňové priznanie.  Týka sa to tých vlastníkov, ktorí v roku 2015 kúpili alebo...
04.01.2016 - 07:50 | Mestské správy
VÝZVA na predloženie vyúčtovania Mesto Dunajská Streda vyzýva všetkých žiadateľov, ktorým mesto Dunajská Streda v zmysle Všeobecne záväzného  nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2015 poskytlo dotáciu z rozpočtu mesta, na odovzdanie povinných...
21.12.2015 - 13:13 | Mestské správy
Mestská samospráva 15. decembra otvorila provizórnu nocľaháreň pre bezdomovcov a núdzové ubytovanie pre osoby a rodiny v krízovej situácii. Bezdomovci v minulých rokoch strpčovali život Dunajskostredčanov. Samospráva ponúka komplexné riešenie...
18.12.2015 - 11:56 | Mestské správy
Samospráva mesta Dunajská Streda pozýva občanov  dňa 31. decembra na námestie  pred Mestským kultúrnym strediskom na spoločné privítanie Nového roka. 18.30 –Ekumenická bohoslužba 22.00 – 02.00 –  Pouličná veselica na námestí pred MsKS O polnoci ...

Stránky