Oznámenie o zámere nájmu majetku mesta_Adventim

Ďalšie novinky
Oznámenie o možnosti pripomienkovania Návrhu zmluvy
14.01.2022
Návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a...
Výberové konanie
23.12.2021
Návrh rozpočtu
22.10.2021
Oznámenie
18.10.2021
o mieste uloženia písomnosti