Úradná tabuľa

Ostatné
21.08.2015
 V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z....
21.08.2015
V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o...
02.07.2015
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v ...
29.06.2015
 o prerušení distribúcie elektriny : Západoslovenská...
20.03.2015
na zber a výkup druhotných surovín Dunajská Streda
11.03.2015
o mieste uloženia písomností.
26.01.2015
V súlade s ustanovením § 18 f, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb...
20.01.2015
10.09.2014
23.06.2014

Stránky