Aktuálne prebiehujúce verejné obstarávania

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Zverejnenie informácií nevyhnutných k otváraniu ponúk podľa zákona NR SR č. 25/2006 – zákon o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, §41, odsek 1 a odsek 3.