A Dunaszerdahelyi Városi Képviselőtestület munkaterve a 2015-ös évre

Nyomtatóbarát változatPoslať e-mailom

A Városi képviselő testület üléseinek tervezett időpontjai a 2020-as év I. félévére:

 • február 25.
 • április 28.
 • június 23.

A Városi képviselő testület üléseinek tervezett időpontjai a 2015-ös év II. félévére:

 • augusztus 20.
 • szeptember 29.
 • november 24.

A Városi képviselő testület üléseinek tervezett időpontjai a 2015-ös év I. félévére:

 • február 10.
 • április 28.
 • június 23.

Uvedené termíny schválilo Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede v súlade s vnútroorganizačnými predpismi mesta a na základe zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám z znení neskorších zmien doplnkov.

Stálymi bodmi programu rokovania mestského zastupiteľstva sú nasledovné:

 • Návrh na schválenie programu rokovania
 • Interpelácia poslancov
 • Návrh na určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky