Úradná tabuľa

Oznámenie Stavebného úradu
28.09.2015
Stavebného odboru.