Ďalší víkend s opätovným testovaním

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Ďalší víkend s opätovným testovaním

V sobotu 24. apríla sa uskutoční ďalšie testovanie obyvateľov na koronavírus v Dunajskej Strede, na ktoré sa záujemcovia môžu registrovať od piatku ráno od 8:00 hod.

Zmenou je, že na sobotňajšie testovanie, ktoré bude prebiehať od 8:00 do 17:00 na piatich základných školách (prestávka: 12:00 - 13:00 hod.), resp. od 13:00 do 17:00 v Spoločenskom dome Malé  Blahovo  sa možno registrovať na časový odstup jednej minúty.

 

Pre záujemcov, ktorí sa nestihli zaregistrovať na konkrétny termín, budú k dispozícii ďalšie odberné tímy a to jeden na Základnej škole na Jilemnického ulici a ďalší na Základnej škole na Smetanovom háji.

Sobota, 24. apríla 2021: Testovanie

v čase od 8:00 – 17:00 hodiny (s prestávkou na dezinfekciu medzi 12.-13. hodinou)

  • v telocvični ZŠ na Jilemnického ulici - 2 tímy, jeden tím pre registrovaných, druhý na testovanie bez registrácie;
  • v telocvični ZŠ Zoltána Kodálya s VJM - jeden tím pre registrovaných občanov;
  • v telocvični ZŠ na Smetanovom háji - 2 tímy, jeden tím pre registrovaných, druhý na testovanie bez registrácie;
  • v telocvični ZŠ Gyulu Szabóa s VJM - jeden tím pre registrovaných;
  • v telocvični ZŠ Ármina Vámbéryho s VJM - jeden tím pre registrovaných občanov;

a testovanie v čase od 13:00 – 17:00 hodiny.

  • v Spoločenskom dome v Malom Blahove - jeden tím pre registrovaných záujemcov.

 

Upozorňujeme záujemcov, že posledný odber je v dostatočnom časovom predstihu pred 17:00.

 

Online registrácia bude dostupná na webovej stránke mesta od piatku 8:00 hodiny ráno.

Žiadame ctených občanov o trpezlivosť a ohľaduplnosť počas testovania a želáme Vám pevné zdravie!

Popri sobotňajšom testovaní na vyššie uvádzaných odberných miestach upriamujeme Vašu pozornosť na bezplatné mobilné odberné miesta v meste, ktoré sú v prevádzke aj počas týždňa. S úctou Vás žiadame, aby ste podľa možnosti využili ich služby, nakoľko možnosti samosprávy finančne aj personálne obmedzené.