Návrh rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2018

Ďalšie novinky

01.03.2018
Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky...
23.08.2016
o mieste uloženia písomnosti
16.03.2018
Oznámenie o zažatí správneho konania
06.04.2017
04.10.2016
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže