Spoločný stavebný úrad

Dočasne poverený vedúci úradu
Meno: Ing. Juraj Hervay
Mobil: +421 908 788 365
Email: juraj.hervay@dunstreda.eu

Meno: Ing. Gyöngyi Bognárová
Mobil: +421 918 607 346
Email: gyongyi.bognar@dunstreda.eu
Meno: Ing. Gabriela Kohelová
Mobil: +421 918 607 334
Email: gabriela.kohelova@dunstreda.eu
Meno: Ing. Andrea Knapová
Mobil: +421 918 607 310
Telefón: 031/590 39 37
Email: andrea.knapova@dunstreda.eu
Meno: Ing. Júlia Németh
Mobil: +421 917 887 605
Telefón: 031/590 39 37
Email: julia.nemeth@dunstreda.eu
Meno: Ing. Ladislav Adamiczky
Mobil: +421 918 607 327
Email: ladislav.adamiczky@dunstreda.eu
Meno: Ildikó Lojda Szedlák
Mobil: +421 918 607 302
Email: ildiko.lojda.szedlak@dunstreda.eu
Meno: Bc. Henrieta Poková
Mobil: +421 918 607 345
Email: henrieta.pokova@dunstreda.eu
Administratívna pracovníčka
Meno: Beata Manczalová
Mobil: +421 917 447 097
Telefón: 031/590 39 37
Email: beata.manczalova@dunstreda.eu

Administratívna pracovníčka
Meno: Kinga Mészárosová
Mobil: +421 918 607 337
Telefón: 031/590 39 37
Email: kinga.meszarosova@dunstreda.eu