Úradná tabuľa

Požiarna a civilná ochrana
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia
22.09.2021
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia
22.10.2019
Upozornenie
17.10.2018
      UPOZORNENIE     Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej...