Awards

Printer-friendly versionPoslať e-mailom

DÍJAZOTTAK 2014

A/ DUNASZERDAHELY VÁROS DÍSZPOLGÁRA - ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA DUNAJSKÁ STREDA

  • BUDAHELYI TIBOR

B/ DUNASZERDAHELY VÁROS PRO URBE DÍJA - CENA MESTA DUNAJSKÁ STREDA PRO URBE

  1. Ing. TÓTH LÁSZLÓ  „In memoriam“
  2. Dr. RUMMER MÁRIA -
  3. CSALLÓKÖZI TÁNCEGYÜTTES

C/ DUNASZERDAHELY VÁROS PRO URBE JUVENIS DÍJA - CENA MESTA DUNAJSKÁ STREDA PRO URBE JUVENIS

  • SÁGHY PÉTER

D/  DUNASZERDAHELY VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK  DÍJA - CENA PRIMÁTORA MESTA DUNAJSKÁ STREDA

  1. MEDGYES RENÁTA
  2. HAKSZER TIBOR
  3. Dr. GÉMESI GYÖRGY, Gödöllő város polgármestere

E/ ÉV PEDAGÓGUSA DÍJ - PEDAGÓG ROKA

  • Mgr. Penzinger Iván

F/ ÉV PEDAGÓGUSA DÍJ - KÖZÖNSÉG DÍJ - VEREJNÉ OCENENIE PEDAGÓG ROKA – CENA VEREJNOSTI

  • Mgr. Molnár Kornélia

2013 - Zoznam ocenení

 

I. Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE:

PhDr. Ján Molnár
 - za mimoriadne zásluhy v spoločenského života
 RNDr. György Fekete, Csc.
 - za mimoriadne zásluhy v oblasti výchovy, vzdelávania a vedy
 Dunajskostredský šachový klub
 - za mimoriadne zásluhy v oblasti športu

II. Čestné občianstvo mesta Dunajská Streda:

Tibor Rácz, koncertný umelec
 - za jedinečný a neoceniteľný prínos v oblasti hudby a
za jeho celoživotné dielo

III. Cena primátora mesta Dunajská Streda:

FEMIT občianske združenie

 - za jedinečné výsledky v oblasti sociálenj a charitatívnej
činnosti

IV. Pamätný list:

JUDr. Ľudmila Novacká, PhD.
 -za propagáciu a reprezentáciu mesta Dunajská Streda doma i v zahraničí

V.  Pedagóg roka:

Márta Kyselová
 - za neoceniteľný prínos v oblasti výchovy a vzdelávania a za dlhoročnú úspešnú pedagogickú prácu
VI. Pedagóg roka - cena obecenstva:Mgr. Penzinger Iván

 

2012 - Zoznam ocenení

 

I. Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE:

Marczell Béla – „In memoriam” (post humus)
 Prof. RNDr. František Baluška, DrSc.
 TJ DAC Poľnohospodár DS 1987

II. Cena primátora mesta Dunajská Streda:

Dr. Ing. Ivan Rod
 Ing. Bögi Sándor
 Héger Károly

III. Pedagóg roka:

PaedDr. Tibor Méhes

 

2011 - Zoznam ocenení

 

I. Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE:

Mgr. Jana Svetlovská
 Mgr. Zirig Árpád
 Horváth István - „In memoriam” (post humus)

II. Cena primátora mesta Dunajská Streda:

Szabó Jolán
 Guido Stöckli
 ŠK Talent DS

III. Pedagóg roka:

PaedDr. Fibi Sándor

.  

2010 - Zoznam ocenení

 

I. Čestné občianstvo mesta Dunajská Streda  :

Prof. Ing. Tölgyessy György PhD., DrSc.

II. Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE:

Dunaszerdahelyi Slavoj 1961-1962
 Laczkó Stefánia
 Kornfeld Ferenc - „In memoriam” (post humus)

III. Cena primátora mesta Dunajská Streda:

Banyák István
 Földváry Sándor
 Dunaág Néptáncműhely

IV. Pedagóg roka:

Mgr. Gáspár Mária