Oznámenie

Ďalšie novinky

19.03.2018
GENERÁLNY PARDON v období od 1.4.2018 do 1.7.2018
25.01.2016
o zrušenie záznamu o trvalom pobyte
05.02.2018
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I....
07.09.2017
02.05.2017
31.01.2017
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I....