Uznesenia z rokovania komisií od 2015

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Komisia MsZ pre nezlučiteľnosť funkcií a mandátov
Komisia MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť
PrílohaVeľkosťPrevziať
Uznesenie zo dňa 12.1.2015.227.41 KBPrevziať
Uznesenie zo dňa 13.4.2015.336.89 KBPrevziať
Uznesenie zo dňa 24.3.2015.249.61 KBPrevziať
Uznesenie zo dňa 8.6.2015.344.79 KBPrevziať
Uznesenie zo dňa 2.9.2015.204.95 KBPrevziať
uznesenie_zo_dna_21.9.pdf195.81 KBPrevziať
uznesnie_zo_dna_09_11_2015.pdf265.46 KBPrevziať
financna_komisia_15_12_2015_uznesenie.pdf177.54 KBPrevziať
financna_komisia_28_01_2016_uznesenie.pdf211.79 KBPrevziať
financna_komisia_15_02_2016_uznesenie.pdf196.26 KBPrevziať
financna_komisia_30_03_2016_uznesenie.pdf200.3 KBPrevziať
financna_komisia_11_04_2016_uznesenie.pdf214.63 KBPrevziať
financna_komisia_09_06_2016_uznesenie.pdf207.69 KBPrevziať
financna_komisia_28_06_2016_uznesenie.pdf187.09 KBPrevziať
financna_komisia_30_08_2016_uznesenie.pdf207.04 KBPrevziať
financna_komisia_20_09_2016_uznesenie.pdf197.03 KBPrevziať
financna_komisia_14_11_2016_uznesenie.pdf349.09 KBPrevziať
financna_komisia_05_12_2016_uznesenie.pdf239.08 KBPrevziať
financna_komisia_06_02_2017_uznesenia.pdf218.29 KBPrevziať
financna_komisia_16_03_2017_uznesenie.pdf202.19 KBPrevziať
financna_komisia_04_04_2017_uznesenie.pdf201.42 KBPrevziať
financna_komisia_27_04_2017_uznesenie.pdf208.49 KBPrevziať
financna_komisia_12_06_2017_uznesenie.pdf216.88 KBPrevziať
financna_komisia_17_10_2017_uznesenie.pdf196.43 KBPrevziať
financna_komisia_7_11_2017_uznesenie.pdf214.41 KBPrevziať
financna_komisia_12_02_2018_uznesenie.pdf208.51 KBPrevziať
financna_komisia_16_03_2018_uznesenie.pdf188.85 KBPrevziať
financna_komisia_09_04_2018_uznesenie.pdf256.5 KBPrevziať
financna_komisia_04_06_2018_uznesenie.pdf210.95 KBPrevziať
Komisia MsZ pre rozvoj mesta a dopravy
PrílohaVeľkosťPrevziať
2- Uznesenie 15_1_2015219.2 KBPrevziať
3- Uznesenie 24_3_2015189.16 KBPrevziať
5- Uznesenie 1_4_2015231.67 KBPrevziať
6- Uznesenie 9_4_2015232.08 KBPrevziať
7-uznesenie 1_6_2015475.79 KBPrevziať
8-uznesenie 15_6_2015251.35 KBPrevziať
9-uznesenie 1_7_2015263.42 KBPrevziať
10-Uznesenie 12_8_2015300.03 KBPrevziať
11_uznesenia 3_9_2015354.69 KBPrevziať
12_-_uznesenia_22.10.2015.pdf210.06 KBPrevziať
13_uznesenia_5_11_2015.pdf271.59 KBPrevziať
14_uznesenie_z_rokovania_26_1_2016komisie_msz_pre_rozvoj_mesta_a_dopravu.pdf280.31 KBPrevziať
15_uznesenie_z_hlasovania_per_rollam_29_1_2016komisie_msz_pre_rozvoj_mesta_a_dopravy.pdf263.76 KBPrevziať
19_-_uznesenia_8.9.2016.pdf210.55 KBPrevziať
20-_uznesenia_14.10.2016.pdf192.49 KBPrevziať
21-_uznesenia_11.11.2016.pdf223.41 KBPrevziať
22-_uznesenia_per-rollam.pdf183.48 KBPrevziať
23-_uznesenia_1.2.2017.pdf195.52 KBPrevziať
25-_uznesenia_24.4.2017.pdf226.57 KBPrevziať
26-_uznesenia_13.6.2017.pdf338.55 KBPrevziať
27-_uznesenia_per-rollam.pdf178.05 KBPrevziať
28-_uznesenia_13.7.2017.pdf332.35 KBPrevziať
29-_uznesenia_07.09.2017.pdf303.82 KBPrevziať
30-_uznesenia_19.09.2017.pdf260.18 KBPrevziať
31-_uznesenia_24.10.2017.pdf280.48 KBPrevziať
32-_uznesenia_6.11.2017.pdf205.64 KBPrevziať
33-_uznesenia_21.11.2017.pdf191.9 KBPrevziať
34-_uznesenia_5.12.2017.pdf197.06 KBPrevziať
35-_uznesenia_06.02.2018.pdf450.4 KBPrevziať
36-_per_rollam_12.02.2018.pdf438.91 KBPrevziať
37-_uznesenia_27.03.2018.pdf296.74 KBPrevziať
38-_uznesenia_04.04.2018.pdf282.51 KBPrevziať
39_-_uznesenia_per-rollam.pdf347.14 KBPrevziať
40_-_uznesenia_per-rollam.pdf347.97 KBPrevziať
43_-_uznesenia_13.06.2018.pdf310.33 KBPrevziať
Komisia MsZ pre kultúru a medzinárodné vzťahy
Komisia MsZ pre veci používania maďarského jazyka ako jazyka národnostnej menšiny