Zberné miesta skla, papiera a plastov

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Papier

Ulica Počet nádob Ulica Počet nádob
J. Lőrincza-2137 1 Nemešszegská 132 1
Nám. SNP 195 1 Kukučínova 1213 1
Nám. SNP 191 1 Kukučínova 1212 1
Nám. SNP 191 1 Kukučínova 1211 1
Nám. SNP 186 1 Radničné nám. 376 1
Nám. SNP 193 1 Radničné nám. 375 1
Nám. SNP 190 1 Nertaovické 2147 3
Smetanov háj 289 1 Hlavná ul. 1
Smetanov háj 290 1 Nová Ves 2227 1
Smetanov háj 291 1 Nová Ves 2225 2
Smetanov háj 291 1 Nová Ves 2225 1
Smetanov háj 292 1 Nová Ves 5555 /55 1
Smetanov háj 287 1 Nová Ves 5555/51 1
Smetanov háj 288 1 Nová Ves 2226/40 1
Boriny 1381 1 Nová Ves 2219 1
Boriny 1 Nová Ves 2222 1
Boriny 1360, 1363 1 Nová Ves 2217 1
Ružový háj 1369 1 Nová Ves  2217 1
Ružovýháj 1368 1 Priateľstva 2168 1
Ružový háj1373 1 Priateľstva 2170 1
Jednota mellett 1 Priateľstva 2170 1
Ružový háj 1371 1 Priateľstva 2164 1
Ružový háj 1353 1 Priateľstva 2164 1
Veľkoblahovská 65-68 1 Mlynská 307 1
Veľkoblahovská  69-72 1 Jilemnický 205 1
Veľkoblahovská 72-76 1 Jilemnický 201 1
Nyugdíjas klub 1 2 x Rybný trh 338 1
Gen. Svobodu 1946 1 Rybný trh 334 1
Jantárová 1866 1 Rybný trh 331 1
Jantárová 1868 1 Za budovou m.úradu 1
Dunajská 369 1 oproti predajne Jantár 1
Dunajská 370 1 Petőfiho ulica 1
Dunajská 1 Kodályová ulica 1
Komenský 1 Ľanárska 1
Nemešszegská 113/14  1 Vinohradnícka 1
Nemešszegská 133/10 1 Zelená 1
Nemešszegská 133/3 1    

Sklo

Ulica Počet nádob
Nám. SNP 195 1
Smetanov háj 289 1
Smetanov háj 291 1
Smetanov háj 292 1
Smetanov háj 287 1
Boriny 1360 1
Gen. Svobodu 65-68 1
Gen. Svobodu 69-72 1
Gen. Svobodu 1946 1
Jantárová 1866 1
Rybný trh 334 1
Neratovické nám.2145 1
Nová Ves 2227 1
Nová Ves 5555 1
Nová Ves 5555 1
Nová Ves 2219 1
Nová Ves 2222 1
Nová Ves 2217 1
Nová Ves 2217 1
Priateľstva 2168 1
Priateľstva 2170 1
Priateľstva 2164 1

Plasty

Ulica Počet nádob Ulica Počet nádob
J. Lőrincza-2137 1 Nemešszegská 133/6 1
Nám. SNP 191 1 Nemešszegská 133/10 1
Nám. SNP 186   1 Radničné nám. 376 1
Nám. SNP 193   2 Radničné nám. 375 1
Nám. SNP 190 1 Nertaovické 2147 3
Smetanov háj 289  1 Nová Ves 2227 1
Smetanov háj 290 1 Nová Ves 2225 2
Smetanov háj 291 1 Nová Ves 2225 1
Smetanov háj 291 1 Nová Ves 2226 1
Smetanov háj 292 2 Nová Ves 5555 /41 1
Smetanov háj 287 1 Nová Ves 5555/55 1
Smetanov háj 288 1 Nová Ves 2219 1
Boriny 1381 1 Nová Ves 2222 2
Boriny 1 Nová Ves 2217 1
Boriny 1360, 1363 1 Nová Ves 2217  2
1369 1 Priateľstva 2168 1
1368 2 Priateľstva 2170 1
Ružový háj1373 1 Priateľstva 2170 1
Jednota mellett 1 Priateľstva 2164 1
Ružový háj 1371 1 Priateľstva 2164 1
Velkoblahovská 65-68 1 Mlynská 307 1
Velkoblahovská 69-72 1 Jilemnický 205 1
Velkoblahovská 72-76 1 Jilemnický 201 1
ulica g.Svobodu 1945 1 2 x Rybný trh 338 1
Gen. Svobodu 1947 1 Rybný trh 334 1
Gen. Svobodu 1946 1 Rybný trh 331 1
Jantárová 1866 1 Petőfoiho ulica 1
Dunajská 369 1 Ľanárska 1
Dunajská 370 1 Hviezdna 1
Dunajská 1 Kúpeľná 1
Komenský 1 Kodályová 1
Nemešszegská 132 1