Community plans of Dunaszerdahely for 2012-2015

Printer-friendly versionPoslať e-mailom

I. Základná terminológia
- Komunitný plán mesta

V júni 2009 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vypracovalo Národné priority rozvoja sociálnych služieb pre roky 2009 až 2013, ktoré sú odzrkadlením reálnej situácie poskytovania sociálnych služieb v SR, vychádzajúc z potrieb identifikovaných v rámci SR a zároveň z priorít Európskeho spoločenstva (dostupnosť a prístupnosť sociálnych služieb a ich finančná udržateľnosť). Národné priority rozvoja sociálnych služieb sú východiskom pre obce pri vypracovávaní komunitných plánov sociálnych služieb a pre samosprávne kraje pri tvorbe koncepcií rozvoja sociálnych služieb.

AttachmentSizeDownload
Microsoft Office document icon Ďalej!1.12 MBDownload
Cookies