Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na I. polrok 2020 sú nasledovné:

 • 25. februára
 • 28. apríla
 • 23. júna

Termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na II. polrok 2019 sú nasledovné:

 • 26. novembra
 • 24. septembra

Termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na I. polrok 2019 sú nasledovné:

 • 25. júna
 • 16. apríla

 • 19. februára

Termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na II. polrok 2018 sú nasledovné:

 • 18. september
 • 16. október

Termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na I. polrok 2018 sú nasledovné:

 • 20. februára
 • 17. apríla
 • 26. júna

Termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na II. polrok 2017 sú nasledovné:

 • 19. septembra
 • 28. novembra

Termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na I. polrok 2017 sú nasledovné:

 • 17. februára
 • 9. mája
 • 27. júna

Termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na II.polrok 2016 sú nasledovné:

 • 20. august
 • 27. september
 • 29. november

Termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na I. polrok 2015 sú nasledovné:

 • 10. februára
 • 28. apríla
 • 23. júna

Uvedené termíny schválilo Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede v súlade s vnútroorganizačnými predpismi mesta a na základe zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám z znení neskorších zmien doplnkov.

Stálymi bodmi programu rokovania mestského zastupiteľstva sú nasledovné:

 • Návrh na schválenie programu rokovania
 • Interpelácia poslancov
 • Návrh na určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky