Representatives

Printer-friendly versionPoslať e-mailom

 

 

Mgr. Andrea Herceg,

(SMK-MKP)

 

 

 

Tünde Brunczviková, 
(SMK-MKP)

 

 

 

PaedDr. Kinga Horváth, PhD., 

(MOST-HÍD)

 

 

 

Ing. arch. Ravasz Marián

Independent

 

 

Bachman Ladislav

Independent

 

 

Attila Karaffa

(SMK-MKP)

 

 

 

Antal Ágota

Independent

 

 

László Szabó,
(SMK-MKP)

 

 

Mgr. Gabriella Jerábik 

(MOST-HÍD)

 

 

František Vangel,
(MOST-HÍD)

 

 

 

Ladislav Gútay,
(SMK-MKP)

 

 

 

Mgr. Iván Nagy,

(SMK-MKP)

 

 

 

Domonkos Tamás,
(SMK-MKP)

 

 

 

MUDr. Zoltán Horváth,

(SMK-MKP)

 

 

 

JUDr. Szabolcs Hodosy,

(SMK-MKP)

 

 

 

Ing. Ladislav Garay ,

(SMK-MKP)

 

 

 

Mgr. art. dr. jur. Ákos Horony,

(SMK-MKP)

 

 

 

Mgr. Alexander Dakó

Independent

 

 

Roland Hakszer,

(SMK-MKP)

 

 

Ing. Pavol Sebők

Independent

 

 

Juraj Kanovits,

(SMK-MKP)

 

 

 

György Bugár,

(SMK-MKP)

 

 

MVDr. Gabriel Csicsai,

(MOST-HÍD)

 

 

 

MUDr. Juraj Puha,

(SMK-MKP)

 

 

 

 

Ing. arch. Zoltán Molnár,

(SMK-MKP)

 

Az 1 sz. választókerület utcái

Námestie SNP, Ulica Júliusa Lőrincza, Smetanov háj, Boriny, Športová ulica , Ulica Istvána Gyurcsóa, Ružový háj, Štúrova ulica, Táborová ulica

A 2 sz. választókerület utcái

Ulica M.R. Štefánika, Sládkovičova ulica, Trhovisko, Ružová ulica, Malodvornícka ulica, Bacsákova ulica, Jilemnického ulica , Radničné námestie , Ulica biskupa Kondého, Muzejná ulica, Poštová ulica, Hlavná ulica, Dunajská ul. , Nám.Á.Vámberyho , Korzo Bélu Bartóka, Nám. sv.Štefana, Alžbetínske námestie, Kukučínova ulica, Komenského ulica, Nezábudková ulica, Železničná ulica, Kulačská ulica, Jesenského ulica, Zelená ulica, Žitnoostrovská ulica, Brezová ulica, Hviezdna ulica, Krížna ulica, Povodská cesta, Neratovické námestie, Rákócziho ulica, Mierová ulica, Gabčíkovská cesta, Hlboká ulica, Budovateľská ulica, Kúpeľná ulica, Orechová ulica, Narcisová ulica, Malotejedská ulica, Priemyselná ulica, Podzáhradná ulica, Bihariho ulica, Drevárska ulica, Nová osada, Kračanská cesta, Kračanská cesta núdzové byty, Vajanského ulica, Ulica Sándora Petőfiho, Ulica Jánosa Aranya, Rekreačný rad, Nemešsegská

A 3 sz. választókerület utcái

Školská ul.936/1, Ádorská ulica, Poľná cesta, Školská ulica, Partizánska ulica, Ul.Sv.Juraja, Ul.Lászlóa Amadea, Ulica Gyu Bratislavská cesta, Októbrová ulica, Jantárová cesta 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, Ulica generála Svobodu 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, Ulica gen.Svobodu rodinné domy, Ulica Kálmána Mikszátha, Ulica Lajosa Kossutha, Ulica Ferenca Liszta, Cukrovarská ulica, Krátka ulica, Kvetná ulica, Agátová ulica, Gyulu Szabóa – časť Dunajská Streda, Jókaiho ulica, Kodályova ulica, Jantárová cesta, Hviezdoslavova ulica, Malá ulica, Széchenyiho ulica, Ulica Zoltána Fábryho, Ulica Imre Madácha, Tichá ulica, Jasná ulica, Nevädzová ulica, Rényská ulica, Veľkoblahovská cesta, Átriová ulica, Gaštanový rad, Ulica Jánosa Eszterházyho, Ulica Mihálya Marczella, Rybný trh, Mlynská ulica, Galantská cesta, Nová Ves, Rad Pókatelek, Na pažiti, Ľanárska ulica, Csermelyova ulica, Ulica Benedeka Csaplára, Ulica Attilu Józsefa, Ulica Lajosa Kassáka, Cesta aradských mučeníkov, Ulica kráľa Žigmunda, Ulica Zsigmonda Móricza, Námestie priateľstva Jilemnického ulica 203, 204, 205, 233, 234, 337, 338, Nová Ves 2217, 2218, 2219, Námestie priateľstva 2201

A 4 sz. választókerület utcái

Rybný trh 330, 331, 333, 334, 335, 336, Mlynská ulica 306, 307, 308, 309, Mlynská ulica rodinné domy, Galantská cesta, Nová Ves 5555, Nová Ves 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2441, 5995, Rad Pókatelek, Na pažiti, Ľanárska ulica, Csermelyova ulica, Ulica Benedeka Csaplára, Ulica Attilu Józsefa, Ulica Lajosa Kassáka, Cesta aradských mučeníkov, Ulica kráľa Žigmunda, Ulica Zsigmonda Móricza, Námestie priateľstva 2164, 2166, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 5090, Jilemnického ulica 203, 204, 205, 233, 234, 337, 338, Nová Ves 2217, 2218, 2219, Námestie priateľstva 2201

A 5 sz. választókerület utcái

Ulica Gyulu Szabóa časť Malé Blahovo, Záhradnícka ulica ,Záhradnícka ulica obytný blok č.130, 131, Horná ulica, Letištná ulica, Vinohradnícka ulica, Topoľová ulica, Družstevná ulica, Gombotašská ulica, Lesná ulica, Čigérska ulica, Lipová ulica, Maloblahovská ulica, Ulica sv.Alžbety, Ulica malolesná, Ulica Adyho, Ulica László Mécsa, Svetlá ulica, Dolná ulica, Spojná ulica, Pekná ulica, Stromová ulica, Javorová ulica, Slepá ulica , Hájska, Csótfa