V zbernom areáli Municipal od 1. februára platí rozšírený otvárací čas a rozšírený zoznam druhov odpadu

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
V zbernom areáli Municipal od 1. februára platí rozšírený otvárací čas a rozšírený zoznam druhov odpadu

Mestská spoločnosť na správu verejných priestranstiev Municipal rozšírila otvárací čas zberného dvora na Bratislavskej ceste. Areál okrem pondelka a soboty odteraz bude otvorený aj vo štrvtok od 12.00 do 17.00, aby obyvatelia Dunajskej Stredy mali kam vyviezť nepotrebný komunálny odpad. Popri tom rozšírili aj zoznam druhov odpadu.     

V budúcnosti na zbernom mieste spoločnosti sa môže odovzdať bezplatne papier, umelohmotný odpad, textil, ďalej použité jedlé oleje a tuky. Obyvatelia sem takisto môžu vyviezť aj vyhodený čalúnený nábytok a nábytok bez čalúnenia.  

Zberný dvor prijíma aj elektroodpad. Technický odbor MsÚ upozorňuje obyvateľov mesta, že elektroodpad uložený v areáli Municipal je recyklovateľný, kým elektroodpad vyhodený ku kontajnerom, často rozmontovaný vyberačmi sa stáva komunálnym odpadom. Zber a skládkovanie takéhoto odpadu je oveľa drahšie, navyše dochádza k znečisťovaniu životného prostredia.      

Obyvatelia Dunajskej Stredy s trvalým pobytom, alebo prechodným pobytom v areáli Municipal môžu odovzdať aj zmiešaný drobný stavebný odpad, za ktorý však musia zaplatiť na MsÚ poplatok 0,0613 eur/kg. Stavebný odpad pochádzajúci z rekonštrukcie bytu, či domu je povinný odviesť na určené miesto zhotoviteľ, či majiteľ.

Cieľom samosprávy je totou službou zabrániť vzniku nelegálnych skládok na území mesta, dalej očakáva, že vďaka opatreniu aj pri kontajneroch odpadu bude panovať čistota, pričom dôjde k nárastu triedeného odpadu.        

 

Otváracia doba

Pondelok: 12.00–17.00

Štvrtok: 12.00–17.00 

Sobota: 08.00–12.00