Oznámenie o začatí správneho konania

Ďalšie novinky
Výberové konanie
06.04.2017
Výberové konanie
02.05.2019
Oznámenie
23.08.2016
o mieste uloženia písomnosti
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
01.02.2019