Municipal institutions

Printer-friendly versionPoslať e-mailom
Mesto prevádzkuje nasledovné mestské zariadenia bez právnej subjektivity:
Centrum sociálnej starostlivosti

Detské jasle, jedáleň pre dôchodcov, stacionár pre telesne a mentálne postihnuté deti, práčovňa pre dôchodcov, denné centrum pre dôchodcov. Vedúca: Johanna Bíró • Adresa: Komenského č. 359/33, 929 01 Dunajská Streda • Telefón: +421 (0) 918 607 308 • +421 (0) 31 552 27 06

Centrum voľného času

Riaditeľ: Mgr. Stella Pelech Píver • Adresa: Smetanov háj 286 • Telefón: 031/552 23 38 • Email: piverova.cvc@gmail.com • web: www.cvcds.edu.sk

Materská škola Eleka Benedeka s vyučovacím jazykom maďarským - Benedek Elek Óvoda

Alžbetínske námestie 323/3, 92901 Dunajská Streda • Riaditeľka: PaedDr. Diana Borbélyová • tel.: 031/552 2363,0918/ 607 367 • e-mail: ds.ovoda@gmail.com

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda

Októbrová ulica č. 939/47, 929 01 Dunajská Streda • Riaditeľka: Pázmány Annamária • tel.: 0918 / 607 368 • e-mail: annamaria73@gmail.com

Materská škola - Óvoda - Jesenského ulica

Jesenského ulica č. 910/10, 929 01 Dunajská Streda • Riaditeľka: Edita Állóová • tel.: 0918- 607 360, 031 / 552 22 49 • e-mail: msjesenskeho@gmail.com

Materská škola - Óvoda - Komenského ulica

Komenského ulica č. 357/2, 929 01 Dunajská Streda • Riaditeľka: Bc. Bátki Judit • tel.: 031/ 552 50 50, 0918 607 363 • e-mail: msovoda@azet.skwww.mskomenskyds.eu

Materská škola - Óvoda - Námestie SNP

Námestie SNP č. 187/11, 929 01 Dunajská Streda • Riaditeľka: Marta Kyselová • tel.: 0918 - 607 362 • e-mail: mssnp@azet.sk

Materská škola - Óvoda - Námestie priateľstva

Námestie priateľstva 2173/21, 929 01 Dunajská Streda • Riaditeľka: Katarína Budayová • tel.: 0918 - 607 366 • e-mail.: ms217327@freemail.hu

Materská škola - Óvoda - Ružový háj

Ružový háj 1359/19 Dunajská Streda • Riaditeľka: Beáta Navrátilová • tel.: 031 / 552 35 35, 0918 / 607 364 • e-mail.: ruzovyhaj@centrum.sk

Materská škola - Óvoda - Rybný trh

Rybný trh č. 14, 929 01 Dunajská Streda • Riaditeľka: Mária Vargaová • tel.: 0918 / 607 361 • e-mail.: msrybnytrh@azet.sk

Materská škola - Óvoda - Széchenyiho ulica

Széchenyiho ulica 1999/9, 929 01 Dunajská Streda • Riaditeľka: Bc. Beáta Špernáková • tel.: 0918 - 607 365 • e-mail: msszechenyiho@szm.sk • web: www.msszechenyiho.alelkes.eu

Rozpočtové organizácie mesta so samostatnou právnou subjektivitou:
Mestské kultúrne stredisko v Dunajskej Strede

Riaditeľka: Mgr. Ildikó Ibolya • Adresa: Korzo Bélu Bartóka 788/1 • Telefón: +421 31 590 08 11 • Email: director@msksds.sk • WEB: http://www.vmkds.sk/

Galéria súčasných maďarských umelcov

Vedúci galérie: PaedDr. Iván Péter • Adresa: Ul. Gyulu Szabóa 304/2 • Telefón: +421 918 607 307 • Email: kmgaleria@gmail.com • WEB: http://www.kmgaleria.eu

Zariadenie pre seniorov

Riaditeľ: Ing. Kornfeld Tibor • Adresa: Ul. generála Svobodu 1948/10, Dunajská Streda • Nám. Priateľstva 2201/37, Dunajská Streda • Telefón: +421 (0) 905 452 338 • +421 (0) 31 552 68 31 • +421 (0) 31 552 68 32

Základná škola Dunajská Streda - Jilemnického ulica

Jilemnického ulica 204/11, 929 01 Dunajská Streda • Riaditeľ: PaedDr.Peter Gajdoš • tel.: 031 / 552 25 76 • e-mail: zsdsjil@stonline.sk • web: www.zsjilds.edu.sk

Základná škola Dunajská Streda - Smetanov háj

Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda • Riaditeľka: Ing. Gabriela Bothová • tel.: 031 / 552 23 37, 031 / 552 45 38 • e-mail: zssmetanovhajds@mail.t-com.sk • web: www.zsshajds.edu.sk

Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským

Komenského ulica 1219/1, 929 01 Dunajská Streda • Riaditeľ: Mgr. Ibolya Olivér • tel.:031 / 552 24 32, 031 / 552 38 93 • e-mail: kodalyai@gmail.com • web: www.kzai.edupage.org

Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským

Školská ulica č. 936/1, 929 01 Dunajská Streda • Riaditeľka: PaedDr. Csölle Teréz • tel.: 031 / 552 24 31 • e-mail: : gy.szabo@zsmds.sk • web: www.zsszabo.sk

Základná škola Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským

Hviezdoslavova ulica č.2094/2, 92901 Dunajská Streda • Riaditeľ: PaedDr. Masszi Ján • tel.: 031 / 552 53 85 • e-mail.: mail@varmin.eu, mj.vambery@gmail.com • web: www.varmin.eu

Základná umelecká škola

Základná umelecká škola Dunajská Streda • Smetanov háj 283/6, Dunajská Streda • Riaditeľka : Mgr. Lipcsey Hildegarda • tel.: 031 / 5522686 • e-mail: zus.ds@stonline.sk • web: www.zusdunstreda.sk

Cookies