Úradná tabuľa

Ostatné
03.05.2016
„SENIORI POZOR“              Polícia upozorňuje občanov, že...
25.01.2016
o zrušenie záznamu o trvalom pobyte
29.06.2015
 o prerušení distribúcie elektriny : Západoslovenská...
31.01.2017
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I....
12.09.2016
11.07.2016
Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského...
18.03.2016
19.02.2016
29.01.2016
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016
04.11.2015
Verejné pripomienkovanie Komunitného plánu sociálnych...
28.10.2015
Základná škola  Gyulu Szabóa s VJM v  Dunajskej Strede,...
02.10.2015
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho...
02.10.2015
11.09.2015
21.08.2015
 V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z....
21.08.2015
V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o...

Stránky