Oznámenia stavebného odboru

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Stavebného odboru.

Oznámenia stavebného odboru
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí SK vodnej stavby a upustenie od ústneho konania v rámci stavby „Obytný park _KISERDŐ lakópark”202.14 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania časti stavby „Výstavba bytových domov na Poľnej ulici“ časť „SO 03 - VN vedenie, trafostanica, NN rozvody, vonkajšie osvetlenie, SO 07 - Verejný diaľkový teplovod, SO 08 - Sadové úpravy, detské ihrisko, odpadové hospodárstvo“246.06 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania časti stavby „Výstavba bytových domov na Poľnej ulici“ časť „SO 01 – Bytový dom č. 4A“200.59 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania časti stavby „Výstavba bytových domov na Poľnej ulici“ časť „SO 01 – Bytový dom č. 1“200.5 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania časti stavby „Výstavba bytových domov na Poľnej ulici“ časť „SO 01 – Bytový dom č. 2“200.24 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania časti stavby „Výstavba bytových domov na Poľnej ulici“ časť „SO 01 – Bytový dom č. 3A“200.65 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania časti stavby „Výstavba bytových domov na Poľnej ulici“ časť „SO 01 – Bytový dom č. 1A“200.65 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania časti stavby „Výstavba bytových domov na Poľnej ulici“ časť „SO 01 – Bytový dom č. 2A“200.68 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania časti stavby „Výstavba bytových domov na Poľnej ulici“ časť „SO 01 – Bytový dom č. 4“200.44 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania časti stavby „Výstavba bytových domov na Poľnej ulici“ časť „SO 01 – Bytový dom č. 3“200.46 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania časti stavby „Výstavba bytových domov na Poľnej ulici“ na líniovú stavbu: „SO 02 - Komunikácie a parkoviská“230.72 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania časti stavby „Výstavba bytových domov na Poľnej ulici“ časť „SO 03 - VN vedenie, trafostanica, NN rozvody, vonkajšie osvetlenie – VN vedenie, trafostanica“ 213.35 KBPrevziať
PDF icon Stavebné povolenie stavby „Výstavba bytových domov na Poľnej ulici“ časť „SO 03 - VN vedenie, trafostanica, NN rozvody, vonkajšie osvetlenie – VN vedenie, trafostanica“ 337.69 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania líniovej stavby „HOLICE NA OSTROVE - ROZŠÍRENIE GRAVITAČNEJ STOKOVEJ SIETE“426.01 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí kolaudačného konania vodnej stavby s názvom „Rozšírenie verejného vodovodu a vodovodné prípojky“ v rámci stavby „Rozšírenie verejného vodovodu a vodovodné prípojky pre 16 RD radovej zástavbe a pre 4 bytové domy A,B,C,D s 6 b.j.“ 425.47 KBPrevziať
PDF icon Územné rozhodnutie o umiestnenie stavby: „Rozšírenie obytnej zóny „Kertváros“ – U2 o 8 pozemkov“1.83 MBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania stavby „Obytný park „KISERDŐ“ lakópark“ časť: „SO 09 Verejná komunikácia a parkovacie plochy“343.46 KBPrevziať
PDF icon Stavebné povolenie stavby „Výstavba bytových domov na Poľnej ulici“ časť „SO 03 - NN rozvody, vonkajšie osvetlenie – časť NN rozvody“ 323.37 KBPrevziať
PDF icon Stavebné povolenie stavby „Výstavba bytových domov na Poľnej ulici“ časť „SO 02 - Komunikácie a parkoviská“457.62 KBPrevziať
PDF icon Stavebné povolenie stavby „Výstavba bytových domov na Poľnej ulici“ časť „SO 03 - NN rozvody, vonkajšie osvetlenie, SO 07 - Verejný diaľkový teplovod, SO 08 - Sadové úpravy, detské ihrisko, odpadové hospodárstvo“366.36 KBPrevziať
PDF icon Územné rozhodnutie o umiestnenie stavby „Križovatka I/63 a III/1394 Dunajská Streda“779.97 KBPrevziať
PDF icon Zahájenie stavebného konania - zmeny stavby pred jej dokončením - „Zastavovacia štúdia pre 40 rodinných domov – Obytný park Vinica, obj. SO 07 – Distribučný NN rozvod, SO 08 Verejné osvetlenie, SO 09 Sadové úpravy"295.75 KBPrevziať
PDF icon Stavebné povolenie stavby „Výstavba bytových domov na Poľnej ulici“ časť „SO 01 – Bytový dom č. 4A“403.04 KBPrevziať
PDF icon Stavebné povolenie stavby „Výstavba bytových domov na Poľnej ulici“ časť „SO 01 – Bytový dom č. 3“414.52 KBPrevziať
PDF icon Stavebné povolenie stavby „Výstavba bytových domov na Poľnej ulici“ časť „SO 01 – Bytový dom č. 1A402.88 KBPrevziať
PDF icon Stavebné povolenie stavby „Výstavba bytových domov na Poľnej ulici“ časť „SO 01 – Bytový dom č. 4“414.33 KBPrevziať
PDF icon Stavebné povolenie stavby „Výstavba bytových domov na Poľnej ulici“ časť „SO 01 – Bytový dom č. 2“414.36 KBPrevziať
PDF icon Stavebné povolenie stavby „Výstavba bytových domov na Poľnej ulici“ časť „SO 01 – Bytový dom č. 2A403.01 KBPrevziať
PDF icon Stavebné povolenie stavby „Výstavba bytových domov na Poľnej ulici“ časť „SO 01 – Bytový dom č. 3A“403.03 KBPrevziať
PDF icon Stavebné povolenie stavby „Výstavba bytových domov na Poľnej ulici“ časť „SO 01 – Bytový dom č. 1“413.68 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomení o začatí konania „IDEAL HOMES“ 189.2 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania: „Obytný park „Flower Garden“261.49 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania: „Revitalizácia časti parku voľného času v DS „MEETING POINT“ - VN prípojka, Trafostanica, SO 02 - PS 02 NN rozvody“274.16 KBPrevziať
Oznámenie o začatí prerokovania návrhu Zmeny a doplnky č.13/2020 ÚPN mesta Dunajská Streda
Zoznam stavebných povolení 2020
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon zoznam_stavebnych_povoleni_2020.pdf449.04 KBPrevziať
Zoznam stavebných povolení 2019
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon zoznam_stavebnych_povoleni_2019.pdf482.86 KBPrevziať
Zoznam stavebných povolení 2017
Ďalšie novinky