Awards

Printer-friendly versionPoslať e-mailom

DÍJAZOTTAK 2014

A/ DUNASZERDAHELY VÁROS DÍSZPOLGÁRA - ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA DUNAJSKÁ STREDA

  • BUDAHELYI TIBOR

B/ DUNASZERDAHELY VÁROS PRO URBE DÍJA - CENA MESTA DUNAJSKÁ STREDA PRO URBE

  1. Ing. TÓTH LÁSZLÓ  „In memoriam“
  2. Dr. RUMMER MÁRIA -
  3. CSALLÓKÖZI TÁNCEGYÜTTES

C/ DUNASZERDAHELY VÁROS PRO URBE JUVENIS DÍJA - CENA MESTA DUNAJSKÁ STREDA PRO URBE JUVENIS

  • SÁGHY PÉTER

D/  DUNASZERDAHELY VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK  DÍJA - CENA PRIMÁTORA MESTA DUNAJSKÁ STREDA

  1. MEDGYES RENÁTA
  2. HAKSZER TIBOR
  3. Dr. GÉMESI GYÖRGY, Gödöllő város polgármestere

E/ ÉV PEDAGÓGUSA DÍJ - PEDAGÓG ROKA

  • Mgr. Penzinger Iván

F/ ÉV PEDAGÓGUSA DÍJ - KÖZÖNSÉG DÍJ - VEREJNÉ OCENENIE PEDAGÓG ROKA – CENA VEREJNOSTI

  • Mgr. Molnár Kornélia

2013 - Zoznam ocenení

 

I. Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE:

PhDr. Ján Molnár
  - za mimoriadne zásluhy v spoločenského života
  RNDr. György Fekete, Csc.
  - za mimoriadne zásluhy v oblasti výchovy, vzdelávania a vedy
  Dunajskostredský šachový klub
  - za mimoriadne zásluhy v oblasti športu

II. Čestné občianstvo mesta Dunajská Streda:

Tibor Rácz, koncertný umelec
  - za jedinečný a neoceniteľný prínos v oblasti hudby a
za jeho celoživotné dielo

III. Cena primátora mesta Dunajská Streda:

FEMIT občianske združenie

  - za jedinečné výsledky v oblasti sociálenj a charitatívnej
činnosti

IV. Pamätný list:

JUDr. Ľudmila Novacká, PhD.
  -za propagáciu a reprezentáciu mesta Dunajská Streda doma i v zahraničí

V.  Pedagóg roka:

Márta Kyselová
  - za neoceniteľný prínos v oblasti výchovy a vzdelávania a za dlhoročnú úspešnú pedagogickú prácu
VI. Pedagóg roka - cena obecenstva: Mgr. Penzinger Iván

 

2012 - Zoznam ocenení

 

I. Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE:

Marczell Béla – „In memoriam” (post humus)
  Prof. RNDr. František Baluška, DrSc.
  TJ DAC Poľnohospodár DS 1987

II. Cena primátora mesta Dunajská Streda:

Dr. Ing. Ivan Rod
  Ing. Bögi Sándor
  Héger Károly

III. Pedagóg roka:

PaedDr. Tibor Méhes

 

2011 - Zoznam ocenení

 

I. Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE:

Mgr. Jana Svetlovská
  Mgr. Zirig Árpád
  Horváth István - „In memoriam” (post humus)

II. Cena primátora mesta Dunajská Streda:

Szabó Jolán
  Guido Stöckli
  ŠK Talent DS

III. Pedagóg roka:

PaedDr. Fibi Sándor

.  

2010 - Zoznam ocenení

 

I. Čestné občianstvo mesta Dunajská Streda  :

Prof. Ing. Tölgyessy György PhD., DrSc.

II. Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE:

Dunaszerdahelyi Slavoj 1961-1962
  Laczkó Stefánia
  Kornfeld Ferenc - „In memoriam” (post humus)

III. Cena primátora mesta Dunajská Streda:

Banyák István
  Földváry Sándor
  Dunaág Néptáncműhely

IV. Pedagóg roka:

Mgr. Gáspár Mária

 

Awards
Cookies