Úradná tabuľa

Ostatné
Ohlásenie voľného pracovného miesta
28.10.2015
Základná škola  Gyulu Szabóa s VJM v  Dunajskej Strede,...
Obchodná verejná súťaž
02.10.2015
Návrh plánu kontrolnej činnosti za II.polrok 2015
11.09.2015
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. 1/2015
21.08.2015
 V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z....
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. 2/2015
21.08.2015
V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o...
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
02.07.2015
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v ...
Zariadenie
20.03.2015
na zber a výkup druhotných surovín Dunajská Streda
Oznámenie
11.03.2015
o mieste uloženia písomností.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2015
26.01.2015
V súlade s ustanovením § 18 f, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb...
Rozpočet 2015
20.01.2015
Rozhodnutie
10.09.2014
Zverejnenie výsledkov
23.06.2014

Stránky