Mestské správy

15.12.2017 Mestské správy
  Výzva mesta Dunajská Streda na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2018“   Mesto Dunajská Streda...
13.12.2017 Mestské správy
Odbor sociálnych vecí MsÚ každoročne organizuje vianočné mestské stretnutie seniorov-dôchodcov nad 75 rokov. Prítomných seniorov v MsKS privítal primátor Zoltán Hájos....

Ďalšie novinky

Daňové nedoplatky  sa dajú vyrovnať až do konca roka                         Oddelenie daní a ...
06.12.2017 Mestské správy
V  Dunajskej Strede tradičné vianočné trhy otvoria brány piatok, 1. decembra o 14. hodine. Miestom...
30.11.2017 Mestské správy
Primátor Zoltán Hájos 29. novembra uviedol do úradu novú študentskú primátorku, ktorú zvolil 22....
06.12.2017 Mestské správy
Ktoré rozvojové investície sa pripravujú v Malom Blahove v budúcom roku? – kládli otázku účastníci...
06.12.2017 Mestské správy
Pracovníci mestskej spoločnosti na správu verejných priestranstiev Municipal v týchto dňoch...
24.11.2017 Mestské správy
Mestská spoločnosť na správu verejných priestranstiev od apríla do konca novembra odváža zelený...
24.11.2017 Mestské správy
V Dunajskej Strede vo Vermesovej vile usporiadajú v dňoch 16–18. novembra 26. medzinárodný...
16.11.2017 Mestské správy
Maloblahovský cintorín sa v súčasnosti rozkladá na ploche 1 hektára. Dnešná plocha je už...
15.11.2017 Mestské správy
Prvé dunajskostredské jasle majú 55 rokov. Pri príležitosti jubilea sa bývalé a dnešné pracovníčky...
15.11.2017 Mestské správy

Úvod

Verzia pre tlačPoslať e-mailom