Mestské správy

25.07.2016 - 09:13 | Mestské správy
Kosenie buriny - služba majiteľom pozemkov V Dunajskej Strede sa z roka na rok opakuje problém, že vzhľad mesta vo viacerých lokalitách špatia zaburinené, zanedbané pozemky. Kompetentný odbor MsÚ ročne rozpošle 70 výziev na kosenie zanedbaných plôch...
14.07.2016 - 07:50 | Mestské správy
Partnerská zmluva s českým mestom Jindřichův Hradec V našom meste 12. júla podpísali zmluvu o partnerstve Dunajskej Stredy a českého mesta Jindřichův Hradec. Dohodu dvoch miest signovali primátor Dunajskej Stredy Zoltán Hájos a primátor Jindřichůvho...
12.07.2016 - 12:09 | Mestské správy
Prvý úsek cyklistického pruhu v Dunajskej Strede Vyznačenie cyklistického pruhu v Dunajskej Strede je pred dokončením. Od tzv. ypsilinovej križovatky Veľkoblahovskej cesty a ulice Gy. Szabóa na obidvoch krajoch Hlavnej ulice v dĺžke 2 km sa tiahne 1...
11.07.2016 - 08:02 | Mestské správy
Materské školy s právnou subjektivitou   Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta od 1. januára 2017 získajú právnu subjektivitu. Zriadia sa štyri centrálne MŠ: MŠ Rybný trh, MŠ na Nám. SNP, MŠ na Októbrovej ulici a MŠ na Komenského ulici...
11.07.2016 - 07:58 | Mestské správy
Termálne kúpalisko ponúka leto plné zážitkov Letná sezóna 2016 na dunajskostredskom kúpalisku je v plnom prúde. Pri príprave na letnú sezónu vedenie termalparku zlepšilo úroveň služieb, kde zaznamenali nedostatky. Rozšírili ponuku reštaurácie a...
29.06.2016 - 11:35 | Mestské správy
Vyznamenali detské osobnosti V Dunajskej Strede v poradí deviatykrát ocenili školské detské osobnosti roka. Na slávnostnom stretnutí vo veľkej sále radnice vyznamenali tridsať vynikajúcich žiakov z 5 ZŠ v zriadení mesta a Základnej umeleckej školy....
28.06.2016 - 10:58 | Mestské správy
Víťazom II. Žitnoostrovského galopu sa stal jazdec Nových Zámkov Dunajská Streda ako hostiteľ a organizátor usporiadala II. Žitnoostrovský galop. Do jazdeckej súťaže sa prihlásilo 11 obcí a miest, z týchto 9 štartovali v rozjazdoch galopu: Horné...
27.06.2016 - 12:50 | Mestské správy
Podobne, ako v uplynulých rokoch, aj teraz cez leto dôjde ku zmene úradných hodín kancelárie prvého kontaktu na Mestskom úrade v Dunajskej Strede. Od 1. júla kancelária prvého kontaktu vybavuje stránky podľa nasledovného harmonogramu: Pondelok...
24.06.2016 - 10:33 | Mestské správy
Letná prevádzka MŠ   Mestská samospráva aj tento rok zabezpečí letnú službu v materských školách. Počas dvoch mesiacov budú otvorené celkom 4 MŠ. Umiestnenie dieťaťa v prázdninách mnohým rodičom spôsobuje problémy. Letná prevádzka MŠ sa začína 1....
22.06.2016 - 09:58 | Mestské správy
II. Žitnoostvovský galop s bohatým progamom Druhý Žitnoostrovský galop usporiadajú 25. júna v Dunajskej Strede. Podujatie patrí medzi rozjazdy Národného galopu. Najlepší jazdci získajú právo štartovať v septembri vo finále v Budapešti.   Do súťaže...
17.06.2016 - 12:38 | Mestské správy
Dunajskostredská hudba na nádvorí 2016 Vo štvrtok, 7. júla 2016 o 19.00 sa začína populárne podujatie Dunajskostredská hudba na nádvorí v átriu mestskej radnice (Hlavná ulica 50/16). Hudobné kultúrne podujatie sa tento rok uskutoční v poradí...
17.06.2016 - 12:34 | Mestské správy
Konrolujú držiteľov psa V poslednom čase sa množia oznámenia, že držitelia psov v mnohých prípadoch porušujú pravidlá držania psa a pravidlá občianskeho spolunažívania. Problémy sa vyskytujú hlavne u občanov, bývajúcich v mestských nájomných bytoch...
14.06.2016 - 11:38 | Mestské správy
Noc vo Vermesovej vile V piatok, 24. júna v Galérii súčasných maďarských umelcov usporiadajú v poradí 9. podujatie pod názvom Noc vo Vermesovej vile. V rámci podujatia GSMU a OZ Pázmaneum spoločne organizujú spomienkovú akciu pri príležitosti...
07.06.2016 - 15:36 | Mestské správy
Nové matrice na odpadových kontajneroch V záujme zlepšenia systému selektívneho zberu odpadu v Dunajskej Strede lepia nové matrice na všetky žlté a modré kontajnery, ktoré slúžia na zber papiera a PET-fliaš. Cieľom nápisov väčšieho rozmeru je...
02.06.2016 - 10:19 | Mestské správy
Zápis do základnej umeleckej školy Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Dunajskej Strede oznamuje milým rodičom, že zápis na školský rok 2016/2017 bude 6., 7. a 8. júna 2016 od 14.00 do 17.00 hodiny v budove školy ( Smetanov háj 283/6 )  ...
30.05.2016 - 12:13 | Mestské správy
Obnovili okolie Žitnoostrovského múzea Dvadsiateho piateho mája slávnostne odovzdali a otvorili obnovené výstavné priestory a upravený kaštieľový park Žitnoostrovského múzea. Väčšiu časť modernizácie financovali z európskych zdrojov, zvyšok z...
30.05.2016 - 11:57 | Mestské správy
Rozsiahle rozvojové investície Rozvojové práce sa začali na niekoľkých miestach Dunajskej Stredy. V roku 2016 ide o modernizáciu ciest, chodníkov a parkovísk. Vybudujú nové chodníky, cyklotrasu, ďalej rozšíria verejné osvetlenie. Všetko spolu v...
23.05.2016 - 13:31 | Mestské správy
Mestský deň detí Mestský deň detí usporiadajú 28. mája, v sobotu. Program v MsKS sa začína o 15.00 aktivitami šikovných rúk. Deti bude zabávať aj klaun s balónmi. O 16.00 nasleduje spoločný program v podaní Nyuszi Hopp, Žitnoostrovského detského...
20.05.2016 - 11:04 | Mestské správy
Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára – Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ so sídlom Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda IČO:00036561 týmto v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzavretie...
17.05.2016 - 14:01 | Mestské správy
Ocenili prácu zdravotných sestier Medzinárodný deň sestier 12. mája je na svete pripomienkou dňa narodenia zakladateľky moderného ošetrovateľstva, Florence Nightigaleovej. Pri tejto príležitosti z iniciatívy OZ Spoločne pre zajtrajšok a poslaneckého...

Stránky