Za zrozumiteľné južné Slovensko - Skutočná pomoc v duchu dvojjazyčnosti

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Zväz Rákócziho s projektom „Za zrozumiteľné južné Slovensko“ rozbieha – v spolupráci s OZ Pro Civis – bezplatnú prekladateľskú a grafickú službu pre podnikateľov a občianske združenia, ktorého cieľom je rozširovať používanie maďarského jazyka na verejných priestranstvách. Záujemcovia môžu cez projekt získať na vytvorenie dvojjazyčných nápisov, informačných oznamov, ponukových listov atď. jednorázový nenávratný príspevok až do výšky 1000 (tisíc) eúr.

 

Záujemcovia môžu podávať projekty na výdavky spojené s vytvorením dvojjazyčných nápisov na obchodoch a prevádzkach, na výkladoch a služobných vozidlách, na náklady vytvorenia dvojjazyčných jedálnych a nápojových listov, na popis výrobkov v maďarskom jazyku, na dvojjazyčné propagačné letáky a reklamné pútače na kultúrnych a športových podujatiach a podobne. Preklady textov a grafickú úpravu Zväz Rákócziho ponúka bezplatne každému záujemcovi.

 

Iba na Slovensku registrované spoločnosti (fyzické a právnické osoby) a mimovládne organizácie sa môžu uchádzať. Termín podávania žiadosti je do 15. februára 2016.

 

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke: http://www.rakocziszovetseg.org/palyazat_husk_sk