Oznámenia stavebného odboru

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Stavebného odboru.

Oznámenia stavebného odboru
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania: „Florida Villa Park – III. Etapa“250.1 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: „Areál Thermalpark DS – prístavba hlavnej budovy a revitalizácia ostrova“197.81 KBPrevziať
PDF icon Stavebné povolenie : „Nova Village bytový dom E“232.45 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania na stavbu: „GEOREAL LAKÓPARK II – OBYTNÁ ZÓNA GEOREAL II Lokality G 81 a G 131, objekt: SO 03 Verejný STL plynovod a prípojky“180.24 KBPrevziať
PDF icon Stavebné povolenie na stavbu: „DS_Dunajská Streda, Kukučínova ul., NNK“ (líniová stavba)144.2 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania verejnou vyhláškou na stavbu: „ Obytný park „KISERDÖ“ lakópark“144.34 KBPrevziať
PDF icon Územné rozhodnutie „Obytný park „Flower Garden“350.44 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania „Revitalizácia časti parku voľného času v Dunajskej Strede „MEETING POINT“ – SO 02 Areálový rozvod elektriny“140.85 KBPrevziať
PDF icon Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Obchodné centrum Dunajská Streda463.85 KBPrevziať
PDF icon Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Skladová hala ASRA“453.66 KBPrevziať
PDF icon Stavebné povolenie na stavbu: „GEOREAL LAKÓPARK II – OBYTNÁ ZÓNA GEOREAL II Lokality G 81 a G131 objekt: SO 03 Verejný STL plynovod a prípojky“381.74 KBPrevziať
PDF icon Stavebné povolenie na stavbu: „GEOREAL LAKÓPARK II – OBYTNÁ ZÓNA GEOREAL II Lokality G 81 a G131 objekyt: SO 06, SO 07, SO 08, SO 09, SO 10“408.93 KBPrevziať
PDF icon Stavebné povolenie na stavbu: „GEOREAL LAKÓPARK II – OBYTNÁ ZÓNA GEOREAL II Lokality G 81 a G131 objekt: SO 02 Komunikácie“386.41 KBPrevziať
PDF icon Stavebné povolenie na stavbu: „ Individuálna bytová výstavba na ulici Pála Angyala „ časť „ SO 03 – Elektroinštalácia, SO 06 – Plynovod “285.47 KBPrevziať
PDF icon Stavebné povolenie na stavbu „Rodinný dom a garáž“228.29 KBPrevziať
PDF icon Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti „IDEAL HOMES“ 1008.36 KBPrevziať
Oznámenie o začatí prerokovania návrhu Zmeny a doplnky č.13/2020 ÚPN mesta Dunajská Streda
Zoznam stavebných povolení 2020 - 2021
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon zoznam_stavebnych_povoleni_2020-2021.pdf470.27 KBPrevziať
Zoznam stavebných povolení 2019
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon zoznam_stavebnych_povoleni_2019.pdf482.86 KBPrevziať
Zoznam stavebných povolení 2017 - 2018
Ďalšie novinky