Zverejnenie výsledku

Ďalšie novinky

Oznámenie
19.03.2018
GENERÁLNY PARDON v období od 1.4.2018 do 1.7.2018
Oznámenie
25.01.2016
o zrušenie záznamu o trvalom pobyte
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
05.02.2018
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I....
Oznámenie
19.10.2017
o prerušení distribúcie elektriny - Západoslovenská...
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017
07.09.2017