Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019

Ďalšie novinky
Výberové konanie
03.09.2021
Voľby hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda
23.08.2021
Oznámenie
04.08.2021
o mieste uloženia písomnosti