Úradná tabuľa

Oznámenie mestského úradu
01.03.2018
Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky...
23.08.2016
o mieste uloženia písomnosti
16.03.2018
Oznámenie o zažatí správneho konania
05.10.2017
18.05.2017
06.04.2017
04.10.2016
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
13.09.2016
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.  
08.09.2016
05.09.2016