SÚŤAŽ NÁVRHOV

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
SÚŤAŽ NÁVRHOV

SÚŤAŽ NÁVRHOV V „Park kultúry a oddychu – Dunajská Streda“ Mesto Dunajská Streda vyhlasuje súťaž návrhov na riešenie usporiadania Žitnoostrovského jarmoku v priestoroch Parku kultúry a oddychu v Dunajskej Strede ako aj na optimálne urbanistické a architektonické riešenie parku kultúry so športovo-rekreačnou a oddychovou funkciou s cieľom získať podklad pre poskytnutie architektonických služieb najmä na vypracovanie projektových dokumentácií. Vyhlasovateľ na základe vyhodnotenia súťaže, menovanou a zriadenou porotou udelí finančnú odmenu prvým 3 účastníkom súťaže. Lehota na prevzatie súťažných podkladov je stanovená do: 22.05.2019. Lehota na predkladanie súťažných návrhov je stanovená do: 28.06.2019. Súťažné podklady si môžu súťažiaci prevziať v digitálnej forme osobne na adrese vyhlasovateľa: Mestský úrad Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 29 01 Dunajská Streda, číslo dverí: 225 u zodpovednej osoby pre verejné obstarávanie: Ing. Ľubomír Domény, Tel. +421 915 746 795.