A Dunaszerdahelyi Városi Képviselőtestület munkaterve a 2015-ös évre

Nyomtatóbarát változatPoslať e-mailom
A Városi képviselő testület üléseinek tervezett időpontjai a 2015-ös év II. félévére:
  • augusztus 20.
  • szeptember 29.
  • november 24.
A Városi képviselő testület üléseinek tervezett időpontjai a 2015-ös év I. félévére:
  • február 10.
  • április 28.
  • június 23.

Uvedené termíny schválilo Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede v súlade s vnútroorganizačnými predpismi mesta a na základe zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám z znení neskorších zmien doplnkov.

Stálymi bodmi programu rokovania mestského zastupiteľstva sú nasledovné:

  • Návrh na schválenie programu rokovania
  • Interpelácia poslancov
  • Návrh na určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky