Pedagóg roka - cena verejnosti 2020

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Pedagóg roka - cena verejnosti 2020

Milý respondent,
zapojte sa do hlasovania a dajte svoj hlas jednému zo siedmich kandidátov na ocenenie Pedagóg roka - cena verejnosti. Verejné ocenenie Pedagóg roka
- cenu verejnosti udeľuje Mestské zastupiteľstvo pedagógovi školy alebo školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda za zásluhy na úseku školstva, výchovy a vzdelávania na základe výsledkov elektronického hlasovania.

Link na hlasovanie je prístupný od 16.3.2020 do 16.4.2020 do 15:00.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5grCxm0O25WvkPAsyhlj5ePhGO1FU3v2lGwyvmVz-UiZwTg/viewform?usp=sf_link