Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019

Ďalšie novinky
Výberové konanie
06.04.2017
Oznámenie
23.08.2016
o mieste uloženia písomnosti
Jasle, materské školy a stacionár cez sviatky budú zatvorené
18.12.2018
Mestský úrad v Dunajskej Strede oznamuje rodičom, že v čase...
Rozpočet mesta Dunajská Streda na rok 2019
22.11.2018