Prednosta mestského úradu

Prednostka mestského úradu
Meno: Ing. Júlia Bubniaková
Mobil: +421 918 607 350
Telefón: +421 31 590 39 43
Email: julia.bubniakova@dunstreda.eu
Sekretariát prednostu
Meno: Eva Nagyová
Mobil: +421 918 607 300
Telefón: 031 590 39 16
Email: eva.nagyova@dunstreda.eu