Oznámenia stavebného odboru

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Stavebného odboru.

Oznámenia stavebného odboru
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon Stavebné povolenie stavby „Výstavba bytových domov na Poľnej ulici“ časť „SO 03 - VN vedenie, trafostanica, NN rozvody, vonkajšie osvetlenie, SO 07 - Verejný diaľkový teplovod, SO 08 - Sadové úpravy, detské ihrisko, odpadové hospodárstvo“376.56 KBPrevziať
PDF icon Stavebné povolenie stavby „Výstavba bytových domov na Poľnej ulici“ časť „SO 02 - Komunikácie a parkoviská“437.12 KBPrevziať
PDF icon Rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia stavby „Zástavba IBV v Dunajskej Strede lokalita GN-28“ časť stavby „3 radové rodinné domy“247.55 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania stavby „DS Vrakúň TS – VN prípojka, TS“ (líniová stavba)243.66 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania stavby „Prepojovacia komunikácia medzi Športovou a Malodvorníckou ulicou v Dunajskej Strede“ objekt: „SO 103 Verejné osvetlenie“176.59 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania časti stavby „Výstavba bytových domov na Poľnej ulici“ časť „SO 03 - VN vedenie, trafostanica, NN rozvody, vonkajšie osvetlenie – časť 22 kV VN prípojka, Trafostanica, 1 kV káblový rozvod“ 214.84 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí stavebného konania stavbu „Prepojovacia komunikácia medzi Športovou a Malodvorníckou ulicou v Dunajskej Strede“ časť: „SO 101 Komunikácia“249.68 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán mesta Dunajská Streda – Zmeny a doplnky 13/2019 - LIST144.02 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán mesta Dunajská Streda – Zmeny a doplnky 13/2019408.08 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán mesta Dunajská Streda – Zmeny a doplnky 12/2019 - LIST115.4 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán mesta Dunajská Streda – Zmeny a doplnky 12/2019 1.68 MBPrevziať
Oznámenie o začatí prerokovania návrhu Zmeny a doplnky č.13/2020 ÚPN mesta Dunajská Streda
Zoznam stavebných povolení 2020
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon zoznam_stavebnych_povoleni_2020-.pdf437.38 KBPrevziať
Zoznam stavebných povolení 2019
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon zoznam_stavebnych_povoleni_2019.pdf482.86 KBPrevziať
Zoznam stavebných povolení 2017
Ďalšie novinky