Oznámenie o možnosti pripomienkovania Návrhu zmluvy

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy a školských zariadení

Ďalšie novinky
Výberové konanie
23.12.2021
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022
21.12.2021
Návrh rozpočtu
22.10.2021
Oznámenie
18.10.2021
o mieste uloženia písomnosti