Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016

Ďalšie novinky

03.05.2016
„SENIORI POZOR“              Polícia upozorňuje občanov, že...
25.01.2016
o zrušenie záznamu o trvalom pobyte
29.06.2015
 o prerušení distribúcie elektriny : Západoslovenská...
31.01.2017
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I....
11.07.2016
Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského...
18.03.2016