Úradná tabuľa

Ostatné
19.03.2018
GENERÁLNY PARDON v období od 1.4.2018 do 1.7.2018
25.01.2016
o zrušenie záznamu o trvalom pobyte
05.02.2018
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I....
19.10.2017
o prerušení distribúcie elektriny - Západoslovenská...
07.09.2017
02.05.2017
31.01.2017
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I....
12.09.2016
11.07.2016
Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského...
03.05.2016
„SENIORI POZOR“              Polícia upozorňuje občanov, že...
18.03.2016
19.02.2016
29.01.2016
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016
04.11.2015
Verejné pripomienkovanie Komunitného plánu sociálnych...
28.10.2015
Základná škola  Gyulu Szabóa s VJM v  Dunajskej Strede,...
02.10.2015
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho...
02.10.2015

Stránky