29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 18. septembra 2018, čas: 14.00., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 25. júna 2019, čas: 13.00., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz6_bez_ou.pdf389.84 KBPrevziať
PDF icon 103._msz_kontr_plnenia_uzneseni.pdf245.54 KBPrevziať
PDF icon 103.1._kontrola_plnenia_uzn_msz-_2019_04_16.pdf644.99 KBPrevziať
PDF icon 104._msz_nuzn_na_schvalenie_opatreni.pdf385.85 KBPrevziať
PDF icon 105._msz_nuzn_vzn_c._2019_o_zruseni_strediska_sluzieb_skole.pdf410 KBPrevziať
PDF icon 105.1._vzn_c._2019_o_zruseni_strediska_sluzieb_skole_004.pdf288.47 KBPrevziať
PDF icon 105.2._vzn-iskolai_szolgaltatokozpont-hu.pdf299.36 KBPrevziať
PDF icon 106._msz_zmena_rozpoctu_3_2019.pdf108.83 KBPrevziať
PDF icon 106.1._dovodova_sprava_zmena_3_2019_nova.pdf148.1 KBPrevziať
PDF icon 106.2._zmena_prijmy_c._3.pdf205.97 KBPrevziať
PDF icon 106.3._zmena_vydavky_3.pdf811.03 KBPrevziať
PDF icon 106.4._register_2019_-_zmena_c3.pdf355.64 KBPrevziať
PDF icon 107._msz_odperadj_par._2669_6_v_prospech_kovacs_lorant_bez_ososbnych_udajov.pdf267.1 KBPrevziať
PDF icon 107.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf248.04 KBPrevziať
PDF icon 107.2._vizualizacia.pdf62.9 KBPrevziať
PDF icon 108._msz_zamena_pozemkov_tajbor_s.r.o._mesto_ds.doc.pdf218.19 KBPrevziať
PDF icon 108.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf691.8 KBPrevziať
PDF icon 108.2._vizualizacia.pdf198.12 KBPrevziať
PDF icon 109._msz_odkupenie_rozsirenia_mk_okruznej_krizovatky_a_vo_pri_tesco_ds_pozemkoz_za_symb._kupnu_cenu.pdf289.75 KBPrevziať
PDF icon 109.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.03 MBPrevziať
PDF icon 109.2._vizualizacia.pdf357.07 KBPrevziať
PDF icon 110._msz_vertikal_invest_s.r.o.pdf171.31 KBPrevziať
PDF icon 110.1._podklady_bez_ososbnych_udajov.pdf556.04 KBPrevziať
PDF icon 110.2._vizualizacia.pdf189.63 KBPrevziať
PDF icon 111._msz_zriadenie_vb_zriadenie_vb_zapadoslovenska_distribucna_a.s._szalay_ondrej.pdf169.84 KBPrevziať
PDF icon 111.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf701.77 KBPrevziať
PDF icon 111.2._vizualizacia.pdf326.31 KBPrevziať
PDF icon 112._msz_zriadenie_vb_zriadenie_vb_zapadoslovenska_distribucna_a.s._uher_tibor.pdf170.66 KBPrevziať
PDF icon 112.1._podklady_bez_ososbnych_udajov.pdf592 KBPrevziať
PDF icon 112.2._vizualizacia.pdf328.91 KBPrevziať
PDF icon 113._msz_zriadenie_vb_v_prospech_zapadoslovenska_vodarenska_spolocnost_a.s.pdf208.99 KBPrevziať
PDF icon 113.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf727.12 KBPrevziať
PDF icon 113.2._vizualizacia.pdf169.8 KBPrevziať
PDF icon 114._msz_bufet_zs_jilemnickeho.pdf462.37 KBPrevziať
PDF icon 114.1._podklady_zs_jilemnickeho_bufet.pdf20.27 KBPrevziať
PDF icon 115._msz_bufet_zs_szaboa.pdf463.44 KBPrevziať
PDF icon 115.1._podklady_zs_szabova_bufet.pdf20.48 KBPrevziať
PDF icon 116._msz_zs_kodalya_adventim.pdf384.74 KBPrevziať
PDF icon 116.1._podklady_zs_kodalya_adventim.pdf178.72 KBPrevziať
PDF icon 117._msz_navrh_na_schvalenie_dodatku_c._1_k_rozpoctovym_pravidlam_mesta_ds-msz.pdf423.21 KBPrevziať
PDF icon 117.1._dodatok_c._1_k_rozpoctovym_pravidlam_mesta_dunajska_streda.pdf310.28 KBPrevziať
PDF icon 117.2._rozpoctove_pravidla_mesta_dunajska_streda.pdf248.25 KBPrevziať
PDF icon 118._msz_navrh_na_schvalenie_dodatku_c.2_k_rozpoctovym_pravidlam_pre_ropo.pdf335.59 KBPrevziať
PDF icon 118.1._dodatok_c.2_k_rozpoctovym_pravidlam_pre_ropo_v_zriadovatelskej_posobnosti_mesta_ds.pdf302.06 KBPrevziať
PDF icon 118.2._rozpoctove_pravidla_pre_ropo_v_zriadovatelskej_posobnosti_mesta_ds.pdf168.03 KBPrevziať
PDF icon 118.3._dodatok_c._1_k_rozpoctovym_pravidlam_pre_ropo_v_zriadovatelskej_posobnosti_mesta_ds.pdf144.84 KBPrevziať
PDF icon 119._msz_navrh_na_schvalenie_zasad_odmenovania_poslancov.pdf134.8 KBPrevziať
PDF icon 119.1._zasady_odmenovania_poslancov.pdf87.83 KBPrevziať
PDF icon 120._msz_navrh_na_odvolanie_riaditelov_ropo.pdf423.36 KBPrevziať
PDF icon 121._msz_navrh_na_zverenie_prevadzkovania_ulozisk_.bicyklov_municipal.pdf422.4 KBPrevziať
PDF icon 122._msz_navrh_na_zmenu_a_doplnenie_uznesenia_msz_c._627_2018_29.pdf335.32 KBPrevziať
PDF icon 122.1._uzn.c._627.pdf287.18 KBPrevziať
PDF icon 123._msz_navrh_zmluvy_o_spolupraci_medzi_mestom_dsdsgsbgi.pdf346.09 KBPrevziať
PDF icon 123.1._zmluva_o_spolupraci.pdf365.37 KBPrevziať
PDF icon 124._msz_6_zad_2019_upn.pdf314.39 KBPrevziať
PDF icon 124.1._priloha_c.1_podnety_odmietnute.pdf60.68 KBPrevziať
PDF icon 124.2._priloha_c.2_podnety_suhlas.pdf62.54 KBPrevziať
PDF icon 124.3._priloha_c.3_zad10-2019_regulacny_vykres.pdf5.18 MBPrevziať
PDF icon 125._msz_vzn_dotacia_na_ziaka_2019_jun_ok.pdf173.28 KBPrevziať
PDF icon 125.1._vzn_dotacia_na_ziaka_2019_jun_.pdf156.96 KBPrevziať
PDF icon 125.2._vzn_-_hu-2019-iskolak_tamogatasa-modositas.pdf230.9 KBPrevziať
PDF icon 126._msz_pobyt.pdf210.07 KBPrevziať
PDF icon 126.1._vzn_pobyt.pdf176.19 KBPrevziať
PDF icon 126.2._vzn-2019-_reszleges_koltsegteritesre_iranyulo_jarulek_osszegenek_meghatarozasarol-hu.pdf431.67 KBPrevziať
PDF icon 127._msz_navrh_na_schvalenie_zmeny_zasad_vydavania_a_pouzivania_vernostnej_karty-2nyelvu.pdf253.8 KBPrevziať
PDF icon 128._msz_navrh_na_schvalenie_poh.pdf186.41 KBPrevziať
PDF icon 128.1._poh_2020_ds_kv.pdf2.3 MBPrevziať
PDF icon 129._msz_peticia_-cudzinecka_policia.pdf177.42 KBPrevziať
PDF icon 130._msz_peticia_-zahradny_odpad.pdf178.11 KBPrevziať
PDF icon 131._msz_navrh_na_schvalenie_zriadenia_odbornej_komisie.pdf383.56 KBPrevziať
PDF icon 131.1._szladits_kerveny.pdf42.72 KBPrevziať
PDF icon 132._msz_harmonogram_zasadnuti_msz_na_ii.polrok_2019.pdf326.17 KBPrevziať
5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 16. apríl 2019, čas: 14.00., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz5.pdf375.56 KBPrevziať
PDF icon 76._msz_kontr_plnenia_uzneseni.pdf246.69 KBPrevziať
PDF icon 76.1._kontrola_plnenia_uzn_msz-_2019_03_19_.pdf492.24 KBPrevziať
PDF icon 76.2._kontrola_plnenia_uzn_msz2019_02_19.pdf686.78 KBPrevziať
PDF icon 77._msz_zav_ucet_2018.pdf160.41 KBPrevziať
PDF icon 77.1._zaverecny_ucet_2018.pdf15.78 MBPrevziať
PDF icon 77.2._sprava_nezav_auditora.pdf139.5 KBPrevziať
PDF icon 77.3._zs_kodaly_rozb._hosp.za_r._rok_2018.pdf312.24 KBPrevziať
PDF icon 77.4._zs_kodaly_individualna_uctovna_zavierka.pdf116.85 KBPrevziať
PDF icon 77.5._zs_kodaly_opisy_fin_vykazov.pdf87.74 KBPrevziať
PDF icon 77.6._zs_szabo_rozb._hosp._2018.pdf859.48 KBPrevziať
PDF icon 77.7._zs_szabo_individualna_uctovna_zavierka.pdf109.83 KBPrevziať
PDF icon 77.8._zs_szabo_fin1.pdf97 KBPrevziať
PDF icon 77.9._zs_vamberyho_rozb.hosp_za_rok_2018.pdf290.8 KBPrevziať
PDF icon 77.10._zs_vamberyho_individualna_uctovna_zavierka.pdf79.53 KBPrevziať
PDF icon 77.11._zs_vamberyho_fin1-12.pdf88.14 KBPrevziať
PDF icon 77.12._zs_jilemnickeho_rozbor_hosp.za_rok_2018.pdf1.17 MBPrevziať
PDF icon 77.13._zs_jilemnickeho_individualna_uctovna_zavierka.pdf79.6 KBPrevziať
PDF icon 77.14._zs_jilemnickeho_fin1-12.pdf79.5 KBPrevziať
PDF icon 77.15._zs_smetanov_rozbor_za_rok_2018.pdf418.16 KBPrevziať
PDF icon 77.16._zs_smetanov_individ_uct_zav.pdf79.42 KBPrevziať
PDF icon 77.17._zs_smetanov_opisy_fin_vykazov.pdf83.3 KBPrevziať
PDF icon 77.18._zus-rozbor_hospodarenia_01.01.2018-31.12.2018.pdf305.28 KBPrevziať
PDF icon 77.19_zus_individualna_uctovna_zavierka.pdf78.94 KBPrevziať
PDF icon 77.20._zus_opisy_fin_vykazov.pdf55.26 KBPrevziať
PDF icon 77.21._sss_rozbor_hospodarenia_za_rok_2018.pdf429.78 KBPrevziať
PDF icon 77.22._sss_suvaha.pdf136.24 KBPrevziať
PDF icon 77.23._sss_vykaz_ziskov_a_strat.pdf127.06 KBPrevziať
PDF icon 77.24._sss_opisy_fin_vykazov.pdf54.94 KBPrevziať
PDF icon 77.25._msks_rozbor_hospodarenia_rok_2018.pdf504.74 KBPrevziať
PDF icon 77.26._msks_individualna_uctovna_zavierka.pdf121.06 KBPrevziať
PDF icon 77.27._msks_fin_1_12.pdf68.16 KBPrevziať
PDF icon 77.28._msks_jelentes_hodnotenie_r_2018.pdf583.79 KBPrevziať
PDF icon 77.29._cvc_rozb_hosp_za_r_2018.pdf407.5 KBPrevziať
PDF icon 77.30._cvc_individualna_uctovna_zavierka.pdf79.18 KBPrevziať
PDF icon 77.31._cvc_opisy_fin_vykazov.pdf51.89 KBPrevziať
PDF icon 77.32._css-rozbor_hospodarenia_rok_2018.pdf336.2 KBPrevziať
PDF icon 77.33._css_individualna_uctovna_zavierka.pdf79.36 KBPrevziať
PDF icon 77.34._css_opisy_fin_vykazov.pdf54.07 KBPrevziať
PDF icon 77.35._zps_rozbor_hospodarenia_za_rok_2018.pdf196.75 KBPrevziať
PDF icon 77.36._zps_komentar_k_rozboru_hospodarenia_rok_2018.pdf128.41 KBPrevziať
PDF icon 77.37._zps_suvaha_k_31.12.2018.pdf136.03 KBPrevziať
PDF icon 77.38._zps_vykaz_ziskov_a_strat.pdf127.01 KBPrevziať
PDF icon 77.39._zps_fin_1-12_-_prijmy.pdf80.54 KBPrevziať
PDF icon 77.40._zps_fin_1-12_-_vydavky.pdf102.15 KBPrevziať
PDF icon 77.41._stanovisko_hk_k_zu_2018.pdf161.71 KBPrevziať
PDF icon 78._msz_rozpocet_2_2019.pdf134.17 KBPrevziať
PDF icon 78.1._dovodova_sprava_zmena_r2_2019.pdf143.06 KBPrevziať
PDF icon 78.2._zmena_prijmy_2_2019.pdf198.54 KBPrevziať
PDF icon 78.3._zmena_vydavky_2_2019.pdf822.4 KBPrevziať
PDF icon 78.4._register_zmena_2_2019.pdf316.65 KBPrevziať
PDF icon 79._msz_sprava_o_cinnosti_msp.pdf338.82 KBPrevziať
PDF icon 79.1._sprava_o_cinnosti_msp_za_rok_2018_bez_ou.pdf513.13 KBPrevziať
PDF icon 80._msz_odkupenie_miestnej_komunikacie_vo_pozemkoz_georeal_a.s._s.r.o._za_symb._kupnu_cenu_ii.etapa_.pdf276.51 KBPrevziať
PDF icon 80.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1021.37 KBPrevziať
PDF icon 80.2._vizualizacia.pdf642.7 KBPrevziať
PDF icon 81._msz_prenajom_pozemkov_svb_a_np_vamberyho_7453.pdf413.73 KBPrevziať
PDF icon 81.1._podklady_bez_ososbnych_udajov.pdf319.65 KBPrevziať
PDF icon 81.2._vizualizacia.pdf65.11 KBPrevziať
PDF icon 82._msz_odkupenie_pozemkov_od_tesco_stores_sr_a.s._ii.etapa_.pdf211.41 KBPrevziať
PDF icon 82.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf765.66 KBPrevziať
PDF icon 82.2._vizualizacia.pdf107.02 KBPrevziať
PDF icon 83._msz_zriadenie_vb_ersi_s.r.o.pdf169.76 KBPrevziať
PDF icon 83.1._podklady_bez_ososbnych_udajov.pdf1.34 MBPrevziať
PDF icon 83.2._vizualizacia.pdf159.81 KBPrevziať
PDF icon 84._msz_odkupenie_pozemkov_od_rimskokatolicka_cirkev_za_symbolicku_kupnu_cenu.pdf298.48 KBPrevziať
PDF icon 84.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf300.43 KBPrevziať
PDF icon 84.2._vizualizacia.pdf171.99 KBPrevziať
PDF icon 85._msz_vyh_prem_ukaz_2018_msks_dov_spr.pdf360.56 KBPrevziať
PDF icon 85.1._vyh_prem_ukaz_2018_msks_mater.pdf265.32 KBPrevziať
PDF icon 86._msz_prem_ukazov_2019_msks_dov_spr.pdf309.02 KBPrevziať
PDF icon 86.1._prem_ukazov_2019_msks_mater.pdf130.21 KBPrevziať
PDF icon 87._msz_css_vyhodn.prem_.ukaz_2018_dov.sprava_1.pdf133.47 KBPrevziať
PDF icon 87.1._css_vyhodn.prem_.ukaz_2018_text.cast_.pdf121.58 KBPrevziať
PDF icon 88._msz_css_prem.ukaz_2019_dov.sprava.pdf148.01 KBPrevziať
PDF icon 88.1._css_prem.ukaz_2019_text.cast_.pdf126.23 KBPrevziať
PDF icon 89._msz_zps_vyhodn.prem_.ukaz_2018_dov.sprava.pdf133.45 KBPrevziať
PDF icon 89.1._zps_vyhodn.prem_.ukaz_2018_text.cast_.pdf216.5 KBPrevziať
PDF icon 90._msz_zps_prem.ukaz_2019_dov.sprava.pdf146.49 KBPrevziať
PDF icon 90.1._zps_prem.ukaz_2019_text.cast_.pdf130.57 KBPrevziať
PDF icon 91._msz_vyh_prem_ukaz_2018_sss_dov_spr.pdf315.71 KBPrevziať
PDF icon 91.1._vyh_prem_ukaz_2018_sss_mater.pdf265.39 KBPrevziať
PDF icon 92._msz_prem_ukazov_2019_sss_dov_spr.pdf361.58 KBPrevziať
PDF icon 92.1._prem_ukazov_2019_sss_mater.pdf184.25 KBPrevziať
PDF icon 93._msz_nuzn_na_schvalenie_dodatku_c.1_k_zriadovatelskej_listine_sss.pdf334.39 KBPrevziať
PDF icon 93.1._dodatok_c.1_k_zriadovacej_listine_sss.pdf247.44 KBPrevziať
PDF icon 94._msz_vyhodnotenie_kpss_za_rok_2018_dov.sprava.pdf114.67 KBPrevziať
PDF icon 94.1._vyhodnotenie_kpss_text_cast.pdf279.3 KBPrevziať
PDF icon 95._msz_5_zad_2019_upn.pdf383.33 KBPrevziať
PDF icon 95.1._priloha_1_190404_podnety_2019_zoznam_suhlas.pdf72.74 KBPrevziať
PDF icon 95.2._priloha_2_190404_podnety_2019_zoznam_zmena.pdf73.12 KBPrevziať
PDF icon 95.3._priloha_3_190404_podnety_2019_zoznam_vyhradene.pdf71.71 KBPrevziať
PDF icon 95.4._priloha_4_190404_reg_vykres.pdf5.19 MBPrevziať
PDF icon 96._msz_vzn_c._2019_o_dodrziavani_cistoty_a_poriadku.pdf356.68 KBPrevziať
PDF icon 96.1._vzn_c._._2019_o_dodrziavani_cistoty_a_poriadku_na_uzemi_mesta.pdf342.55 KBPrevziať
PDF icon 97._msz_navrh_vzn_2019_o_parkovani_nakl_a_zvlastnych_mot_vozidiel_na_uzemi_ds.pdf185.51 KBPrevziať
PDF icon 97.1._vzn-parkovanie_nakladnych_vozidiel.pdf231.84 KBPrevziať
PDF icon 98._msz_navrh_uzn._vzn_2019_ktorym_sa_schvaluje_dodatok_c._3_k_prevadzkovemu_poriadku_pohrebisk.pdf306.68 KBPrevziať
PDF icon 98.1._vzn_c._2019kt._sa_meni_vznc.23_2015_poriadok_pohrebiska.pdf272.53 KBPrevziať
PDF icon 99._msz_peticia_-froccsfest.pdf174.82 KBPrevziať
PDF icon 100._msz_navrh_na_volbu_prisediacich_pre_os_ds_na_volebne_obdobie_2019_-2022.pdf191.88 KBPrevziať
PDF icon 101._msz_5_2019_environfond.pdf373.55 KBPrevziať
PDF icon 102._msz_deleg_mestska_rada_skoly_dov_spr.pdf300.63 KBPrevziať
3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 19. februára 2019, čas: 14.00., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz3.pdf380.02 KBPrevziať
PDF icon 41._msz_zlozenie_slubu_poslanca.pdf326.24 KBPrevziať
PDF icon 42._msz_zvolenie_clenov_komisii_msz-_2019.pdf265.81 KBPrevziať
PDF icon 43._msz_kontr_plnenia_uzneseni.pdf246.02 KBPrevziať
PDF icon 43.1._kontrola_plnenia_uzn_msz-_2018_12_11.pdf689.83 KBPrevziať
PDF icon 44._msz_zmena_1_2019.pdf26.89 KBPrevziať
PDF icon 44.1._dovodova_sprava_zmena_1_2019.pdf145.4 KBPrevziať
PDF icon 44.2._zmena_prijmy_c._1_2019.pdf186.47 KBPrevziať
PDF icon 44.3._zmena_vydavky_1_2019.pdf806.89 KBPrevziať
PDF icon 44.4._register_r_1_2019.pdf281.9 KBPrevziať
PDF icon 45._msz_sprava_o_kontrolnej_cinnosti_hk_-_rok_2018_-_prva_strana_.pdf85.6 KBPrevziať
PDF icon 45.1._sprava_o_kontrolnej_cinnosti_hk_-_rok_2018.pdf94.11 KBPrevziať
PDF icon 46._msz_sprava_o_vysledkoch_kontrol_-_dec_2018-febr_2019_-_prva_strana.pdf73.73 KBPrevziať
PDF icon 46.1._sprava_o_vysledkoch_kontrol_-_dec_2018_-_febr_2019.pdf348.95 KBPrevziať
PDF icon 47._msz_plan_kontrolnej_cinnosti_-_i_polrok2019_-_prva_strana.pdf84.09 KBPrevziať
PDF icon 47.1._plan_kontrolnej_cinnosti_-_i_polrok2019.pdf93.14 KBPrevziať
PDF icon 48._msz_doplnenie_uznesenia_msz_ds_c_247_2016_11.pdf211.01 KBPrevziať
PDF icon 48.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf566.97 KBPrevziať
PDF icon 48.2._vizualizacia.pdf79.02 KBPrevziať
PDF icon 49._msz_navrh_na_odkupenie_par._c._3985_32_a_zriadenia_vb_v_prospech_mesta_ds.pdf169.94 KBPrevziať
PDF icon 49.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf446.11 KBPrevziať
PDF icon 49.2._vizualizacia.pdf208.99 KBPrevziať
PDF icon 50._msz_odpredaj_precerpavacej_stanice_v_prospech_zapadoslovenska_vodarenska_spolocnost_a.s.pdf211.69 KBPrevziať
PDF icon 50.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.08 MBPrevziať
PDF icon 50.2._vizualizacia.pdf32.94 KBPrevziať
PDF icon 51._msz_zriadenie_vb_zapadoslovenska_distribucna_a.s._georeal_a.s.pdf174.68 KBPrevziať
PDF icon 51.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.99 MBPrevziať
PDF icon 51.2._vizualizacia.pdf409.74 KBPrevziať
PDF icon 52._msz_zriadenie_vb_zapadoslovenska_distribucna_a.s._propriete_s.r.o.pdf170.99 KBPrevziať
PDF icon 52.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.39 MBPrevziať
PDF icon 52.2._vizualizacia.pdf178.78 KBPrevziať
PDF icon 53._msz_zriadenie_vb_southerm_s.r.o.pdf219.51 KBPrevziať
PDF icon 53.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.44 MBPrevziať
PDF icon 53.2._vizualizacia.pdf831.41 KBPrevziať
PDF icon 54._msz_zriadenie_vb_v_prospech_zapadoslovenska_vodarenska_spolocnost_a.s.pdf260.76 KBPrevziať
PDF icon 54.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf2.62 MBPrevziať
PDF icon 54.2._vizualizacia.pdf261.88 KBPrevziať
PDF icon 55._msz_odkupenie_chodnika_vo_pozemkoz_lidl_za_symb._3_eura.pdf273.4 KBPrevziať
PDF icon 55.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf4.66 MBPrevziať
PDF icon 55.2._vizualizacia.pdf297.41 KBPrevziať
PDF icon 56._msz_zrusenie_uznesenia_mz_c._22_2018_2_zriadenie_vb_v_prospech_mesta_ds.pdf168.75 KBPrevziať
PDF icon 56.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf526.24 KBPrevziať
PDF icon 56.2._vizualizacia.pdf106.62 KBPrevziať
PDF icon 57._msz_nuzn_dodatok_c.3_k_zasadam_poskytovania_byvania_v_najomnych_bytoch.pdf259.56 KBPrevziať
PDF icon 57.1._dodatok_c._3_k_zasadam_poskytovania_byvania_v_najomnom_byte.pdf206.26 KBPrevziať
PDF icon 58._msz_navrh_uzn._pravidla_bezplatneho_cipovania_psov.pdf272.05 KBPrevziať
PDF icon 58.1._pravidla_bezplatneho_cipovania_psov_chovanych_na_uzemi_mesta_ds.pdf187.51 KBPrevziať
PDF icon 59._msz_navrh_vzn_2019_ktorym_sa_meni_vzn_c.15_2015_o_podmienkach_drzania_psov.pdf418.15 KBPrevziať
PDF icon 59.1._vzn_c._2019_ktorym_sa_meni_vzn_c.15_2012_o_podmienkach_drzania_psov_msz.pdf189.24 KBPrevziať
PDF icon 59.2._vzn-hu-2019-ebtartas-modositas.pdf335.3 KBPrevziať
PDF icon 60._msz_navrh_uzn._vzn_2019_ktorym_sa_meni_vzn_c._8_2014.pdf234.69 KBPrevziať
PDF icon 60.1._vzn_c._2019_vzn_docasne_parkovanie.pdf282.54 KBPrevziať
PDF icon 60.2._vzn-hu-2019-_ideiglenes_parkolas.pdf386.65 KBPrevziať
PDF icon 61._msz_navrh_uzn._vzn_2019_ktorym_sa_schvaluje_dodatok_c._3_k_prevadzkovemu_poriadku_pohrebisk.pdf458.29 KBPrevziať
PDF icon 61.1._vzn_c._2019kt._sa_meni_vznc.23_2015_poriadok_pohrebiskao.pdf271.46 KBPrevziať
PDF icon 61.2._vzn-hu-2019-temetok_mukodesi_rend-3.fuggelek.pdf305.52 KBPrevziať
PDF icon 62._msz_navrh_uzn._vzn_2019_ktorym_sa_meni_vzn_c._o_cenach_mesta.pdf260.55 KBPrevziať
PDF icon 62.1._vzn_c._2019_ktorym_sa_meni_vzn_c._2016_o_udeleni_verejnych_oceneni.pdf277.44 KBPrevziať
PDF icon 62.2._vzn-hu-2019-varosi_dijak-modositas.pdf387.65 KBPrevziať
PDF icon 63._msz_nuzn_vzn_c._2019_ktorym_sa_meni_vzn_c.8_2013_o_zasadach_hospodarenia_s_majetkom.pdf244.95 KBPrevziať
PDF icon 63.1._vzn_c._2019_ktorym_sa_meni_vzn_c.8_2013_o_zasadach_hospodarenia_s_majetkom_mesta.pdf145.37 KBPrevziať
PDF icon 63.2._vzn-hu-2019-_vagyongazdalkodas-modositas.pdf288.22 KBPrevziať
PDF icon 64._msz_vzn_dotacia_na_ziaka_2019final.pdf322.23 KBPrevziať
PDF icon 64.1._vzn_dotacia_na_ziaka_2019final.pdf142.98 KBPrevziať
PDF icon 64.2._vzn_-_hu-18.2018-iskolak_tamogatasa-modositas.pdf217.08 KBPrevziať
PDF icon 65._msz_vzn_prispevok_za_pobyt_2019_zmena.pdf320.64 KBPrevziať
PDF icon 65.1._vzn_prispevok_za_pobyt_2019_zmena_final.pdf143.18 KBPrevziať
PDF icon 65.2._vzn_-_hu-17.2018-reszleges_koltsegteites_-_modositas.pdf142 KBPrevziať
PDF icon 66._msz_dotacia_2019.pdf752.47 KBPrevziať
PDF icon 67._msz_ocenenie_2019.pdf326.65 KBPrevziať
2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 11. decembra 2018, čas: 14.00., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz2.pdf601.17 KBPrevziať
PDF icon 3._msz_zlozenie_slubu_poslanca.pdf382.55 KBPrevziať
PDF icon 4._msz_volba_clena_komisie.pdf374.92 KBPrevziať
PDF icon 5._msz_kontr_plnenia_uzneseni.pdf371.79 KBPrevziať
PDF icon 5.1._kontrola_plnenia_uzn_msz-_2018_11_26.pdf489.15 KBPrevziať
PDF icon 6._msz_rozpocet_6_2018.pdf146.78 KBPrevziať
PDF icon 6.1._dovodova_sprava.pdf135.67 KBPrevziať
PDF icon 6.2._prijem_zmena_c._6.pdf203.83 KBPrevziať
PDF icon 6.3._vydavky_zmena_c._6.pdf819.41 KBPrevziať
PDF icon 7._msz_rozpocet_2019.pdf342.11 KBPrevziať
PDF icon 8._msz_zriadenie_vb_zapadoslovenska_distribucna_a.s._petenyi_juraj.pdf268.35 KBPrevziať
PDF icon 8.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.63 MBPrevziať
PDF icon 8.2._vizualizacia.pdf314.45 KBPrevziať
PDF icon 9._msz_zriadenie_vb_v_prospech_mesta_ds.pdf267.99 KBPrevziať
PDF icon 9.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf405.53 KBPrevziať
PDF icon 9.2._vizualizacia.pdf101.98 KBPrevziať
PDF icon 10._msz_adventim.pdf254.98 KBPrevziať
PDF icon 10.1._podklady_adventim.pdf206.83 KBPrevziať
PDF icon 11._msz_alica_abrahamova.pdf388.73 KBPrevziať
PDF icon 11.1._podklady_abrahamova_alica.pdf40.26 KBPrevziať
PDF icon 12._msz_css_vypozicka.pdf393.31 KBPrevziať
PDF icon 13._msz_zs_smetanov_haj_cvc.pdf391.45 KBPrevziať
PDF icon 13.1._podklady_zs_smetanov_haj_cvc.pdf28.54 KBPrevziať
PDF icon 14._msz_zs_kodalya_bufet.pdf525.48 KBPrevziať
PDF icon 14.1._podklady_zs_kodalya_bufet.pdf23.94 KBPrevziať
PDF icon 15._msz_zs_smetanov_haj_bufet.pdf600.73 KBPrevziať
PDF icon 15.1._podklady_zs_smetanov_haj_bufet.pdf25.48 KBPrevziať
PDF icon 16._msz_zs_smetanov_haj_sukromne_gymnazium_s_vjm.pdf393.78 KBPrevziať
PDF icon 16.1._podklady_zs_smetanov_haj_sukromne_gymnazium_vjm.pdf28.54 KBPrevziať
PDF icon 17._msz_zs_vamberyho_bufet.pdf525.12 KBPrevziať
PDF icon 17.1._podklady_zs_vamberyho_bufet.pdf25 KBPrevziať
PDF icon 18._msz_zs_vamberyho_zubna_ambulancia.pdf393.32 KBPrevziať
PDF icon 18.1._podklady_zs_vamberyho_zubna_ambulancia.pdf25 KBPrevziať
PDF icon 19._msz_vzn_c_2018_ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_c._6_2016_o_nakladani_s_odpadom.pdf289.56 KBPrevziať
PDF icon 19.1._vzn_c._2018_ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_c._6_2016_o_nakladani_s_ko.pdf387.06 KBPrevziať
PDF icon 19.2._aer_-_hulladek-modositas.pdf145.58 KBPrevziať
PDF icon 20._msz_vzn_ktorym_sa_meni_vzn_c._12_2014_o_miestnom_popl_za_komun_odpady.pdf451.4 KBPrevziať
PDF icon 20.1._vzn_c._2018_ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_c.12_2014_o_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_dso.pdf164.53 KBPrevziať
PDF icon 20.2._aer_-_hulladekdij-modositas.pdf139.57 KBPrevziať
PDF icon 21._msz_vzn_c._2018_o_dani_za_osobitne_uzivanie_verejneho_priestranstva.pdf419.83 KBPrevziať
PDF icon 21.1._vzn_c_._2018_o_dani_za_uzivanie_verejneho_priestranstva.pdf269.87 KBPrevziať
PDF icon 21.2._aer_-_a_kozterulet-hasznalati_adorol_szolo_.pdf269.2 KBPrevziať
PDF icon 22._msz_vzn_ktorym_sa_meni_vzn_c._15_2009_o_dani_za_ubytovanie.pdf424.28 KBPrevziať
PDF icon 22.1._vzn_c._2018_ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_o_dani_za_ubytovanie.pdf190.95 KBPrevziať
PDF icon 22.2._aer_-_az_elszallasolasi_adorol-modositas.pdf131.81 KBPrevziať
PDF icon 23._msz_vzn_zmena_c-2016_dzn_za_psa_pa_vhp.pdf486.91 KBPrevziať
PDF icon 23.1._vzn_c._2018_o_dan_nehnutelnosti_za_psa_za_predajne_automaty_a_dani_za_vha.pdf515.68 KBPrevziať
PDF icon 23.2._aer-_adok-_modositas.pdf200.36 KBPrevziať
PDF icon 24._msz_zasady_vydavania_a_pouzivania_vernostnej_karty.pdf420.36 KBPrevziať
PDF icon 25._msz_vzn_prispevok_za_pobyt_2019_msz.pdf302.53 KBPrevziať
PDF icon 25.1._aer_reszleges_koltsegterites.pdf335.78 KBPrevziať
PDF icon 26._msz_vzn_dot_na_ziaka_2019_msz.pdf408.53 KBPrevziať
PDF icon 26.1._aer_-_iskolak_tamogatasa_2019.pdf272.88 KBPrevziať
PDF icon 27._msz_vzn_o_uprave_a_podmienok_poskyt.fin_.prisp_._na_vyk.opatreni_soc.pravn_.ochr_.deti_a_soc.kurately.pdf221.63 KBPrevziať
PDF icon 27.1._vzn_o_uprave_podmienok_poskyt.fin_.prostriedkov_na_vyk._opatreni_soc.pravnej_ochrany_deti_a_sk.pdf118.26 KBPrevziať
PDF icon 27.2._aer_-_a_gyermekek_szocialis_jogainak_vedelme_es_a_szocialis_gondnoksag_intezkedesei_vegrehajtasaval_kapcsolatos_penzeszkozok_nyujtasarol.pdf148.62 KBPrevziať
PDF icon 28._msz_rada_skoly_2018_msz.pdf291.75 KBPrevziať
PDF icon 29._msz_informacia_o_vysledku_kontroly_nku.pdf453.04 KBPrevziať
PDF icon 30._msz_operacny_plan_zimnej_udrzby_miestnych_komunikacii_na_uzemi_mesta_dunajska_streda_na_roky_2018-2019.pdf308.39 KBPrevziať
PDF icon 30.1._operacny_plan_zimnej_udrzby_miestnych_komunikacii_na_uzemi_mesta_dunajska_streda_na_roky_2018-2019.pdf749.4 KBPrevziať
PDF icon 30.2._priloha_c._1_2018_2019.pdf303.32 KBPrevziať
PDF icon 30.3._priloha_c._2_2018_2019.pdf332.9 KBPrevziať
PDF icon 31._msz_peticia_-ovocny_sad_-_stvrt_svateho_jana.pdf242.84 KBPrevziať
PDF icon 31.1._peticia-_ovocny_sad.pdf47.07 KBPrevziať
PDF icon 32._msz_navr_na_uzn_o_harmonogr.pdf458.76 KBPrevziať
1. ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 26. novembra 2018, čas: 14.00., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.
29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 18. septembra 2018, čas: 14.00., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz29_bez_ou.pdf441.21 KBPrevziať
PDF icon 3._msz_navrh_uznesenia_plnenia_uzneseni_27_28_zasadnutia_msz.pdf590.92 KBPrevziať
PDF icon 3.1._kontrola_plnenia_uzn_msz-_2018_06_05.pdf467.2 KBPrevziať
PDF icon 3.2._kontrola_plnenia_uzn_msz-_2018_06_26.pdf690.81 KBPrevziať
PDF icon 4._msz_inform_o_plneni_rozpoctu_1_polrok_2018.pdf342.86 KBPrevziať
PDF icon 4.1._cerpanie_polrok_2018.pdf372.49 KBPrevziať
PDF icon 4.2._prijem_cerpanie.pdf462.93 KBPrevziať
PDF icon 4.3._cerpanie_vydavky_30.6.2018.pdf986.21 KBPrevziať
PDF icon 4.4._register_investicii_-_2018_preinv.k_30.6.2018.pdf551.84 KBPrevziať
PDF icon 4.5._stanovisko_hk_k_stavu_dlhu_k_31-12-17_a_30-06-18.pdf316.29 KBPrevziať
PDF icon 4.6._rozb._hosp.za_i.polrok_2018_szabo.pdf1.08 MBPrevziať
PDF icon 4.7._rozb._hosp.za_r._i.polrok_2018_zs_kodalya.pdf409.23 KBPrevziať
PDF icon 4.8._rozb.hosp_za_i.polrok_2018_vambery.pdf660.79 KBPrevziať
PDF icon 4.9._rozbor_hosp.i.polrok_2018_jilemnicky.pdf1.66 MBPrevziať
PDF icon 4.10._rozbor_hospodarenia_30062018_-_css.pdf517.22 KBPrevziať
PDF icon 4.11._rozbor_hospodarenia_rok_2018_msks_vmk.pdf570.87 KBPrevziať
PDF icon 4.12._rozbor_hospodarenia_za_pol_rok_2018_sss.pdf856.46 KBPrevziať
PDF icon 4.13._rozbor_za_i.polrok_2018_-_sh.pdf896.89 KBPrevziať
PDF icon 4.14._rozbor_za_i.polrok_2018_cvc.pdf1005 KBPrevziať
PDF icon 4.15._rozbor_hospodarenia_01.01.2018-30.06.2018.pdf651.35 KBPrevziať
PDF icon 5._msz_nuzn_na_schvalenie_zriadenia_pomnika_obetiam_ii._svetovej_vojny_-_jav.pdf316.17 KBPrevziať
PDF icon 5.1._pomnik_skm_c55818062110520.pdf53.16 KBPrevziať
PDF icon 5.2._situacia_pomnika.pdf425.12 KBPrevziať
PDF icon 6._msz_zmena_rozpoctu_4_2018.pdf28.09 KBPrevziať
PDF icon 6.1._dovodova_sprava_r4_fin.pdf142.81 KBPrevziať
PDF icon 6.2._prijem_zmena_c._4.pdf202.72 KBPrevziať
PDF icon 6.3._vydavky_zmena_c._4.pdf813.76 KBPrevziať
PDF icon 6.4._register_investicii_-_2018_zmenac.4.pdf538.32 KBPrevziať
PDF icon 7._msz_plan_kontrolnej_cinnosti_-_ii_polrok2018.pdf165.53 KBPrevziať
PDF icon 8._msz_sprava_o_vysledkoch_kontrol_-_julaugsept_2018.pdf374.4 KBPrevziať
PDF icon 9._msz_zriadenie_vb_zriadenie_vb_zapadoslovenska_distribucna_a.s._anl_domy_s.r.o.pdf272.17 KBPrevziať
PDF icon 9.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.84 MBPrevziať
PDF icon 9.2._vizualizacia.pdf136.3 KBPrevziať
PDF icon 10._msz_odkupenie_pozemkov_za_1_euro._florida_villa_park_s.r.o_.pdf269.35 KBPrevziať
PDF icon 10.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf468.7 KBPrevziať
PDF icon 10.2._vizualizacia.pdf161.95 KBPrevziať
PDF icon 11._msz_zamer_vytvorenia_funkcneho_verejneho_priestranstva_v_mestskej_casti_garden_town_ds.pdf266.95 KBPrevziať
PDF icon 11.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf3.23 MBPrevziať
PDF icon 11.2._vizualizacia.pdf72.52 KBPrevziať
PDF icon 12._msz_odpredaj_pozemku_par._c._2189_172_pavol_rybar_bez_osobnych_udajov.pdf369.49 KBPrevziať
PDF icon 12.1._podklady_bez_ososbnych_udajov.pdf888.54 KBPrevziať
PDF icon 12.2._vizualizacia.pdf245.76 KBPrevziať
PDF icon 13._msz_odpredaj_pozemku_par._c._4102_60_nagy_robert_bez_osobnych_udajov.pdf368.92 KBPrevziať
PDF icon 13.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.4 MBPrevziať
PDF icon 13.2._vizualizacia.pdf142.04 KBPrevziať
PDF icon 14._msz_zriadenie_vb_zriadenie_vb_zapadoslovenska_distribucna_a.s._dac_academy_a.s.pdf267.49 KBPrevziať
PDF icon 14.1._podklady_bez_ososbnych_udajov.pdf1.07 MBPrevziať
PDF icon 14.2._vizualizacia.pdf133.05 KBPrevziať
PDF icon 15._msz_odpredaj_pozemkov_v_prospech_gbs_trade_s.r.o._092018.pdf468.63 KBPrevziať
PDF icon 15.1._podklady_bez_ososbnych_udajov.pdf4.39 MBPrevziať
PDF icon 15.2._vizualizacia.pdf121.75 KBPrevziať
PDF icon 16._msz_garazove_boxy.pdf565.6 KBPrevziať
PDF icon 17._msz_bufet_zs_szaboa.pdf524.29 KBPrevziať
PDF icon 17.1._podklady_zs_gy_szaboa_bufet.pdf80.65 KBPrevziať
PDF icon 18._msz_nuzn_na_odnatie_spravy_nebytovych_priestorov_zs_gyszaboa.pdf333.61 KBPrevziať
PDF icon 19._msz_nuzn_na_vypozicku_nebytovych_priestorov_v_budove_zs_gyszaboa.pdf360.21 KBPrevziať
PDF icon 20._msz_odkup_nehn_zsr.pdf516.86 KBPrevziať
PDF icon 20.1._parc.pdf226.91 KBPrevziať
PDF icon 20.2._vypis_z_lv.pdf101.96 KBPrevziať
PDF icon 20.3._zaslanie_navrhu_na_odpredaj_budovy_noclaharne.pdf106.59 KBPrevziať
PDF icon 21._msz_rada_skoly_2018.pdf449.68 KBPrevziať
PDF icon 22._msz_uznvzn_prilezitostny_najom.pdf363.65 KBPrevziať
PDF icon 22.1._vzn_ktorym_sa_meni_vzn_c.14_2015_prilezitostny_najom_.pdf139.81 KBPrevziať
PDF icon 23._msz_29_upn.pdf413.99 KBPrevziať
PDF icon 23.1._zad_2018_smerna-cast.pdf1.19 MBPrevziať
PDF icon 23.2._zad_2018_graficka_cast.pdf1.05 MBPrevziať
PDF icon 23.3._zad_2018_zavazna-cast.pdf1.08 MBPrevziať
PDF icon 23.4._vzn_navrh_zad_2018_upn_magyar.pdf422.38 KBPrevziať
PDF icon 23.5._vzn_navrh_zad_2018_upn_szlovak.pdf346.45 KBPrevziať
PDF icon 24._msz_nuzn_na_schvalenie_daru_pre_partnerske_mesto_beregovo.pdf311.42 KBPrevziať
PDF icon 24.1._ziadost_beregova.pdf42.18 KBPrevziať
PDF icon 25.msz_2018_29_nfp_mv_sr.pdf412.56 KBPrevziať
PDF icon 26._msz_peticia_obyvatelov_proti_vystavbe_restauracie.pdf225.65 KBPrevziať
PDF icon 26.1._peticia_-_vystavba_rest.-cesta_aradskych_mucenikov.pdf94.2 KBPrevziať
30. slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 16. októbra 2018, čas: 15.00., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon 1._pozvanka_msz30.pdf393.85 KBPrevziať