Oznámenia stavebného odboru

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Stavebného odboru.

Oznámenia stavebného odboru
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon Rozhodnutie o povolení na užívanie vodnej stavby s názvom „Dunajská Streda, Gabčíkovská cesta - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie“ 566.63 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania: „Bytový dom ÁTRIUM II“ 179.3 KBPrevziať
PDF icon Územné rozhodnutie: „SO 01-1 kV káblový distribučný rozvod z TS č. 715-020“320.76 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí územného konania: „Rýchlostná cesta R7 Mliečany – Dolný Bar“915.84 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí kolaudačného konania vodnej stavby „SO 05 – Vodovod a kanalizácia“ v rámci stavby „Zástavba IBV ADY PARK - Lokalita F20, F21“334.56 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania: „Ubytovacie zariadenie“453.62 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí územného konania a o upustení od ústneho konania: „Súbor stavieb Est Mierovo, 4. stavba – Optická trasa Est Mierovo – Est Dunajská Streda na vedení VN“137.98 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania: „Florida Villa Park – III. etapa“172.42 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí územného konania: „Rozšírenie verejného vodovodu SO 03a a verejnej kanalizácie SO 03b“146.52 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania: „SO 404 – NN rozvody vo verejnej komunikácii“181.88 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí územného konania nariadenie ústneho konania: „DS G1 Optika PO Dunajská Streda – Vodojem ZSVS Dunajská Streda“146.42 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí územného konania a o upustení od ústneho konania: „FTTH_D_DS_BD Kiserdő“188.45 KBPrevziať
Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán mesta Dunajská Streda Zmeny a doplnky 17/2021
Oznámenie o začatí prerokovania návrhu ZaD 17/2021 ÚPN mesta DS
Zoznam stavebných povolení 2020 - 2021
Zoznam stavebných povolení 2019
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon zoznam_stavebnych_povoleni_2019.pdf482.86 KBPrevziať
Zoznam stavebných povolení 2017 - 2018
Ďalšie novinky