Úradná tabuľa

Oznámenie mestského úradu
06.04.2017
23.08.2016
o mieste uloženia písomnosti
04.10.2016
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
13.09.2016
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.  
08.09.2016
05.09.2016