Územný plán mesta

Územnoplánovacia dokumentácia komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie, ekologickú stabilitu a ustanovuje regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia.

Územnoplánovacia dokumentácia je základným nástrojom územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie Slovenskej republiky, regiónov a obcí. Územnoplánovacia dokumentácia sa člení na záväznú časť a na smernú časť.

 

Územný plán mesta Dunajská Streda

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: upn_ds_2005-1_0.pdf Veľkosť:

30 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: upn_ds_zavazna_cast_uplne_znenie_2.pdf Veľkosť:

830.09 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: upn_ds_smerna_cast_uplne_znenie_1.pdf Veľkosť:

1.41 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 7_upn_dunajska_streda_suhrnne_znenie_1.pdf Veľkosť:

4.15 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2_upn_dunajska_streda_suhrnne_znenie_1.pdf Veľkosť:

2.1 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Zmeny a doplnky územného plánu

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: TEXTOVÁ ČASŤ Veľkosť:

1.89 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ZÁVÄZNÁ ČASŤ Veľkosť:

1.47 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: GRAFICKÁ ČASŤ Veľkosť:

8.4 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: GRAFICKÁ ČASŤ Veľkosť:

2.57 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: SMERNÁ ČASŤ Veľkosť:

618.93 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ZÁVÄZNÁ ČASŤ Veľkosť:

519.88 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: 220907_zad_16_2021_smerna_cast_cistopis_3.pdf Veľkosť:

2.37 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: zad16-2021_graficka-cast_cistopis_3.pdf Veľkosť:

12.88 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 220907_zad_16-2021_zavazna_cast_cistopis_3.pdf Veľkosť:

1.62 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: zad_16_vyznamne_budovy_3.pdf Veľkosť:

390.18 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: GRAFICKÁ ČASŤ Veľkosť:

7.1 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: SMERNÁ ČASŤ Veľkosť:

674.15 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ZÁVÄZNÁ ČASŤ Veľkosť:

626.37 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: zad_14-2021_graficka-cast_cistopis.pdf Veľkosť:

3.18 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: zad_14-2021_smerna-cast_cistopis.pdf Veľkosť:

591.98 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: zad_14-2021_zavazna_cast_cistopis.pdf Veľkosť:

487.1 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: zad_13-2020_graficka-cast_cistopis_0.pdf Veľkosť:

302.61 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: zad_13-2020_smerna-cast_cistopis_0.pdf Veľkosť:

1.6 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: zad_13-2020_zavazna_cast_cistopis_0.pdf Veľkosť:

478.58 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: 2_komplexny_zad_12-2019_cistopis.pdf Veľkosť:

1000.81 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 3_doprava_zad_12-2019_cistopis.pdf Veľkosť:

1.18 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 6_zabery_zad_12-2019_cistopis.pdf Veľkosť:

970.2 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 7_regulacny_vykres_zad_12-2019_cistopis.pdf Veľkosť:

1.77 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: zad_12-2019_smerna-cast_cistopis.pdf Veľkosť:

1.29 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: zad_12-2019_zavazna_cast_upr_cistopis.pdf Veľkosť:

1.25 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: zad_11-2019_graficka_cast_cistopis_0.pdf Veľkosť:

1.19 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: zad_2019-11_smerna_cast_cistopis_0.pdf Veľkosť:

1004.03 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: zad_2019-11_zavazna_cast_cistopis_0.pdf Veľkosť:

984.44 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: zad_2018_graficka_cast_cistopis.pdf Veľkosť:

2.73 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: zad_2018_smerna_cast_cistopis.pdf Veľkosť:

1.23 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: zad_2018_zavazna_cast_cistopis.pdf Veľkosť:

1.15 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: 2_komplexny_zad2017_cistopis.pdf Veľkosť:

923.97 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 3_doprava_zad2017_cistopis.pdf Veľkosť:

1.07 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 6_zabery_ppf_zad2017_cistopis.pdf Veľkosť:

988.29 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 7_regulacny_zad2017_cistopis.pdf Veľkosť:

1.13 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: smerna-cast_zad2017_cistopis.pdf Veľkosť:

1.41 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: zavazna-cast_zad2017_cistopis.pdf Veľkosť:

781.97 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: graficka_cast_1.pdf Veľkosť:

1.67 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: graficka_cast_2str_1.pdf Veľkosť:

1.23 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: komplexny_lokality45_1.pdf Veľkosť:

291.94 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: komplexny_lokality1238_1.pdf Veľkosť:

173.25 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: koplexny_lokality67_1.pdf Veľkosť:

194.02 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: regulacny_lokality45_1.pdf Veľkosť:

265.5 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: regulacny_lokality67_1.pdf Veľkosť:

199.13 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: regulacny_lokality1238_1.pdf Veľkosť:

178.2 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: smerna_cast.pdf Veľkosť:

2.52 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: zavazna_cast.pdf Veľkosť:

1.42 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: TEXTOVÁ ČASŤ Veľkosť:

1.07 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ZÁVÄZNÁ ČASŤ Veľkosť:

733.73 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: GRAFICKÁ ČASŤ- DOPRAVA Veľkosť:

1.74 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: GRAFICKÁ ČASŤ- KOMPLEXNÝ Veľkosť:

1.58 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: GRAFICKÁ ČASŤ- REGULAČNÝ Veľkosť:

1.39 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: GRAFICKÁ ČASŤ- ZÁBERY Veľkosť:

1.84 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: TEXTOVÁ ČASŤ Veľkosť:

1.21 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ZÁVÄZNÁ ČASŤ Veľkosť:

1.17 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: GRAFICKÁ ČASŤ Veľkosť:

683.86 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: TEXTOVÁ ČASŤ Veľkosť:

2.07 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA Veľkosť:

2.99 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: GRAFICKÁ ČASŤ 1 Veľkosť:

1.02 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: GRAFICKÁ ČASŤ 2 Veľkosť:

1.05 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: GRAFICKÁ ČASŤ 3 Veľkosť:

3.81 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: zad_1_2009_zav_cast_obr_cist-1_1.pdf Veľkosť:

4.99 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: zad_2007_2-1_1.pdf Veľkosť:

6.31 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: zad_2007_1-1_1.pdf Veľkosť:

4.48 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: zad_2006-2_1.pdf Veľkosť:

7.39 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť