Zberné miesta skla, papiera a plastov

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Papier

UlicaPočet nádobUlicaPočet nádob
J. Lőrincza-21371Nemešszegská 1321
Nám. SNP 1951Kukučínova 12131
Nám. SNP 1911Kukučínova 12121
Nám. SNP 1911Kukučínova 12111
Nám. SNP 1861Radničné nám. 3761
Nám. SNP 1931Radničné nám. 3751
Nám. SNP 1901Nertaovické 21473
Smetanov háj 2891Hlavná ul.1
Smetanov háj 2901Nová Ves 22271
Smetanov háj 2911Nová Ves 22252
Smetanov háj 2911Nová Ves 22251
Smetanov háj 2921Nová Ves 5555 /551
Smetanov háj 2871Nová Ves 5555/511
Smetanov háj 2881Nová Ves 2226/401
Boriny 13811Nová Ves 22191
Boriny1Nová Ves 22221
Boriny 1360, 13631Nová Ves 22171
Ružový háj 13691Nová Ves  22171
Ružovýháj 13681Priateľstva 21681
Ružový háj13731Priateľstva 21701
Jednota mellett1Priateľstva 21701
Ružový háj 13711Priateľstva 21641
Ružový háj 13531Priateľstva 21641
Veľkoblahovská 65-681Mlynská 3071
Veľkoblahovská  69-721Jilemnický 2051
Veľkoblahovská 72-761Jilemnický 2011
Nyugdíjas klub12 x Rybný trh 3381
Gen. Svobodu 19461Rybný trh 3341
Jantárová 18661Rybný trh 3311
Jantárová 18681Za budovou m.úradu1
Dunajská 3691oproti predajne Jantár1
Dunajská 3701Petőfiho ulica1
Dunajská1Kodályová ulica1
Komenský1Ľanárska1
Nemešszegská 113/14 1Vinohradnícka1
Nemešszegská 133/101Zelená1
Nemešszegská 133/31  

Sklo

UlicaPočet nádob
Nám. SNP 1951
Smetanov háj 2891
Smetanov háj 2911
Smetanov háj 2921
Smetanov háj 2871
Boriny 13601
Gen. Svobodu 65-681
Gen. Svobodu 69-721
Gen. Svobodu 19461
Jantárová 18661
Rybný trh 3341
Neratovické nám.21451
Nová Ves 22271
Nová Ves 55551
Nová Ves 55551
Nová Ves 22191
Nová Ves 22221
Nová Ves 22171
Nová Ves 22171
Priateľstva 21681
Priateľstva 21701
Priateľstva 21641

Plasty

UlicaPočet nádobUlicaPočet nádob
J. Lőrincza-21371Nemešszegská 133/61
Nám. SNP 1911Nemešszegská 133/101
Nám. SNP 186  1Radničné nám. 3761
Nám. SNP 193  2Radničné nám. 3751
Nám. SNP 1901Nertaovické 21473
Smetanov háj 289 1Nová Ves 22271
Smetanov háj 2901Nová Ves 22252
Smetanov háj 2911Nová Ves 22251
Smetanov háj 2911Nová Ves 22261
Smetanov háj 2922Nová Ves 5555 /411
Smetanov háj 2871Nová Ves 5555/551
Smetanov háj 2881Nová Ves 22191
Boriny 13811Nová Ves 22222
Boriny1Nová Ves 22171
Boriny 1360, 13631Nová Ves 2217 2
13691Priateľstva 21681
13682Priateľstva 21701
Ružový háj13731Priateľstva 21701
Jednota mellett1Priateľstva 21641
Ružový háj 13711Priateľstva 21641
Velkoblahovská 65-681Mlynská 3071
Velkoblahovská 69-721Jilemnický 2051
Velkoblahovská 72-761Jilemnický 2011
ulica g.Svobodu 194512 x Rybný trh 3381
Gen. Svobodu 19471Rybný trh 3341
Gen. Svobodu 19461Rybný trh 3311
Jantárová 18661Petőfoiho ulica1
Dunajská 3691Ľanárska1
Dunajská 3701Hviezdna1
Dunajská1Kúpeľná1
Komenský1Kodályová1
Nemešszegská 1321