ocenenie mesta

VÝZVA - Verejné ocenenie mesta Dunajská Streda – 2023

VÝZVA - Verejné ocenenie mesta Dunajská Streda – 2023
13.12.2022 - 08:46 | Mestské správy
Vážení spoluobčania, Samospráva mesta Dunajská Streda Vás oslovuje s ponukou spolupráce pri predkladaní návrhov na ocenenia nášho mesta: Čestné občianstvo mesta Dunajská Streda možno udeliť významným osobnostiam, občanom iných miest a obcí...
Cookies