Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016

Ďalšie novinky

25.01.2016
o zrušenie záznamu o trvalom pobyte
19.10.2017
o prerušení distribúcie elektriny - Západoslovenská...
07.09.2017
02.05.2017
31.01.2017
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I....
11.07.2016
Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského...