Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na území mesta Dunajská Streda na roky 2018-2019