Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

V zmysle § 138 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná,  jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb. V zmysle ods. 3 citovaného paragrafu oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia je do 05.10.2017 do 24,00 hod.  Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Za účelom  doručenia „Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka“  dňa 05.10.2017 po 16,00 hod. volajte na tel. číslo:  0918/ 607 350.

Ďalšie novinky

23.08.2016
o mieste uloženia písomnosti
05.10.2017
06.04.2017
04.10.2016
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
13.09.2016
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.