Kontakty

Mestský úrad

Adresa: Hlavná ulica 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Tel.: 031/590 39 11
E-mail: primator@dunstreda.eu
Web: www.dunstreda.sk

Kancelária prvého kontaktu

Letné stránkové dni a hodiny

Deň Od Do
Pondelok 7:30 15:30
Utorok 7:30 15:30
Streda 7:30 16:30
Štvrtok 7:30 15:30
Piatok 7:30 12:30

Kancelária prvého kontaktu

Stránkové dni a hodiny

Deň Od Do
Pondelok 08:00 16:00
Utorok 08:00 16:00
Streda 08:00 17:00
Štvrtok 08:00 16:00
Piatok 08:00 13:00

Samostatný referát evidencie majetku Ing. Alžbeta Kromková

Stránkové dni a hodiny

Deň Od Do Od Do
Pondelok 08:00 11:45 - -
Streda 08:00 11:45 12:15 15:30
Piatok 08:00 12:30 - -

Oddelenie územného plánovania, výstavby a dopravy a pre samostatný referát ŠFRB

Stránkové dni a hodiny

Deň Od Do
Pondelok 08:00 15:30
Streda 08:00 15:30
Piatok 08:00 12:30

Matričný úrad

Stránkové dni a hodiny

Deň Od Do
Pondelok 08:00 16:00
Utorok 08:00 13:00
Streda 08:00 17:00
Štvrtok 08:00 13:00
Piatok 08:00 13:00

Spoločný stavebný úrad

Stránkové dni a hodiny

Deň Od Do
Pondelok 08:00 11:45
Streda 08:00 11:45
Piatok 08:00 11:45

Primátor

JUDr. Zoltán Hájos
Mobil: +421 905 506 864
Email: primator@dunstreda.eu

Sekretariát

Mgr. Veronika Balázs
Mobil: +421 907 121 241
Telefón: 031/590 39 41
Email: veronika.balazs@dunstreda.eu
primator@dunstreda.eu

Zástupca primátora

Attila Karaffa
Mobil: +421 905 826 185
Email: attila.karaffa@dunstreda.eu

Zástupca primátora

MUDr. Juraj Puha, MBA
Telefón: 031/590 39 45
Email: juraj.puha@dunstreda.eu

Prednostka mestského úradu

Ing. Darina Nagyová
Mobil: +421 917 539 817
Telefón: 031/590 39 43
Email: darina.nagyova@dunstreda.eu

Asistentka

Eva Nagyová
Mobil: +421 918 607 300
Telefón: 031/590 39 16
Email: eva.nagyova@dunstreda.eu

Hlavný kontrolór

Ing. Zoltán Fekete
Mobil: +421 918 607 338
Telefón: 031/590 39 44
Email: zoltan.fekete@dunstreda.eu