Spoločný stavebný úrad

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Vedúci úradu: Ing. Imrich Herdics

Mobil: +421 918 607 309
Mail: imrich [dot] herdics [at] dunstreda [dot] eu

Ing. Gyöngyi Bognárová
Mobil: +421 918 607 346
Mail: gyongyi [dot] bognar [at] dunstreda [dot] eu

Ing. Orsolya Márkus

Mobil: +421 918 607 344
Mail: orsolya [dot] markus [at] dunstreda [dot] eu

Ing. Andrea Knapová

Mobil: +421 918 607 310
Telefón: +421 31 590 39 37
Mail: andrea [dot] knapova [at] dunstreda [dot] eu

Ing. Júlia Németh

Mobil: +421 917 887 605
Telefón: +421 31 590 39 37
Mail: julia [dot] nemeth [at] dunstreda [dot] eu

Ing. Ladislav Adamiczky

Mobil: +421 918 607 327
Mail: ladislav [dot] adamiczky [at] dunstreda [dot] eu

Ildikó Lojda Szedlák

Mobil: +421 918 607 302
Mail: ildiko [dot] lojda [dot] szedlak [at] dunstreda [dot] eu

Administratívna pracovníčka:

Beata Manczalová

Mobil: +421 917 447 097
Telefón: +421 31 590 39 37
Mail: beata [dot] manczalova [at] dunstreda [dot] eu