Prednosta mestského úradu

Prednostka mestského úradu
Meno: Ing. Darina Nagyová
Mobil: +421 917 539 817
Telefón: 031 590 39 43
Email: darina.nagyova@dunstreda.eu
Sekretariát prednostu
Meno: Eva Nagyová
Mobil: +421 918 607 300
Telefón: 031 590 39 16
Email: eva.nagyova@dunstreda.eu