Odbor školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Vedúca odboru: Mgr. Timea Molnár

Mobil: +421 918 607 332

Telefón: +421 31 590 39 49

Mail: timea [dot] molnar [at] dunstreda [dot] eu
 

Asistentka:

Orsolya Gúgh

Mobil: +421 918 607 313

Telefón: +421 31 590 39 26

Mail: orsolya [dot] gugh [at] dunstreda [dot] eu

Samostatný referát školstva

PaedDr. Csilla Mészáros

Mobil: +421 918 607 352

Telefón: +421 31 590 39 18

Mail: csilla [dot] meszaros [at] dunstreda [dot] eu

Bc. Edita Némethová

Mobil: +421 905 210 581

Telefón: +421 31 590 39 18

Mail: edita [dot] nemethova [at] dunstreda [dot] eu

Oddelenie sociálnych vecí

Vedúca oddelenia: Mgr. Alica Miklósová

Mobil: +421 918 607 348

Telefón: +421 31 590 39 47

Mail: alica [dot] miklosova [at] dunstreda [dot] eu
 

Ing. Adriana Szabóová

Mobil: +421 918 607 343

Telefón: +421 31 590 39 52 

Mail: adriana [dot] szaboova [at] dunstreda [dot] eu

Bc. Eva Molnárová

Mobil: +421 918 607 349

Telefón: +421 31 590 39 47

Mail: eva [dot] molnarova [at] dunstreda [dot] eu

Samostatný referát kultúry, mládeže a športu

Bc. Mgr. Timea Takács

Mobil: +421 918 607 371

Telefón: +421 31 590 39 52

Mail: timea [dot] takacs [at] dunstreda [dot] eu