Úradná tabuľa

Ostatné
Oznámenie
11.07.2016
Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského...
Upozornenie polície
03.05.2016
„SENIORI POZOR“              Polícia upozorňuje občanov, že...
Požiarna ochrana
18.03.2016
Obchodná verejná súťaž
19.02.2016
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016
29.01.2016
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016
Verejné pripomenkovanie
04.11.2015
Verejné pripomienkovanie Komunitného plánu sociálnych...
Ohlásenie voľného pracovného miesta
28.10.2015
Základná škola  Gyulu Szabóa s VJM v  Dunajskej Strede,...
Obchodná verejná súťaž
02.10.2015
Návrh plánu kontrolnej činnosti za II.polrok 2015
11.09.2015
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. 1/2015
21.08.2015
 V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z....
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. 2/2015
21.08.2015
V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o...
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
02.07.2015
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v ...
Zariadenie
20.03.2015
na zber a výkup druhotných surovín Dunajská Streda

Stránky