Mestský park - Városliget - Dunaszerdahely

Nyomtatóbarát változatPoslať e-mailom

Tájépítészeti tervpályázat

Dunaszerdahely Város nyílt egyszakaszos anonim tájépítészeti tervpályázatot hirdet egy új városliget létesítésére. A projekt célja egy nagy alapterületű pihenőövezet kialakítása a városlakók és az ide látogatók számára. Régóta fennálló probléma a városban, hogy nincs kellő mennyiségű zöldterület és szükség lenne az éghajlatváltozás negatív hatásainak csökkentésére is. Az új dunaszerdahelyi városliget a Kisudvarnoki úton található egykori motoros pálya és a szomszédos telek átalakításával összesen 41 565 m2-en jön létre.

A tervpályázat előkészítését bevezető lépésként kérdőíves felmérést készítettünk, amely a terület jelenlegi és jövőbeni kihasználására irányult. A felmérésbe 906 válaszadó kapcsolódott be. A pályázati kiírás egyes pontjai a felmérés eredményein alapulnak.

A tervpályázatot a Szlovák Építészeti Kamara hitelesítette.

Ajánlatkérő:

Dunaszerdahely Város

Tervpályázati titkár:

Ing. arch. Adam Lukačovič, +421 908 663 748, info [at] adamlukacovic [dot] com

A tervpályázat célja:

A tervpályázat célja, hogy a benyújtott pályaművek közül kiválassza azt, amely a felhívásban megszabott feltételeknek leginkább megfelel.

A tervpályázat formája:

Nyílt, anonim, egyszakaszos, projekt megrendelésére irányuló tájépítészeti tervpályázat.

A pályázók köre:

Pályázó csak olyan természetes vagy jogi személy lehet, aki az építészeti-műszaki tervezési engedéllyel rendelkező építészmérnökökről és építőmérnökökről szóló 138/1992. sz. törvény 4. §-ában vagy 4.a §-ában vagy 5. § (1) bek. a) pontjában foglalt, vagy a pályázó vállalkozási helye szerinti országban érvényes, ennek megfelelő jogszabályban foglalt, engedélyhez kötött vállalkozási tevékenységre való jogosultsággal rendelkezik.

Javasolt, hogy az építészeti-műszaki tervezési engedéllyel rendelkező építészmérnökökről és építőmérnökökről szóló törvény 4.a § (1) bek. a) pontjában foglalt, vagy a pályázó vállalkozási helye szerinti országban érvényes, ennek megfelelő jogszabályban foglalt, engedélyhez kötött vállalkozási tevékenységre való jogosultsággal rendelkező pályázók a tervezőcsapatukban építészeti-műszaki tervezési engedéllyel rendelkező építészt alkalmazzanak az e Tervpályázati feltételek 12.3. pontja szerinti teljes körű szolgáltatások biztosítása érdekében.

Időpontok:

  • A pályázat meghirdetésének határideje:     2022.06.23.
  • A pályaművek benyújtásának határideje:     2022.09.16. 17:00 óráig
  • A pályázók számára történő eredményhirdetés feltételezett határideje:     2022.09.30.
  • A pályaművek ellenőrzéséhez szükséges határidő:     2022.10.07.

Az ajánlatkérő javasolja, hogy a pályázók a pályaművek előkészítése során tartsanak szemlét a megvalósítás helyén. A megvalósítás helye szabadon látogatható. Szervezett szemlét nem tartunk.

 

Bírálóbizottság:

A bírálóbizottság rendes tagjai

Ajánlatkérőtől független bírálóbizottsági tagok

Ing. Václav Babka - engedéllyel rendelkező tájépítész, a Cseh Építész Kamara tagja, a bírálóbizottság elnöke

Ing. Eugen Guldan , PhD. - engedéllyel rendelkező tájépítész, a Szlovák Építész Kamara tagja

Ing.arch Jakub Kopec, ArtD. - engedéllyel rendelkező építész, a Cseh Építész Kamara tagja

Ing. arch. Zuzana Kovaľová - építész

Ajánlatkérőtől független bírálóbizottsági tagok

Siklósi József - vendégépítész / Komárom város főépítésze

A bírálóbizottság póttagjai

Ajánlatkérőtől független bírálóbizottsági tagok

Ing. Zuzana Isteníková - engedéllyel rendelkező tájépítész, a Szlovák Építész Kamara tagja

Ajánlatkérőtől független bírálóbizottsági tagok

Ing. Ivan Gútay - a városfejlesztési bizottság tagja

 

Díjak

A pályázatban a pályaművek sorrendje alapján az alábbi díjak kerülnek kiosztásra:

1. díj:    15 000,00 €

2. díj:    9 000,00 €

3. díj:    6 000,00 €

A jutalmakra elkülönített összeg:    6 000,00 €

 

Kapcsolattartási pont

Az ajánlatkérő és a pályázó közötti kapcsolattartás szlovák és magyar (esetleg cseh) nyelven történik kizárólag az ERANET elektronikus pályázati rendszeren keresztül:

https://dunstreda.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/51

 

Cookies