Návrh rozpočtu 2018

Ďalšie novinky

02.05.2017
25.01.2016
o zrušenie záznamu o trvalom pobyte
29.06.2015
 o prerušení distribúcie elektriny : Západoslovenská...
31.01.2017
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I....
12.09.2016
11.07.2016
Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského...