Pozvánka na prerokovanie zaradenia lokality SKUEV0822 Malý Dunaj do národného zoznamu uzemí európskeho významu

Ďalšie novinky

19.03.2018
GENERÁLNY PARDON v období od 1.4.2018 do 1.7.2018
25.01.2016
o zrušenie záznamu o trvalom pobyte
05.02.2018
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I....
19.10.2017
o prerušení distribúcie elektriny - Západoslovenská...
07.09.2017
31.01.2017
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I....