Odpadové hospodárstvo

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Harmonogramy

- odvoz komunálneho odpadu od rodinných domov

Pondelok

Bihariho, Bratislavská cesta, Brezová ulica, Budovateľská, Cesta Slnka, Cesta svätého Krištófa, Drevárska, Fialková , Gabčíkovská cesta, Hlavná ulica, Hlboká, Hviezdna ulica, Kapinksá, Kapuhegyská, Kračanská cesta, Krížna ulica, Kúpeľná , Levanduľová, Malotejedcká, Mierová ulica, Mliečany, Nárcisocá, Neratovické námestie, Nová Osada, Orechová, Podzáhradná, Povodská cesta, Priemyselná, Púpavová, Rekreačný rad, Sándora Petőfiho, Ulica Bálinta Balassiho, Ulica Jánosa Aranya, Ulica Logistického Parku, Ulica Rákócziho, Vajanského ulica, Viedenská cesta, Zelená, Železničná, Žitnoostrovská ulica

Utorok

Ádorská ulica, Agátová ulica, Átriová ulica, Cukrovarská cesta, Czibókova ulica, Gaštanový rad, Jantárová cesta, Jasná ulica, Jesenského ulica, Krátka ulica, Kvetná ulica, Malá ulica, Nevädzová ulica, Októbrová ulica, Partizánska ulica, Rényska ulica, Štúrova ulica, Táborová ulica, Tichá ulica, Ulica Ferenca Liszta, Ulica Ferenca Vermesa, Ulica gen. Svobodu, Ulica Hviezdoslavova,  Ulica Imre Madácha, Ulica Jánosa Eszterházyho, Ulica Jókaiho, Ulica Kálmána Mikszátha, Ulica Kodálya, Ulica Kossutha Lajosa, Ulica László Amadea, Ulica Mihálya Marczella, Ulica Pála Angyala, Ulica svätého Juraja, Ulica Széchenyiho, Ulica Z. Fábryho, Veľkoblahovská cesta, Záhradnícka ulica

Streda

Čigérska ulica, Čukáraboň, Dolná ulica, Družstevná ulica, Gombótášska ulica, Hájska, Horná ulica, Javorová ulica, Lesná ulica, Letišná ulica, Lipová ulica, Maloblahovská ulica, Malolesná ulica, Pekná ulica, Poľná cesta, Slepá ulica, Spojná ulica, Stromová ulica, Svetlá ulica, Školská ulica, Topoľová ulica, Ulica A. S. Asáda, Ulica Adyho, Ulica Gyulu Szabóa, Ulica Ignáca Gálffyho, Ulica Kronfelda Ármina, Ulica László Mécsa, Ulica svätého Alžbety, Vinohradnícka

Štvrtok

Alžbetínske námestie, Bačákova ulica, Bažantia, Boriny, Cesta aradských mučeníkov, Cesta siedmich vojvodcov, Cesta svätého pápeža Jána Pavla II., Csermeyova, Dunajská ulica, Galantská cesta, Hlavná ulica, Jilemnického ulica, Korzo Bálu Bartóka, Kráľa Mateja, Kukučínova ulica, Kulačská ulica, Lanárska ulica, Malodvornícka cesta, Mlynská ulica, Múzejná ulica, Na pažití, Nám. Priateľstvá, Námestie Ármina Vámberyho, Námestie Jána Kálvina, Námestie Jehudu Aszáda, Námestie SNP, Námestie svätého Štefana, Nemesszegská ulica, Nezábudková ulica, Nová Ves, Ovocný sad, Poštová ulica, Rad Pókatelek, Radničné námestie, Ružová ulica, Ružový háj, Rybný trh, Sentianska ulica, Sládkovičova ulica, Smetanov háj, Športová ulica, Štvrť svätého Jána, Trhovisko, Ulica Attilu Józsefa, Ulica Benedeka Csaplára, Ulica Berehovská, Ulica Biskupa Kondého, Ulica bohatierska, Ulica Györgya Tölgyessyho, Ulica Hermana Steinera, Ulica Istvána Dobóa, Ulica Istvána Gyurcsóa, Ulica Júliusa Lőrincza, Ulica Károlya Szladitsa, Ulica Kassáka Lajosa, Ulica Kodálya Róberta, Ulica Komenského, Ulica Kráľa Zsigmunda, Ulica László Telekiho, Ulica M. R. Štefánika, Ulica Svätého Ladislava, Ulica vojvodcu Arpáda, Ulica Zsigmonda Mórocza

- odvoz komunálneho odpadu zo sídlisk

 

- odvoz plastového odpadu od rodinných domov

Technické oddelenie Mestského úradu týmto oznamuje obyvateľom, že v roku 2021 zber separovaného plastového odpadu priamo od rodinných domov formou umelohmotných vriec uskutoční v nižšie uvedených dňoch:

 • 7. január
 • 4. február
 • 4. marec
 • 1. apríl
 • 13. máj
 • 10. jún
 • 8. júl
 • 5. august
 • 2. september
 • 14. október
 • 11. november
 • 9. december

 

Dôležité: Nepriehľadné farebné vrecia NEBUDÚ odvezené. Vrecia prosíme vyložiť v deň zberu ráno pred dom do 7:00 h. Za odvezené vrecia zabezpečujeme náhradu.
Vrecia vyložené v iných dňoch NEBUDÚ odvezené!

ZBIERANÝ odpad:

– PET fľaše od nápojov (v stlačenej forme)

– Obaly domácej drogérie - kozmetika a čistiace prostriedky(vypláchnuté a stlačené)

– Čisté fólie z domácností, sáčky, umelohmotné nákupné tašky

– Viacvrstvové obaly (TetraPack) mliečnych výrobkov a džúsov (vypláchnuté a stlačené)

– Hliníkové a plechové obaly nápojov a konzervov (vypláchnuté a stlačené)

 

Nezbierame separovaný odpad znečistené tukmi, olejmi, zvyškami jedál alebo inými znečisťujúcimi látkami.

- odvoz papierového odpadu od rodinných domoch

Technické oddelenie Mestského úradu týmto oznamuje obyvateľom, že v roku 2021 zber separovaného papierového odpadu priamo od rodinných domov uskutoční v nižšie uvedených dňoch:

 • 11. január
 • 8. február
 • 8. marec
 • 1. apríl
 • 3. máj
 • 14. jún
 • 12. júl
 • 9. august
 • 6. september
 • 4. október
 • 1. november
 • 13. december

Dôležité: Kartónový papier, letáky, noviny prosíme vyložiť zviazané.

Papierový odpad prosíme vyložiť v deň zberu ráno pred dom do 7:00 h.
Papierový odpad vyložený v iných dňoch NEBUDE odvezený!

ZBIERANÝ odpad:

– noviny, časopisy, knihy, zošity, lepenka, kancelársky papier, papierové tašky, listy, papierové vrecká, papierové krabice, obálky, letáky, katalógy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier a pod.

Nezbierame separovaný odpad znečistené tukmi, olejmi, zvyškami jedál alebo inými

znečisťujúcimi látkami.

- odvoz zeleného odpadu

Pondelok

Bihariho, Bratislavská cesta, Brezová ulica, Budovateľská, Cesta Slnka, Cesta svätého Krištófa, Drevárska, Fialková , Gabčíkovská cesta, Hlavná ulica, Hlboká, Hviezdna ulica, Kapinksá, Kapuhegyská, Kračanská cesta, Krížna ulica, Kúpeľná , Levanduľová, Malotejedcká, Mierová ulica, Mliečany, Nárcisocá, Neratovické námestie, Nová Osada, Orechová, Podzáhradná, Povodská cesta, Priemyselná, Púpavová, Rekreačný rad, Sándora Petőfiho, Ulica Bálinta Balassiho, Ulica Jánosa Aranya, Ulica Logistického Parku, Ulica Rákócziho, Vajanského ulica, Viedenská cesta, Zelená, Železničná, Žitnoostrovská ulica

Utorok

Ádorská ulica, Agátová ulica, Átriová ulica, Cukrovarská cesta, Czibókova ulica, Gaštanový rad, Jantárová cesta, Jasná ulica, Jesenského ulica, Krátka ulica, Kvetná ulica, Malá ulica, Nevädzová ulica, Októbrová ulica, Partizánska ulica, Rényska ulica, Štúrova ulica, Táborová ulica, Tichá ulica, Ulica Ferenca Liszta, Ulica Ferenca Vermesa, Ulica gen. Svobodu, Ulica Hviezdoslavova,  Ulica Imre Madácha, Ulica Jánosa Eszterházyho, Ulica Jókaiho, Ulica Kálmána Mikszátha, Ulica Kodálya, Ulica Kossutha Lajosa, Ulica László Amadea, Ulica Mihálya Marczella, Ulica Pála Angyala, Ulica svätého Juraja, Ulica Széchenyiho, Ulica Z. Fábryho, Veľkoblahovská cesta, Záhradnícka ulica

Streda

Čigérska ulica, Čukáraboň, Dolná ulica, Družstevná ulica, Gombótášska ulica, Hájska, Horná ulica, Javorová ulica, Lesná ulica, Letišná ulica, Lipová ulica, Maloblahovská ulica, Malolesná ulica, Pekná ulica, Poľná cesta, Slepá ulica, Spojná ulica, Stromová ulica, Svetlá ulica, Školská ulica, Topoľová ulica, Ulica A. S. Asáda, Ulica Adyho, Ulica Gyulu Szabóa, Ulica Ignáca Gálffyho, Ulica Kronfelda Ármina, Ulica László Mécsa, Ulica svätého Alžbety, Vinohradnícka

Štvrtok

Alžbetínske námestie, Bačákova ulica, Bažantia, Boriny, Cesta aradských mučeníkov, Cesta siedmich vojvodcov, Cesta svätého pápeža Jána Pavla II., Csermeyova, Dunajská ulica, Galantská cesta, Hlavná ulica, Jilemnického ulica, Korzo Bálu Bartóka, Kráľa Mateja, Kukučínova ulica, Kulačská ulica, Lanárska ulica, Malodvornícka cesta, Mlynská ulica, Múzejná ulica, Na pažití, Nám. Priateľstvá, Námestie Ármina Vámberyho, Námestie Jána Kálvina, Námestie Jehudu Aszáda, Námestie SNP, Námestie svätého Štefana, Nemesszegská ulica, Nezábudková ulica, Nová Ves, Ovocný sad, Poštová ulica, Rad Pókatelek, Radničné námestie, Ružová ulica, Ružový háj, Rybný trh, Sentianska ulica, Sládkovičova ulica, Smetanov háj, Športová ulica, Štvrť svätého Jána, Trhovisko, Ulica Attilu Józsefa, Ulica Benedeka Csaplára, Ulica Berehovská, Ulica Biskupa Kondého, Ulica bohatierska, Ulica Györgya Tölgyessyho, Ulica Hermana Steinera, Ulica Istvána Dobóa, Ulica Istvána Gyurcsóa, Ulica Júliusa Lőrincza, Ulica Károlya Szladitsa, Ulica Kassáka Lajosa, Ulica Kodálya Róberta, Ulica Komenského, Ulica Kráľa Zsigmunda, Ulica László Telekiho, Ulica M. R. Štefánika, Ulica Svätého Ladislava, Ulica vojvodcu Arpáda, Ulica Zsigmonda Mórocza

- jarné dni čistoty

 

 

Poznámka: budeme vďační, keď nám oznámite, ak pri zberných klietkach sa nachádza odpad alebo je tam neporiadok.

Pre ďaľšie informácie sa obráťte osobne na zamestnancov technického oddelenia mestského úradu, telefonicky na čísle +421 905 442 658 (v pracovných dňoch), alebo e-mailom: gabor [dot] inczedi [at] dunstreda [dot] eu

 

Predpisy zberu komunálneho odpadu

Všeobecne záväzné nariadenia 2020 >|

 

Výška poplatku:

 • fyzické osoby: 0,092 eur/deň
 • právnické osoby (s.r.o., a.s., SZČO, atď.): 0,028 eur/liter/odvoz

Veľkosti nádob, nároky - koľko obyvateľov, koľko nádoby?

Pre rodinné domy do 5 prihlásených osôb mesto zabezpečuje jednu 120 litrovú nádobu, od 6 obyvateľov dve zberné nádoby, od 11 osôb tri kusy. Tento objem má byť dostatočný v prípade, že občan využije možnosti separovaného zberu a odvozu jednotlivých komodít, ktoré mestský úrad zabezpečuje.
Viď: odvoz plastového odpadu (plasty, kovy, VKM) sáčkovým systémom od domácností, kontajnery na zber papiera, skla a textilu na verejných priestranstvách, zber jedlých olejov a tukov v školách a škôlkach, sáčkový zber zeleného odpadu od domácností a zber objemného odpadu, drobného stavebného odpadu, elektrického odpadu v areály mestskej spoločnosti Municipal Real Estate.

Prenájom zbernej nádoby
V prípade že domácnosť pravideľne produkuje viac komunálneho odpadu, alebo obyvatelia nechcú sa zapojiť do separovaného zberu, je možnosť prenajať si 120 litrovú zbernú nádobu na komunálny odpad za ročný poplatok 85 eur. Táto suma pokrýva náklady na prenájom, zber, odvoz, zneškodnenie a štátny poplatok za komunálny odpad.

V prípade že do konca decembra 2019 nebude podpísaná nová zmluva prenájom zbernej nádoby na rok 2020, prvý januárový týždeň zberná nádoba musí byť vrátená na mestský úrad.

Sáčok na komunálny odpad
Mestský úrad zabezpečuje označené, 120 litrové sáčky na odvoz komunálneho odpadu, ktorý je produkovaný v nepravideľných intervaloch. Jednorázový poplatok za zberný sáčok  sú 3 eurá. Táto cena pokrýva náklady na odvoz, zneškodnenie a štátny poplatok. Tento sáčok je odvezený podľa harmongramu pre rodinné domy.

V prípade ďaľších informácií, obráťte sa osobne na zamestnancov Technického oddelenia Mestského úradu, telefonicky na čísle +421 905 442 658 (cez pracovnú dobu) alebo mailom: gabor [dot] inczedi [at] dunstreda [dot] eu
 

 

Separovanie - čo môžeme triediť?

 

Papier - modré, 1100 litrové zberné nádoby označené s štítkom PAPIER
Zbieraný odpad: kancelársky papier, knihy, zošity, baliaci papier, kartóny, krabice, noviny, časopisy, farebný baliaci papier. .
Nepatria sem: tetrapacky - od mlieka a džusov, olejmi alebo tukmi znečistený papier, fóliou kombinovaný papier.

Plasty - žlté, 1100 litrové nádoby na spoločný zber plastov, VKM a kovových obalov, označené s štítkom PLASTY, alebo od rodinných domoch v 120 litrových žltých sáčkoch, ktoré zabezpečuje mestský úrad
Zbieraný odpad: PET-flaše od nápojov /v stlačenej forme/, vypláchnuté plastové obaly čistiacich prostriedkov a kozmetiky /HDPE, PE, PP/, čisté fólie z domácnosti /HDPE, LDPE/, viacvrstvové obaly /tetrapack/ mliečnych výrobkov a  džúsov /vypláchnuté a  stlačené/, hliníkové a  plechové obaly nápojové, pivové a  konzervy
Nezbierané odpady: plastové obaly znečistené olejmi, tukmi, zeminou, farbivami a  inými chemickými látkami, komunálny odpad – tvrdé plasty /napr. debny, nábytok/

Tvrdé plasty  (len v areáli Municipal Real Estate) - odpadové koše, koše na bielizeň, prepravky, debničky, kvetináče, tácky, hračky, záhradný nábytok, kýble, vedrá, sudy, bandasky, vodovodné a kanalizačné potrubie, okenné rámy, závlahy, PVC, elektrikárske lišty, auto nárazníky

Sklo - zelené, 1300 litrové zberné zvony označené s štítkom SKLO
Zbieraný odpad: biele a farebné sklo, flaše, tabuľové sklo (len v areáli Municipal Real Estate)
Nezbieraný odpad: znečistené sklo, taniere, porcelán.

Textil - do sáčkov alebo tašky zabalené čisté a suché šatstvo a textílie (šaty, domáci textil, obuv, doplny, detské hračky)

Zelený odpad -  hnedé, 240 litrové nádoby s týždenným odvozom od rodinných domoch a v areáli Municipal Real Estate

Jedlé oleje a tuky - v PET flašiach na mape označených zberných bodoch

Drobný stavebný odpad (spoplatnené) - v areáli Municipal Real Estate

Pneumatiky - v areáli Municipal Real Estate

V prípade ďaľších informácií, obráťte sa osobne na zamestnancov technického oddelenia mestského úradu, telefonicky na čísle +421 905 442 658 (v pracovných dňoch) alebo mailom: gabor [dot] inczedi [at] dunstreda [dot] eu

 

Areál spoločnosti Municipal Real Estate - zberné miesta

 

Otváracia doba:

december, január, február

pondelok -  piatok: 9,00-16,00
sobota:                 8,00 - 14,00

Obedňajšia prestávka: 12,00- 12,30

V  nedeľu a  v  dňoch pracovného pokoja areál je zatvorený.

 

marec - november

pondelok -  piatok: 9,00-17,00
sobota:                 8,00 - 14,00

Obedňajšia prestávka: 12,00- 12,30

V  nedeľu a  v  dňoch pracovného pokoja areál je zatvorený.

 

Zbierané komodity: objemný odpad (nábytok s čalúnením, koberce, matrace), drevený odpad a nábytok bez čalúnenia, zelený odpad zo záhrad, drobný stavebný odpad - spoplatnené, pneumatiky, tvrdé plasty, sklo

V prípade ďaľších informácií, obráťte sa osobne na zamestnancov technického oddelenia mestského úradu, telefonicky na čísle +421 905 442 658 (v pracovných dňoch) alebo mailom: gabor [dot] inczedi [at] dunstreda [dot] eu

image1

image1

 

Mapa

 

 • žlté body - plasty, tetrapack, kovový odpad z domácnosti
 • modré body - papier
 • zelené body - sklo
 • čierné body - textil
 • ružové body - jedlé oleje a tuky v školách a škôlkach. Výlučne počas vyučovacých dní

 

 

Pri každom bode je uvedené že koľko nádob a akého objemu sa nachádza na danom mieste (1x1100 - 1 kus 1100 litrová nádoba), v prípade že sa nachádza na číslom označenom zbernom mieste to je uvedené za pomlčkou.

V prípade ďaľších informácií, obráťte sa osobne na zamestnancov technického oddelenia mestského úradu, telefonicky na čísle +421 905 442 658 (v pracovných dňoch) alebo mailom: gabor [dot] inczedi [at] dunstreda [dot] eu

 

PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon uroven_vytriedenia_ko_2019_dun_streda_-_web.pdf127.01 KBPrevziať