Odbor školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Vedúca odboru: Mgr. Timea Molnár

Mobil: +421 918 607 332

Telefón: +421 31 590 39 49

Mail: timea [dot] molnar [at] dunstreda [dot] eu
 

Samostatný referát školstva

Mgr. Csaba Máhr

Mobil: +421 918 607 343

Telefón: +421 31 590 39 18

Mail: csaba [dot] mahr [at] dunstreda [dot] eu

 

Sociálne oddelenie

Vedúca: Mgr. Alica Miklósová 

Mobil: +421 918 607 348

Telefón: +421 31 590 39 47

Mail: alica [dot] miklosova [at] dunstreda [dot] eu
 

Bc. Eva Molnárová

Mobil: +421 918 607 349

Telefón: +421 31 590 39 47

Mail: eva [dot] molnarova [at] dunstreda [dot] eu

 

PhDr. Jozef Bartalos

Mobil: +421 918 822 749

Telefón: +421 31 590 39 52 

Mail: jozef [dot] bartalos [at] dunstreda [dot] eu

 

Mgr. Lívia Állóová

Mobil: +421 917 474 376

Mail: livia [dot] alloova [at] dunstreda [dot] eu

 

Samostatný referát kultúry, mládeže a športu

Mgr. Edita Tilajčíková

Mobil: +421 918 607 324

Telefón: +421 31 590 39 52

Mail: edita [dot] tilajcikova [at] dunstreda [dot] eu

 

Cookies