Oznámenia stavebného odboru

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Stavebného odboru.

Oznámenia stavebného odboru
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí územného konania a o upustení od ústneho konania „Optická sieť TomaNet – Optické prepojenie sieti TomaNet v meste Dunajská Streda“ líniová stavba186.05 KBPrevziať
PDF icon Územné rozhodnutie „Rodinný dom typu bungalow a 3 x Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami“84.47 KBPrevziať
PDF icon Stavebné povolenie „GEOREAL LAKÓPARK III – OBYTNÁ ZÓNA GEOREAL III Lokality G 130 a G131 objekty: SO 06, SO 07, SO 08“365.44 KBPrevziať
PDF icon Rozhodnutie OÚ DS „Bytový dom – QUANTUM PARK“2.58 MBPrevziať
PDF icon Informácia o zaradení parciel lokality SKUEV0075 Klátovské rameno do národného zoznamu území európskeho významu alebo návrhu zvýšenia stupňa ochrany a žiadosť o spoluprácu2.79 MBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí územného konania a o upustení od ústneho konania „Elektroinštalácia – 1 kV prípojka pre nabíjacie stanice”180.06 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o zahájení konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby s názvom „SO 05 Kanalizácie, časť dažďová kanlizácia“ v rámci stavby „Multifukčná aréna – Novostavba eventovej a športovej haly s kompletnou infraštruktúrou“213.54 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania „Robotnícka ubytovňa – „A“ a „B“ “ 171 KBPrevziať
PDF icon Oprava chybného údaja v územnom rozhodnutí mesta Dunajská Streda pod č. 53000/DS/9759/2022/033-NJ 172.51 KBPrevziať
PDF icon Stavebné povolenie „ Skladová hala „340.89 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho konania „Zastavovací plán zóny Mliečany, Nová IBV – zástavba, Zóna H3 s technickou infraštruktúrou“143.1 KBPrevziať
Zoznam stavebných povolení 2023
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon zoznam_stavebnych_povoleni_-_2023.pdf425.52 KBPrevziať
Zoznam stavebných povolení 2022
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon zoznam_stavebnych_povoleni_-_2022.pdf469.07 KBPrevziať
Zoznam stavebných povolení 2020 - 2021
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon zoznam_stavebnych_povoleni_2020_2021.pdf477.11 KBPrevziať
Zoznam stavebných povolení 2019
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon zoznam_stavebnych_povoleni_2019.pdf482.86 KBPrevziať
Zoznam stavebných povolení 2017 - 2018
Ďalšie novinky
Cookies